1. Další naše weby:
  2. Gta.cz
  3. Mafia & Mafia 2
  4. NFS
  5. S.T.A.L.K.E.R.
  6. Gothic
  7. Worms
  8. Vietcong
  9. T-Games
  10. Webtech

Děkujeme Vám, že máte zájem stahovat soubor:

Vyčkejte prosím, až uplyne odpočet, poté můžete začít stahovat:

7
Knihovny online
knihovna wii
Hledáte tady Váš WinCheater 2?
Tak to pojďte sem!
Entomorph - návod

Návod dodal : Jiří Slavík „Max-Wesslo“ (safy@seznam.cz)Na začátku hry se objevíte, světe div se, na místě označeném jako START. Vydejte se na sever do vesničky Addegun. Pokoste první dvoučetné hejno smrtek a obtěžkejte se o kouzlo MANA BOLT. Na severu zničené vesničky najdete ex-vesničana, kterému přeskočilo. Pokec nebude příliš přínosný, takže se vydejte kousek na západ pátrat po mořské houbě. S houbou v kapse se přesuňte na jih do vesnice Damos, kde naleznete první lidské bytosti 'při smyslech'. Nejdříve jděte za malým hošíkem do domku Vypravěče. Tento muž vás bude provázet celou hrou, bude zapisovat vaše hrdinné činy do své knihy a komentovat důležité dějové zvraty. Až vám dá kouzlo ARMOR, vyjděte z jeho domku, počkejte na náměstí vesničky na nálet bodavého hmyzu. Hmyz se pokuste pobít a z průběhu bitvy usuďte, zda jste si zvolili tu správnou obtížnost. Pokud nebudete schopni mouchy pobít tak, aby přitom nepovraždily půlku vesnice, navolte si raději jednodušší obtížnost (neplatí pro masochisty).

V prohlídce Damosu pokračujte do chatrče náčelníka Ennesta a pak do budky tety Rellie a strýce Vadina. Ze všech těchto pokeců už budete o něco moudřejší, co se to vlastně děje. Dozvíte se, že máte vzkřísit zabitého vesnického šamana. Detailnější popis vzkříšení si můžete přečíst z listiny, kterou šaman jasnovidecky připravil na stolku ve své chýši (chýše vpravo od náčelníka). Jděte tedy k jeho tělu, kde se k vám přidá titěrný černý pták. Odveďte ho k nejbližší mrtvole hmyzu, na kterou se posadí. Pak na mrtvolu ťukněte, čímž nasajete krev do své mořské houby. Poslední složka resurrekce - zlatý medailon se nachází mezi skalami za vesnicí. S krvavou houbou, amuletem a ptákem se vraťte k tělu a ťuknutím probuďte poloshnilého šamana. Jděte za ním až ke svatyni "krásné" mořské nymfy. Vesnice tak bude zachráněna a vy můžete klidně jít zabouchat na dveře posledního bojácného obyvatele.


U Vypravěče si ještě vyzvedněte amulet komunikace a čarovný nápoj a jděte k molu, kde už na vás čeká Corin a nabízí vám loď. Vezměte si od něj květiny, které posílá své sestře jménem Baytha a lodí odplujte na ostrov Phoros, který zabírá valnou většinu mapy. Přistanete v doku městečka Saltmoon. Najděte ženu v červeném Aislyn a promluvte si s ní. Vypadá nadějně ! Ráda by nějakou tu orchideu. Pokud máte dost, můžete se vyspat v domku umožňujícím nocleh. V centru města předejte květiny Baythě, dostanete amulet síly Strength Charm. Na náměstí se přitočte ke slavnostnímu festivalu a pokecejte s muži v červených kápích. Řekněte, že byste se také rádi stali dítětem úlu. Promluvte si s mužem, který má namísto vousů roj včel. Ptejte se na úl, ziggurath a na nektar. V dolní části náměstí se představte dámě Kolfinně, sledujte ji do jejího příbytku a tam se jí zeptejte, jak se můžete stát právoplatným obyvatelem ostrova Phoros. Řekne vám to jméno hračky, kterou zatím nemáte. V městském úlu ukradněte láhev medu, vraťte se na náměstí a pokuste se odejít doprava směrem na most. Zastaví vás jakási žena. Po kratším pokecu opět zmizí. Šerifovi řekněte, že jste s ženou nemluvili, ale hned až odejde, běžte za ní do jejího domku a promluvte si s ní o rebelech.


