1. Další naše weby:
  2. Gta.cz
  3. Mafia & Mafia 2
  4. NFS
  5. S.T.A.L.K.E.R.
  6. Gothic
  7. Worms
  8. Vietcong
  9. T-Games
  10. Webtech

Děkujeme Vám, že máte zájem stahovat soubor:

Vyčkejte prosím, až uplyne odpočet, poté můžete začít stahovat:

7
Knihovny online
knihovna wii
Hledáte tady Váš WinCheater 2?
Tak to pojďte sem!
Escape From Monkey Island - návod
Autor: Bonusweb

A) ÚVOD : NA LODI


Natočte  se k  mědikovci se  žhavými uhlíky  a kopněte  do něj  (USE) - tím ho

převrhnete.  Seberte z  podlahy žhavý  uhlík  a  použijte jej  na nabité  dělo

napravo.


B) AKT 1


1) Melée Island


Jak zastavit demolici  guvernérského sídla ? Nejdříve si  promluvte s chlápkem

u katapultu.  Zajděte do  Scumm baru,  kde  si  v jeho  zadní části  promluvte

s opilým  pirátem,  a  pak  se  pokuste  z  jeho  stolu  sebrat miskupreclíků.

Promluvte si s  hráči šipek a řekněte jim, ať  trefí balónek u opilého piráta.

Ten pak omdlí a  vy mu budete moci sebrat misku s  preclíky.


Poznámka redakce : U vedlejšího stolu sedí pirát I. Cheese, nový majitel baru. Když ho důkledně prokecáte ze všech stran, můžete si s ním i zašermovat podle podobných pravidel jako v předcházejících dílech hry. Je to ale jenom takové zpestření, pro dohrání hry to není nutné. Máte zde ale možnost naučit se správné odpovědi na bojové hlášky, které použijete, pokud byste si později na Lucre Islandu chtěli zašermovat s Ozziem Mandrillem. Ale ani tento souboj není povinný. Někam na konec náívodu vám dám tabulku správných odpovědí pro případ, že byste se do toho chtěli pustit. Ing. Moucha 


Přes mapu ostrova zajděte  do přístavu,  kde seberte  ze země  gumovou hadici. Před guvernérským sídlem  použijte hadici  na kaktus  a následně  nabídněte pirátovi u katapultu preclík. Během jeho nepřítomnosti se pak povrtejte v katapultu.Plánek ostrova Melée :


Melée Town - město

Mansion - sídlo guvernéra

Harbor - přístav, odtud odplujete lodí

Meathook´s - obydlí vyšeho přítele piráta - malíře.


Jak sehnat  posádku ? Zaskočte do  Scumm baru a promluvte  si s panem Cheesem.

Nabídněte  mu členství  ve vaší  posádce, pak  se ho  zeptejte na  "Insult Arm

Wrestling" a nakonec si to s ním v tomto souboji rozdejte - musíte ho porazit.

Není  to   nic  složitého,  správnouodpověď   většinou  poznáte  tak,   že  se

s vyslovenou urážkou rýmuje. Na svého protivníka doporučuji útočit urážkami ze

spodní  části  seznamu,  protože  ty  pan  Cheese  příliš  nezná.Na náměstí si

promluvte s  Karlou a Otisem.  Zeptejte se jich,zdali  by se nepřidali  k vaší

posádce  a  nabídněte  jim  za  to  guvernérskou  práci  -  budou po vás chtít

smlouvu.Zajděte do guvernérského sídla  a uvnitř seberte guvernérskou pracovní

smlouvu (jsou celkem dvě - jedna  leží na stole uprostřed místnosti, druhá pak

na  skříňce u  okna. Vy  potřebujete tu   ze skříňky  u okna  s názvem  "cushy

government contract"). Předejte smlouvu Elaine a ona ji podepíše. Vraťte se na

náměstí a předejte smlouvu Karle a Otisovi.


Jak sehnat  loď ? V  přístavu si promluvte  se správkyní -  odmítne vám půjčit

loď.  V  guvernérském  sídle  si  promluvte  s  Elaine  o  problémech  s  lodí

- dostanete od ní  guvernérský symbol Melée Islandu. V  přístavu ukažte symbol

správkyni, která vám pak přidělí jednu z lodí.


