1. Další naše weby:
  2. Gta.cz
  3. Mafia & Mafia 2
  4. NFS
  5. S.T.A.L.K.E.R.
  6. Gothic
  7. Worms
  8. Vietcong
  9. T-Games
  10. Webtech

Děkujeme Vám, že máte zájem stahovat soubor:

Vyčkejte prosím, až uplyne odpočet, poté můžete začít stahovat:

7
Knihovny online
knihovna wii
Hledáte tady Váš WinCheater 2?
Tak to pojďte sem!
Egypt 2: The Heliopolis Prophecy - návod
Autor: Bonusweb

Podrobný návod  na další z  řady naučných adventur  od francouzského Crya.  Co

dělat v  Tifetiném domě ?  Po probuzení otevřete  dveře - od  kurýra dostanete

vzkaz  od svého  nemocného otce.  Z kamenné  zídky u  stěny seberte knihu léků

a kapky do očí a pak můžete odejít.


Po příjezdu do města Heliopolis -  cestou z přístavu narazíte na svého souseda

Idiho, který  vám daruje mapu města.  Na křižovatce dvou ulic  zahněte doprava

a pak vejděte do domu nalevo - v horním patře naleznete svého otce Djehoutyho,

s nímž si promluvte a pak ho vyšetřete. Znova si promluvte s Djehoutym - pošle

vás do lékařské knihovny v chrámu boha Re.


Jak se dostat do  knihovny - z ulice odejděte na mapu  města a odtud do chrámu

boha Re. Po rozhovoru s neznámým  mladíkem na nádvoří chrámu přistupte k zadní

bráně napravo.  Dvakrát si promluvte  s hlídačem -  bude po vás  chtít vyřešit

jednoduché puzzle V areálu před knihovnou  jděte ke vchodu mezi sloupy, kde si

promluvte  s  dalším  hlídačem  jménem  Irou  -  ten  vás nebude chtít vpustit

dovnitř,  dokud mu  nedonesete pero.   Vchodem nalevo  vejděte na  dvorek před

písařskou  školu a  promluvte si  s  malým  klučinou sedícím  před vchodem  do

budovy. Vejděte  dovnitř a z poličky  napravo od vchodu seberte  pero. Odneste

pero Irouovi,  ale ten po vás  bude chtít ještě inkoust.  Inkoust naleznete ve

stejné místnosti jako pero.


Vejděte do  knihovny a otevřete poslední  přihrádku ve stěně nalevo.  Z jejího

nitra seberte nové  recepty na léky a hlavně papyrus  s proroctvím a tabletem.

Co dělat s nalezeným tabletem ? Odneste ho ukázat Djehoutymu. Cestu však ještě

narazíte na nemocnou  ženu. Vyšetřete ji a zjistíte, že  má stejnou nemoc jako

Djehouty. U východu z chrámu si promluvte s malým klučinou, vyšetřete ho a pak

mu dejte kapky do očí. Doma ukažte proroctví s tabletem Djehoutymu - zjistíte,

že obilí z chrámu Re je otrávené.  Vydejte se zpět do chrámu boha Re navštívit

Meryreho, Velkého věštce (Great Seer).


Na nádvoří chrámu si promluvte s hlídačem  u dveří napravo - bude po vás chtít

doporučení. Zpět do  Djehoutyho domu. V přízemí seberte  z kamenné zídky čistý

papyrus a pouzdro s  perem. V patře si pak promluvte se  svým otcem a dejte mu

papyrus  i  pero,  načež  vám  vypíše  potřebné  doporučení. Ukažte doporučení

hlídači v  chrámu. Projděte před prostranství  se svatyní bohyně Sakhmet  a na

dvorku za svatyní  naleznete Velkého věštce. Ten vám  předá svůj zlatý náramek

a požádá vás o nashromáždění důkazů, že je obilí skutečně otrávené.