Popadněte kouzlo AID, směrem vpravo přejděte most a podél okraje mapy se dejte na sever. Pobijte broučky a kouzlem Mana Bolt sestřelte první orchideu, na kterou narazíte. Odneste jí Aislyn, budete obdarováni plamenným sexem (i když, tohle se mi možná jen zdálo). Před opuštěním města ještě ukradněte z jednoho z domků sošku MOOKA STATUE. Po celém ostrově se těchto sošek válí asi tucet a je dobré je sbírat, budou se hodit k aktivování teleportačních plošin. Putujte do první základny rebelů, jejímž vchodem je prkenný výtah vpravo od velké hory. Na mapě jsou základny rebelů označeny podivným znakem, který vás jistě uhodí do očí jako podivný a tak základny snadno najdete. V základně si promluvte se svojí sestrou a vypijte nektar, který vám nabízí. Podle jejích pokynů poté jděte k tabulce s červeným kolečkem a promluvte si se zoufalým rebelem přeživším potyčku. Vraťte se do první báze rebelů, která byla vysmýčena brouky a přečtěte si zprávu od své sestry. Druhá báze rebelů, která byla vybudována po zničení základny první se nachází u tabulky se symbolem trnu. Rebelka Zizu vám dá druhou Mooka sošku a zpraví vás o pohnuté situaci rebelů. Brzy poté bude základna přepadena brouky, které musíte pobít, popřípadě spálit přehozením páky v dolní střední části místnosti.


V dolní části jeskyně vám pak hojič Healer dá hojivé kouzlo HEAL Vyjeďte nahoru a vydejte se na pravý svah Velké Hory. Promluvte si s bojovníkem Darmothem. Teď už je to s rebely opravdu špatné. Vydejte se do jejich poslední, třetí základny rebelů. K jejímu vchodu se musíte teleportovat teleportem T1. Skrze navalené sudy se protřískejte k čerstvému hřbitovu, kde najdete všechny rebely včetně své sestry, jak odpočívají věčným spánkem. Zabušte na dveře v dolní části jeskyně. Dědek hrobník vás nechce pustit dovnitř, dokud mu neřeknete, jak se jmenuje. Prohledejte hroby, najděte hrob Forfenda a zakřičte u něj jméno FORFEND. Pak bušte na dveře, dokud se opět neobjeví dědek. řeknete mu, že se jmenuje Forfend. Za dveřmi najdete Healera, který vám řekne zajímavou informaci o skrytém pokladu rebelů. Než odejdete, rozmotejte perský koberec, vypadne z něj vzácná mince. V jeskyni, do které vejdete speciálním vchodem v popředí kopce, na jehož temeni je výtah do třetí báze, pobijte brouky a larvy a seberte ztracenou dětskou hračku.


Odneste ji do Saltmoonu dámě Kolfinně. Řekne vám za ni říkanku, kterou jděte zarecitovat mužům v červených kápích na slavnostním festivalu. Uděláte-li to správně, stanete se 'synem úlu' a dostanete láhev nektaru, kterou ihned vypijte. Kdo chce poklad, může se vrátit do druhé základny rebelů a na nejsevernější hrob vpravo od výtahu položte orchideu. Získáte tak "poklad", který sestává z magického nápoje a amuletu. Pokud se vám hrob neotevře, což se stalo např. mě (asi chyba v programu), nevadí, o nic klíčového nepřicházíte. Další putování vede do teritoria mravenců, kde zatím nestrkejte nos, kam nemáte, pouze seberte modrou Knihu Historie z jednoho z opuštěných příbytků. S knihou se dejte na dlouhou pouť na východ, až do Východní vesnice. Učenec v jednom z domků si od vás knihu vezme a zasvětí vás do historie země. V jiném domku najdete třetí Mooka sošku. Severně od Východní vesnice najdete pána Sechdrika, který vám poví několik užitečných rad okolo mravenčího společenstva a dá vám pytlíček s mravenci, který vás později v mraveništi učiní pro většinu mravenců neviditelným. Nejdříve si to ale vyřídíme se včelami, tam je to jednodušší.