2) Lucre IslandPlánek ostrova Lucre :


Town - město, zde přistanete

Ozzies House - dům Ozzieho Mandrilla

Mystes O´ Tyme - močál

Secret Lagoon - jezírko s tajnou skrýší, kam budete sledovat Ozzieho Mandrilla


Jak si poradit s právníky a s problémy v bance ? Nejdříve zajděte do právnické

kanceláře,  což  je  vysoká  modrábudova  v  horní  části  města. Po rozhovoru

s právníky  obdržíte dopis  od Elainina   dědečka, jenž  vás odkáže  na místní

banku. Jděte  do banky (stojí hned  vedle právnické kanceláře) a  promluvte si

s úřednicí  za pultem  o otevření  bezpečnostní schránky  - zůstanete uvězněni

v trezorové místnosti. Trezorová místnost :


1) a 2) - houby

3) Otevřená schránka s hrací skříňkou a lahví grogu

4) Třetí houba a kapesník

5) Dveře trozoru


Seberte ze stolu meč,  z podlahy kapesník a  tři houby a z otevřené schránky hrací skříňku a láhev grogu. Odstraňte mečem spodní pant na dveřích  a do vzniklé škvíry  vsuňte zlomený meč. Vložte  do škvíry všechny tři houby  a posléze je  polijte grogem -  dveře vylomíte, ale  budete zatčeni inspektorem  Canardem.  Městečko na Lucre Island :


1) Palace of Prostheses - obchod s protézami
2) Lucre Island Bank - místní banka
3) Archway - průchod vedoucí do mapy ostrova
4) Lawyers' Office - kancelář právníků
5) Scents and Sensibilities Perfume Stand - stánek s parfémy na nám,ěstí
6) House of Sticks - obchod s vycházkovými holemi

7) Hall of Justice - vězení
8) Bait Shoppe - obchod se živými návnadami
9) Chess Playing Pirates - piráti hrající šachy (od nich máte získat hodiny)


Jak  odhalit  a  chytit   bankovního  lupiče  Pegnose Peta ? Nejdříve  jděte k prodavači parfémů  na náměstí  a z  hromady za rohem seberte jednu prázdnou láhev od spreje.  Vaším úkolem nyní bude  v této láhvi sestrojit z několika ingrediencí identický  pach Pegnose Peta. Abyste zjistili potřebné ingredience,  několikrát po sobě  přičichněte k Pegnosovu  kapesníčku v inventáři  (použijte  jej)  -  ingredience  jsou  tyto :  voda, ryba, piliny, květina a bahno.  Vodu naberte do láhve z fontánky  na náměstí. Rybu naleznete

v obchůdku s návnadami (Bait Shop), konkrétně v bedně u dveří. Piliny seberete

v obchůdku s  holemi (House of Sticks)  - zůstanou ležet na  podlaze na místě,

kde  si Ozzie  Mandrill vyzvedl  svoji hůl.  Květinku utrhněte  u fontánky  na

zahradě sídla Ozzieho Madrilla (lokace na  mapě ostrova). Bahno naberte z vody

v močálech  (opět lokace  na mapě  ostrova). S  hotovým sprejem  se vydejte do

obchodu  s  umělými  orgány  (Palace  of  Prostheses),  kde  použijte sprej na

prodavače - ten vám sdělí jméno  zákazníka, jehož podle vámi vytvořeného pachu

poznal  (jedná  se  pochopitelně  o  pseudonym  Pegnose  Peta). Jeho adresa je

zařazena  v podivné  kartotéce na  pultu, v  níž musíte  jméno muže  vyhledat.

Bohužel  vám nemohu  přesně říci,  jaké symboly  musíte na kartotéce nastavit,

protože ono jméno je s každou novou hrou jiné.