Kde a jak získat důkazy ? Důkazy jsou  celkem tři. Pro ten první si zajděte do

knihovny, kde  si promluvte s  mužem uvnitř -  poradí vám, že  Hetepovu zprávu

o kvalitě obilí naleznete  v jedné s přihrádek na  zdi napravo. Prohledejte je

tedy, ale naleznete pouze sponku z  Hetepovy zprávy - první důkaz. Druhý důkaz

leží v nitru jedné ze sýpek (vchod  na dvorek se sýpkami je z hlavního nádvoří

chrámu  Re).  Prozkoumejte  prostor  mezi  sýpkami  a  seberte  ze  země kládu

a provaz.  Vylezte po  točitých schůdcích  na vrchol  jedné sýpky. V inventáři

přivažte provaz na  kládu a tu pak položte  na vrchol sýpky - dostanete  se do

jejího nitra, kde prohledejte zrno pod  vámi a naleznete jeden celistvý obilný

klas  - druhý  důkaz. Na  dvorku  se  sýpkami si  ještě promluvte  s uklizečem

- řekne  vám, kde  hledat Hetepův  dům. Hetepův  dům naleznete  kousek od domu

Djehoutyho, konkrétně v malé boční uličce  napravo cestou od domu vašeho otce.

Uvnitř seberte zrcátko a z kamenné poličky malé pečetidlo - třetí důkaz.


Se všemi důkazy se vydejte za  Velkým věštcem, který se nachází před písařskou

školou v  chrámu boha Re,  a ukažte mu  obilný klas. Vaším  dalším úkolem bude

uvařit  lék. Jak  zjistit ingredience  nutné pro  uvaření léku  ? Po rozhovoru

s Velkým  věštcem vběhne  na dvorek  malý klučina  Ipouky. Promluvte  si s ním

- dozvíte  se, že  stav vašeho  otce se  zhoršil. Pospěšte  tedy za Djehoutym,

který vám  předá tablet. Jeho rozluštění  je teď na vás.  Zajděte si promluvit

s mladíkem  před  písařskou  školou  a  ukažte  mu  tablet.  Dle  jeho rad pak

v inventáři polijte tablet inkoustem a obtiskněte ho na čistý papyrus. Odneste

papyrus s obtiskem  ukázat Djehoutymu - ten vám  prozradí, že tablet poukazuje

na úkryt ve svatyni bohyně Sakhmet. Nejdříve ale zajděte do skladů (nachází se

až za svatyní bohyně Sakhmet), kde naleznete Iroua. Promluvte si s ním (trochu

ostřeji) a dostanete od něj palici (mallet).


Bráno z čelního  pohledu na vchod do svatyně  bohyně Sakhmet, obejděte svatyni

zleva a z palem nad vysokou  zdí strhejte několik větví. Uvnitř svatyně vložte

do otvoru  v podlaze zrcátko  a palicí vyrazte  malý kvádr na  stěně nalevo od

sochy -  paprsek světla odsune sochu  Sakhmet, která tak odkryje  tajnou skrýš

s receptem na lék. Kde seženu ingredience pro výrobu léku ? Po přečtení papyru

zjistíte,  že   ingredience  jsou  tyto  :   vrbové  lístky  (willow  leaves),

mandragorový  kořínek (mandrake  root), česnek  (garlic), olivový  olej (olive

oil), pivo (bear) a listy z  vějířového stromu (fan tree leaves). Ve skladišti

seberte  z  ošatek  na  podlaze  jalovcové  bobule  (Juniper  berries)  a kmín

(caraway)  a z  výklenku ve  zdi  nalevo  si přivlastněte  pytlík mouky  (Bean

flour). Promluvte  si se stánkařkou  uprostřed ulice a  zeptejte se jí,  zdali

neprodává vrbové lístky  (bude za ně chtít datle) a  olivový olej (bude za něj

chtít měď). Promluvte si se stánkařkou na  konci ulice a zeptejte se jí na měď

nebo  na  datle.  Pak  jí  dejte  zlatý  náramek  a na oplátku dostanete čočku

(lentils), datle (dates),  lněný olej (linseed oil) a  měď (copper). Stánkařce

uprostřed ulice  dejte datle a měď  - dostanete od ní  vrbové lístky a olivový

olej.  U  Djaoua,  stánkaře  v  přístavu,  vyměňte  lněný olej za mandragorový

kořínek a čočku za česnek. Zeptejte se  ho ještě na listy ze vějířového stromu

- bude po vás chtít lék na průjem.