Jděte na východ, k posvátnému zigguratu. Jeho vrcholkem propadněte dolů do Svatyně Včely. Mezi klepety prokličkujte až ke stolu, položte na něj minci, která vypadla z koberce a odpovídejte následovně (včetně potvrzení položení mince): 1,1,2,1,1,3,1,3,4,3,2 tak, jak vám o rituálu pověděl muž se včelami namísto vousů. Až přiletí včela, znovu se do stolu 'nalogujte' a přejte si, že chcete trubce bičovat (WHIP) a mentálně ovládat. Dostanete se tak do úlu v trubcově těle. Úl mi nepřipadlo nutné mapovat, je totiž zaměřený spíše na rébusy a jednoduchý na orientaci. Od vchodu leťte rovně nahoru. Na severní stěně promluvte do malého naslouchátka a požádejte včelí královnu o audienci. Královna vám zadá sérii úkolů, které musíte splnit. Leťte směrem k východu a hlídkující včelu požádejte, ať vám otevře přístup k Alfa bojovníkovi. Leťte do jeho medového apartmá a dejte mu na frak. Pak strážce požádejte, ať vám otevře přístup k nejlepší krvi. Na samém horním konci krevního skladiště se několikrát nacucejte nejlepší krve a leťte ji vyvrhnout do dírky vlevo od naslouchátka. Potom zabijte hlídače a další dva vchody si otevřete sami podle nákresu na mapě, tedy tiskněte plošinky tak, jak to dělal ex-strážce v posloupnostech A,8,C,D a l,2,3,4, jak je to nakresleno na mapě. Z otevřených místnůstek doneste do jamky vedle naslouchátka nejdříve vajíčko a pak vosk. Královna pak bude spokojena a zadá vám další úkol, přinést mrtvé tělo z prostředí mimo úl.


Vyleťte ven z úlu, čímž zabijete trubce a probudíte se. Ťuknutím na proud světla vyjeďte na vrchol zigguratu a dejte se na západ pro tělo mrtvého kněze (nebo kdo to byl). U jeho těla také najdete kouzlo WHIRLWIND a Mooka sošku. Tělo odneste do zigguratu, přivolejte další včelu a leťte do úlu. Královna bude potěšena a pustí vás do svých komnat, kde na vás čeká třetí, nejtěžší úkol. Promluvte si s královnou novým naslouchátkem a pak obejděte a prokecněte její tři společníky - Cleopida, Blornida a Asorpida. Do naslouchátka pak řekněte, že vrahem je Cleorpid a na další otázky odpovídejte 2,3,4. Poté vstupte ke královně a v zuřivém boji ji zabijte. Zpoza jejich zbytků seberte kouzlo proti otravě CURE POISON a nažerte se mateří kašičky. Změníte se v polobrouka. Jděte do poslední neotevřené komnaty úlu, která je školkou čerstvě narozených včeliček. Včeličky zmasakrujte, zabijte i jakousi mutující srágoru v zadní části místnosti, vezměte si kouzlo ACID BOLT a rojem rozzuřených včel se probijte ven z úlu. Vraťte se do města Saltmoon, kde zatím došlo k jakési pohromě a zaklepte na dveře domku, kde žije Aislyn. Dostanete kouzlo STRENGTH, což ovšem není nutné k dohrání hry, nic víc však z Aislyn nevymámíte. Nechce vás. Z východní části Velké Hory vstupte malým vchodem do rozlehlé jeskyně Keechadup, kde žije přitroublé společenstvo robotů (?!). Podrobný plánek této jeskyně najdete na mapě.