Jak vyhledat  jméno v kartotéce :  Tři otočné válečky se  symboly reprezentují

vždy první, druhé a třetí část jména. Dále pak jednotlivé symboly na válečcích

značí několik  písmen abecedy (A-D  : králík, E-H  : strom, I-M  : dýně, N-T :

opice, U-Z  : banán). Pokud je  tedy jméno muže například  "Vincent A. Jones",

pak v kartotéce nastavte tyto symboly  (bráno zleva) : banán, králík, dýně. Po

úspěšném nastavení symbolů a stisknutí  tlačítka získáte kartu s popisem cesty

močálem k  příbytku Pegnose Peta. Ještě  než se vydáte do  močálu, potřebujete

sehnat tři věci - kachnu, kuřecí tuk a hodiny. S kachnou je to jednoduché - tu

chytnete před obchodem s návnadami, tuk se pak nachází na podlaze na policejní

stanici  (ve  vězení).  Hodiny  vlastní  dva  piráti  hrající  šachy  na  molu

v přístavu.  Promluvte si  nejdříve s  hráčem nalevo  a pak  s hráčem  napravo

- vyvoláte  mezi  nimi  hádku,  během  níž  můžete  nepozorovaně jejich hodiny

sebrat.


Vydejte se k močálům, kde použijte hodiny  na vor. Ještě než vstoupíte na vor,

prozkoumejte v inventáři kartotéční listinu a opište si všechny údaje. Tyto se

s každou novou  hrou mění, takže je  zde nemá smysl vypisovat.  Vstupte na vor

a dle  času na  hodinách plujte  správnými směry.  Po chvíli  dorazíte k bráně

a svému  dvojníkovi. Dostanete  od něj  klíče, pušku  a kachnu.  Pak se  svého

dvojníka  zeptejte na  číslo, na  něž zrovna  myslíte, a  to si  ZAPAMATUJTE !

Posléze  odemkněte  bránu  klíčem,  proplujte  jí  a  pokračujte dále správným

směrem.  Zanedlouho se  role mezi  vámi  a  dvojníkem prohodí  a vy  se musíte

zachovat  stejně jako  před chvílí  váš protějšek.  Proto mu nejdříve předejte

klíče a na jeho otázku odpovězte, že jste on v budoucnosti. Pak mu ještě dejte

pušku a kachnu a zodpovězte číslo,  na které myslí. Nakonec pokračujte dále až

k Pegnosově chatrči. Přibližte  se k oknu chatrče -  vyslechnete rozhovor mezi

Pegnosem a Ozziem Mandrillem. Použijte tuk  na rohož před vchodem a pak vhoďte

do okna  kachnu - tím  odchytnete Pegnose. Jak  naleznout důkaz proti  Pegnose

Petovi... Jděte k bance a použijte  zlomený meč na kanalizační poklop. Ten pak

seberte, prozkoumejte  a zapamatujte si  jména na něm  vyrytá - Mindy,  Jerry,

Fred.  Zamiřte  do   obchodu  s  umělými  končetinami  a   orgány  (Palace  of

Prostheses), promluvte si s prodavačem Davem  a požádejte ho o nějaké bezcenné

zboží.  Dave  vám  bude  vyprávět  příběh,  který  doplňte  o  jména z poklopu

- dostanete umělou kůži.


Vraťte se k bance a použijte na  kanál umělou kůži - vytvoříte tak trampolínu,

jejímž použitím se dostanete otevřeným oknem do banky. V bance nejdříve slezte

po žebříku dolů a zatáhněte za  řetízek u pultu, čímž rozsvítíte. Vylezte zpět

po žebříku nahoru a jděte doleva  ke světlům. Prozkoumejte podivný stín na zdi

- objevíte umělý nos Pegnose Peta, tedy důkaz, který jste hledali.


Jak  naleznout z  banky ukradené  věci ?  Zaskočte do  sídla Ozzieho Mandrilla

a promluvte si  s Ozziem. Použijte  parfém na jedno  z vycpaných zvířat  - tím

Ozzieho donutíte zlomit  svoji hůl.