Pro výrobu léku proti průjmu potřebujete  mouku, jalovcové bobule, kmín a med.

Až  na med  vlastníte vše  potřebné. Med  (nachází se  v jednom  z výklenků ve

stěně)  vyměníte  s  Irouem  ve  skladišti  za  zlatý  prsten, který naleznete

v přízemí Djehoutyho domu na stoličce uprostřed místnosti. Na téže lokaci, kde

jste  sebrali  prsten,  vhoďte  všechny  ingredience  do  velkého hrnce v rohu

místnosti, čímž uvaříte lék pro trhovníka Djaoua. Odneste lék Djaouovi (ukrývá

se v boční uličce za stánkařkou na konci dlouhé ulice). Ten ale slíbené lístky

nemá a pošle vás pro ně do hospody za pašerákem Nubianem. Hospodu naleznete na

ulici  vedoucí z  přístavu, Nubiana  pak skrytého  v rohu  místnosti za hrnci.

Promluvte si  s ním třikrát  za sebou -  pro prodej lístků  po vás bude  chtít

povolení od guvernéra města.


Co dělat v Guvernérově vile ? Projděte  přes prvního strážce až k hlídači před

vchodem  do  budovy.  Během  rozhovoru  s  ním  si  zvolte  jedno ze tří témat

(válečník-poslání-nemoc) a  držte se ho až  do konce rozhovoru. Nesmíte  se od

něj odklonit, jinak  bude rozhovor s hlídačem neúspěšný.  Uvnitř vily narazíte

na  staršího muže,  který nehodlá  vpustit do  sálu nikoho  jiného, než  svoji

hudebnici.  Vydejte se  tedy do  zahrady (brankou  ze dvorku  před vilou),  na

jejímž konci, v  altánku, naleznete spící hudebnici. Přisvojte  si její buben.

Vraťte  se do  vily, kde  vás bude  čekat zpočátku  poměrně obtížná  bubenická

mezihra. Vaším úkolem jest hrát na buben ve správném rytmu v souladu s hrající

hudbou, aby se  tanečnice nalevo připojila se své  kolegyni napravo. Po druhém

neúspěšném  pokusu vám  hra sama  pomůže tím,  že bude  bubínky osvětlovat  ve

chvíli, kdy do nich máte bouchnout.


Po  překonání bubenické  mezihry si  promluvte s  guvernérem (stojí za sloupem

v sále)  - pošle  vás do  svého pokoje.   Vyjděte ze  sálu na  terasu, kde  si

promluvte s hlídačem před vchodem do  guvernérova pokoje. V pokoji pak seberte

svitek ležící na kamenné  zídce u zdi - je to ztracená  Hetepova zpráva a když

vás guvernér uvidí, jak ji čtete, uvězní  vás v neznámé jeskyni. Jak se dostat

ven z jeskyně. Prozkoumejte tělo Hetepa  a pak seberte na zemi ležící krumpáč.

Vejděte do chodby  napravo a na jejím konci stiskněte  výklenek ve zdi. Vraťte

se zpět  a vejděte do  chodby nalevo -  dostanete se do  místnosti s dírou  ve

stropě. Seberte  žebřík a použijte ho  na kamenný podstavec, avšak  ven se vám

dostat nepodaří. Přistupte k místu, kde si  na zemi hraje kočka, a použijte na

kamennou podlahu krumpáč.