Kameny blokující vchod odtlačte. Je-li to s vámi už bledě černé, můžete se jít vyspat do noclehárny. Po tečkami vyznačené trase se dejte doleva ke strážci vchodu jménem Ouralou. Řekněte mu, že jste Syn Úlu a že mu přinesete nektar. Poté s ním znovu promluvte a dejte mu láhev medu ze Saltmoonské včelírny. Hned za dveřmi po vás začne střílet robot Sabaruk. Svého průvodce Ouraloua se zeptejte, proč je Sabaruk útočný. Pak si teprve promluvte se Sabarukem a slibte, že mu najdete hlavu jeho otce. Najděte velitele robotů Oochdara a promluvením do rádijka nad jeho pokojem (mapa 33) si s ním smluvte schůzku v jeho pracovně. Pokecejte s ním i s technikem, za kterým vás posílá. Pak se jděte podívat na zmíněný velký stroj (Great Machine), který musíte robotům opravit a jděte se vyptat na jeho přesnou funkci jak technika, tak i vůdce Oochdara. Oochdar vás pozve do svého pokoje, kde vám dá klíč k zamčeným dveřím, jež se nachází mezi jeho pokojem a pracovnou. Teď procházejte celou jeskyni využívaje teleportovacích plošin, jejichž návaznost je vyznačena na mapě a ze strojů vyloupávejte malé modré destičky s obrázky, které jsou na mapě označeny symboly "X". Celkem jich musíte najít devět a jeden po druhém je zasadit do velkého stroje. Pět destiček najdete bez problémů. Šestá destička se nachází v malé místnosti s teleporty a získáte ji tak, že než vyndáte destičku z blesky vysílající dvojice antén, odtlačíte kulatý sloup, který se nachází kousek nad anténami DO blesku. Sloup tak pukne a vypadne z něj další destička. K sedmé a osmé destičce se dostanete pouze přes potížové dveře, před něž natlačte kovový kvádr tak, aby zůstaly otevřené. Poslední, devátá destička je ultrapotížová, protože leží rozebraná na podlaze Oochdarova pokoje. Podívejte se na ni a řekněte Oochdarovi, aby ji spravil. Pošle vás pro krystaly, dráty a plánek.


Krystaly si zajistíte tak, že se teleportujete ke ztracené robotí hlavě a odnesete ji Sabarukovi. Dráty (Wires) volně leží na zemi v jedné z místností, kde rovněž musíte nastavit tlačítka na levé stěně do poloh (shora) vypnuto, zapnuto, zapnuto a přehodit páku na podlaze, abyste si uvolnili cestu k teleportu TH. Nejprve se ale přeneste teleportem TF a přehoďte páku na podlaze. Pak použijte TF a stisknutím několika primitivních tlačítek a pak se skrze následné teleporty TI a TJ dostanete do samého středu jeskyně, kde najdete na stěně plánek (Blueprints). Tyto tři předměty doneste Oochdarovi a chvíli se potulujte po jeskyni, než desku spraví (můžete si třeba teleportem TF odskočit do tajné místnosti, kde najdete magický nápoj a nektar). Po zasunutí všech devíti destiček na správná místa se velký stroj rozjede a vy můžete začít ládovat Mooka sošky do otvoru v jeho levé části. Z pravého otvoru pak budou vyjíždět speciální plíšky Mookaluke, kterými můžete aktivovat zatím nečinné teleporty. Můžete si to odzkoušet třeba na teleportu T5, který se nachází v centru této jeskyně a doposud nefungoval. Až budete venku, můžete si zaktivovat i teleporty T3 a T4, čímž získáte kouzlo ACID RAIN. Přenese vás na maličký ostrůvek, kde najdete amulet šarmu Nana Charm a magický nápoj. Chcete-li udělat radost robotům, můžete jeden z plíšků zasunout do jejich nečinného důlního stroje. Za odměnu potom u východu z jeskyně dostanete od Oochdara kouzlo FIREBALL.


Nastal čas k pokoření další hmyzí královny. Bude to královna much, jejíž svatyně Shrine of the Great Mutrizzba se nachází pod Malou Horou. Přes několik kněžích se prokecejte ke královně Mutrizzbě. Nechejte si od ní naočkovat speciální vajíčko do svého ramene a pak ji zabijte. Nažerte se mateří kašičky, což dále podpoří vaši proměnu a samozřejmě zvýší vaši sílu. Tajnou stěnou projděte doleva. Z truhly vyberte kouzlo HASTE SPELL a důležitou jedovatou kouli (Ball of Poison). Kouzlo Haste vám umožní pobíhat zemi vysokou rychlosti. Po tomto brakování jděte stále za nosem přes několik akčně orientovaných pastí, tajných stěn, pák a tlačítek. Nakonec projděte skrze dvě poslední tajné stěny. Poblíž najdete truhlu, ve které leží velmi důležitá listina Elaborate Scroll, bez které nemůžete svatyni opustit! Nakonec pobijte několik poměrně tuhých knězů, popadněte tři Mooka sošky a vyjděte na denní světlo. Máte-li zájem o nové kouzla, putujte do hrobky Gaghana, zakladatele města Saltmoon. Dáte- li si pozor na maličká tajná tlačítka a průchozí stěny, rychle dojdete k Gaghanově hrobu, kde najdete kouzlo SPIT FIRE. Další cesta vede do mraveniště. Vstupte do něj zpola zasypanou budovou. Menší mravenci vás nechají na pokoji díky pytlíčku od Sechdrika. Bojovníci se na vás budou neustále vrhat, přičemž je jejich počet nekonečný, takže se potyčkám s nimi raději vyhýbejte. Mraveniště sestává ze tří jednoduchých pater. V nejspodnějším patře sídlí mravenčí královna, ke které zatím nemůžete. Prozatím musíte v mraveništi splnit jen tyto úkoly: v prvním patře můžete najít kouli Orb of Disclosure, který odhalí mravenčí cestičky. Ve druhém patře najděte další dávku nektaru a jakýsi bazének slizu, který otravte jedovou koulí ze svatyně Nutrizzby.


Nakonec zničte biostroj vysílající hypnotizační vlny, který se nachází v severní části druhého (nebo třetího, sorry) patra a aktivujte teleportační plošinu, která se nachází poblíž zatím nepřístupné královny v třetím patře, určitě to udělejte, je to velmi důležité! Pak můžete mraveniště opustit. Jděte k tabulce se symbolem kříže, otevřete inventář a ťuknutím přečtěte listinu Elaborate Scroll ze svatyně zesnulé nutrizzby. Zajistíte si tak přístup na malý ostrůvek, kde leží kouzlo WEBWALK. Aktivováním tohoto kouzla můžete chodit po pavučinách. Odzkoušet si to můžete třeba v malé jeskyni ve východním svahu Malé Hory, kde trapný pavouk hlídá kouzlo ICE MISSILE a nádobku nektaru. Přes vymlácenou vesnici Jayfern projděte do pavoučí říše, kde budete uspáni a odvlečeni pavouky. Nechejte se od nich prohlédnout a poslat do otroctví. Objevíte se v pavoučí říši . Promluvte si s lidským vězněm a s bílým pavoukem. Seberte půlku lidské kostry se slibem, že ji vrátíte ke zbytku jejího těla a opakovaně mluvte s lidským vězněm, až vás zabalí do pavoučího smotku a pošle k pavoučí královně Uthrax-Matě. Uthrax-Mata sídlí v sítích nad arénou otroků a vyskytuje se zde hned ve třech podobách - v podobě minulé, současné a budoucí. Soustavnými rozhovory s 'dnešní' a 'včerejší´ Uthrax-Matou královně pavouků slibte, že opravíte teleport vedoucí do mraveniště, aby mohli pavouci na mravence zaútočit. Po jedné z visících sítí slezte dolů do pavoučí říše a Mookaluke plíškem aktivujte teleport T6. Včerejší Uthrax-Mata vás pak pošle za Uthrax-Matou budoucí, která po vás bude chtít oči bílého pavouka.