Jak  sehnat poslední  ingredienci a  uvařit lék.  Z mapy  města se  vydejte do

ulice. Cestou vás však zastaví Nubian  se špatnou zprávou, že váš otec zemřel.

Utíkejte  tedy rychle  do svého  domu.  Promluvte  si s  Nubianem a  pak ještě

s malým  klučinou u  dveří. Sejděte  do přízemí,  kde si  promluvte s nemocnou

holčičkou  a  vyšetřete  ji  -  zjistíte,  že  má  stejnou  nemoc jako zesnulý

Djehouty. Z  kamenné zídky seberte  listí z vějířového  stromu, které vám  sem

přinesl Nubian.  Nyní přistupte k velkému  hrnci a uvařte lék  proti epidemii.

Vhoďte do hrnce  všechny přísady v tomto pořadí  : vrbové lístky, mandragorový

kořen, česnek,  olivový olej, listy  z vějířníku (fan  tree leaves) a  nakonec

pivo. To  musíte ve třech nádobách  přelévat tak, abyste získali  celkem čtyři

deci piva. Docílíte toho tak, že  do levé nádoby nalijete dvě deci, prostřední

pak  naplníte celou.  Levou nádobu  nakonec doplníte  jednou deci z prostřední

nádoby, v  níž pak zbudou přesně  čtyři deci, které potřebujete.  Vyrobený lék

podejte malé dívence, čímž ji vyléčíte a přesvědčíte se o jeho účinnosti.


Odneste  lék  Velkému  věštci  do  písařské  školy.  Pak  si  s  ním promluvte

o guvernérovi, načež  budete požádání o  obstarání důkazů o  guvernérově vině.

Jak  sehnat důkaz  proti guvernérovi.   Důkazem je  Hetepova zpráva,  která se

nachází  v  guvernérově  ložnici  v  jeho  vile.  Po  rozhovoru  s Nubianem se

dostanete uprostřed noci  na dvorek před guvernérovu vilu.  Vejděte do zahrady

a projděte podél  zdi k druhému východu  na zadní část dvoru  - zde uvidíte za

průchodem  kachny. V  inventáři spojte  pytlík  se  zrnem s  nápojem na  spaní

a výsledek hoďte husám - uspíte je  tak. Projděte na dvorek, vejděte do budovy

a zamiřte k  pravému vchodu na  terasu, kde s  mírným odstupem čekejte,  až na

terase zahlédnete procházet stráž. Jakmile  stráž přejde zprava doleva, rychle

proběhněte přes terasu  do guvernérova pokoje. Otevřete skříňku  ve zdi nalevo

od  spícího  guvernéra  a  odsuňte  sošku,  která  se  v ní nachází. Otočte se

a z otevřené skříňky na opačné straně seberte hledaný důkaz - Hetepovu zprávu.

Nyní  musíte  z  guvernérovy  místnosti  uniknout  podobným způsobem jako jste

vklouzli  dovnitř -  opět tedy  vyčkejte,  až  za dveřmi  projde stráž,  a pak

proběhněte ven. Na dvorku před vilou  se již probudil hlídač. Proto vejděte do

zahrady, seberte ze země nějaké kamínky a  přes průchod je hoďte na spící husy

- tím  je vzbudíte  a zároveň  přilákáte hlídače.  Druhým průchodem vyjděte ze

zahrady na  dvorek a v  místě, kde  dříve  hlídač spal, seberte  ze země téměř

neviditelný  klíč. Vraťte  se zpět  na zahradu,  přistupte k  zadnímu východu,

odemkněte jej klíčem  a odejděte. Ráno se vydejte za  Velkým věštcem do chrámu

boha Re, respektive do areálu se sýpkami, a předejte mu nalezený důkaz.


KONEC.

Podpořte nás koupením hry:

Partneři a přátelé:

Copyright (c) 1996 - 2023 Jan Svatoš a Ing. Miroslav Moucha
Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.