Jděte si tedy znovu promluvit s bílým pavoukem, vezměte si od něj falešný pár očí (Uthrax Eyes) a odneste ho Uthrax-Matě zítřka. Slezte dolů do opuštěné pavoučí otrokárny, seberte kouzlo MAELSTROM, které leží v lokaci 49 a teleportem T6 se přeneste na dno mraveniště. Systematicky ničte všechny bioorganismy a žíly vyhřezlé ze stěn a to i v patrech 2 a 1, dokud neuslyšíte zezdola hřmění, což znamená, že se brána k mravenčí matce otevřela. Matku zabijte a dokonejte svou třetí proměnu sežráním mateří kašičky. Z kašičky zároveň vytáhněte přívěšek Medallion. Opusťte mraveniště a jděte do vesnice Jayfern. Prozkoumejte studnu a vhoďte do ní polovinu smrtky. Sledujte vyhřeznuvší duši do blízkého lesíka a vezměte si kouzlo LIGHTNING BOLT. Rovněž se můžete stavit pro kouzlo DISINTEGRATE na poloostrově, který byl doposud blokován bujnou vegetací. Další volitelná cesta vede k zapadlé jeskyni ve východní části ostrova. Řeknete-li u hrobu "PATH INTO THE NIGHT", projdete chaosem pák a zajížděcích stěn k jakémusi dědkovi, který vám řekne o svém pokladu. K truhle s pokladem se dostanete velmi komplikovaným tisknutím a zatěžováním plošinek kameny, ale namísto pokladu najdete jen dva kouzelné nápoje, které za tu námahu vůbec nestojí. Cesta příběhu nyní vede do Svatyně Nektaru (Shrine of Nectar). Ve vstupní jeskyňce si promluvte s knězem a pak ho spolu s hlídkujícím mutantem zabijte. Zatlačte na kámen a přes objevivší se most přeběhněte do teleportu. 2x zabijte hnědého mutanta, projděte dveřmi doprava, kde po veliké bitce se silnými knězi najdete tuhé kouzlo DEATH SPELL.


Pokračujte dál až k rafinérii nektaru. Roztřískejte celý přístroj na maděru a vyjděte ven před svatyni. Putujte na západ, ke vchodu do zámku. Strážnému u brány řekněte, že vás posílá Cirrae a zvolte si povolání gladiátora. V aréně zabíjejte valící se hmyz tak dlouho, dokud komise boj nezastaví. Před odchodem z arény můžete celou komisi vyzvat na lítý souboj, ale to je spíš taková frajeřinka. Někdy teď (ale možná i o něco později) by se z vašeho ramene měl vyklubat z vajíčka zesnulé matky Nutrizzby časoprostorový červ. V zámecké kuchyni si od šéfkuchaře vezměte jedovaté houby. Zkuste zabouchat na dveře vedoucí ke králi. Ve velké hodovní síni si popovídejte s mutantem o hypnotizování služebních brouků (jen jediný mutant ze všech s vámi bude mluvit na toto téma). Poté si chyťte nejbližšího brouka, zvolte, že ho chcete hypnotizovat a odpovídáním 2,1,2,1,1 ho zblbněte tak, že mu přeskočí. Zadejte mu za úkol donést jedovaté houby strážnému u severních dveří. Tím si otevřete dveře do královských komnat. Po menší potyčce se teleportujte ke králi a zmasakrujte ho. Pak jděte dolů, doleva do další mapy a skrze občas zabíjející teleportovací systém do komnaty královny. Po pokecu z ní na pátý pokus vytáhněte zlatého skaraba a běžte s ním na vrchol Velké Hory. Až budete horu zdolávat, musíte oběhnout kamenný zával, čímž vběhnete přímo do spáru rozzuřené Uthrax-Maty. V tento moment musí být časoprostorový červ již vyklubaný z vajíčka ve vašem rameni, jinak zůstanete trčet v minulosti, kam vás Uthrax-Mata pošle. Jakmile vás ale červ vrátí do přítomnosti, Uthrax-Matu zabijte a pokračujte ve výstupu na vrchol hory. Tam si stoupněte na plošinku před oltářem, zatáhněte za objevivší se páku a opět si stoupněte na plošinku před oltářem. Budete vyneseni na místo, kam zasadíte zlatého skaraba a hru tak úspěšně dokončíte.


KONEC.

Podpořte nás koupením hry:

Partneři a přátelé:

Copyright (c) 1996 - 2023 Jan Svatoš a Ing. Miroslav Moucha
Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.