Poznámka redakce : musíte mít skutečný parfém (kolínskou), který seberete u stánku na náměstí až si důkladně promluvíte s prodavaačem parfémů - sprej s pachem Pegnose Peta na Ozzieho Mandrilla neúčinkuje ! Kromě toho si také můžete s Ozziem Mandrilem zašermovat (vzpomínka na pirátské souboje v předchozích dílech), ale pro dohrání hry to nutné není. Pokud jste ale na začátku nešermovali s pirátem I. Cheesem, tak to nyní už ani nezkoušejte - nemáte šanci Ozzieho Mandrilla porazit. Ing. Moucha


Ve městě navštivte  banku (přeš trampolínu a okno) a uvnitř seberte prázdnou misku.  Zajděte do obchodu s umělými orgány, kde prozkoumejte košík  s umělýma rukama. Vytáhněte z  inventáře hrací skříňku a spusťte ji  - tím zmátnete  prodavače a můžete  si z košíku  sebrat dřevěnou ruku.  Naberte směr  do obchodu  s návnadami,  kde použijte  dřevenou ruku  na termití cirkus a pak ještě seberte  z bedny jednu rybku-návnadu, kterou vložte do misky z banky. V obchodě s  holemi použijte ruku s termity na Ozzieho hůlku - nasadíte mu do ní termity. Promluvte si s Ozziem v jeho  vile a řekněte mu, že víte o něm  a o Pegnosovi. Pak Ozzieho sledujte až  na pobřeží k jeho tajné skrýši. Prozkoumejte  ostrůvek  -  mezi stromy objevíte  skrýš.  Vlezte  do  ní  a uvnitř stiskněte  červené tlačítko  na stole  -  odsunete  tím závěs  a zjistíte,  že ukradené  věci jsou  za oknem  v jeskyni.  Vylezte po  žebříku zpět  na zemský povrch  a skočte  do hluboké  vody. Na  dně jezera,  v naprosté tmě, vytáhněte z inventáře misku snávnadou a použijte ji  na světélkující rybky - získáte tak vskutku originální lucernu. Vlezte do jeskyně nalevo a uvnitř seberte ukradené věci a posléze i malý lesklý šroubek. Opusťte jeskyni a odneste nalezeném věci inspektorovi na policejní stanici. Pak mu ještě ukažte šroubek, čímž usvědčíte Pegnose Peta a sami sebe osvobodíte.


B) AKT 2


1) Melée Island


Navštivte dům  Voodoo Lady na náměstí  (je to dům s  hořícími loučemi). Uvnitř

přistupte  ke  stolu  ve  tvaru  dlaně  uprostřed  místnosti a stiskněte jeden

z prstů (finger) - objeví se Voodoo Lady.  Promluvte si s ní hlavně o Ultimate

Insult  a o  dědictví -  získáte tak  tři svatební  dary: náušnice, náhrdelník

a pero na řetízku.


Jak  naleznout čtvrtý  svatební dar  ? Hledaným  předmětem jest obrázek západu

slunce  visící na  stěně v  LUA  baru  (bývalý SCUMM  bar). Přes  mapu ostrova

zajděte  do sídla  piráta Meathooka  a promluvte  si s  ním hlavně  o svíčkách

a o  čtvrtém  svatebním  daru  guvernéra  Marleyho.  Z kbelíku vedle Meathooka

seberte  malý  štětec.  Zamiřte  do  přístavu,  kde  prozkoumejte vraceč mincí

v automatu na grog.  Seberte objevený čtvrťák a vhoďte ho  do automatu. Pak do

automatu  kopejte,  mlaťte  a  třeste  s  ním  dokud  z něj nevypadnou všechny

plechovky  s  grogem.  Jednu  seberte.  Jděte  do  LUA  baru  a  sedněte si na

prostřední  barovou  stoličku  u  kanálku  s  plovoucími  loděmi. Zavolejte na

servírku  a  objednejte  si  jakékoliv  jídlo  -  servírka  vám stejně nakonec

doporučí "hořící  rybu". Za moment  bude v kanálku  plout hořící loďka.  Vaším

úkolem nyní je "odpravit" mechanismus pohánějící  loďky tak, aby se hořící loď

zastavila přímo pod voskovým obrázkem na  stěně. Učiňte tak použitím štětce na

mechanismus  v kanálku  a to přesně v této chvíli : sledujte hořící loď. Propluje kolem vás, potom zmizí za sloupem napravo, pak projede otočkou do protisměru a bude se vracet. Vzápětí opět (podruhé) zmizí za sloupem napravo - a v této chvíli musíte použít štětec na mechanismus. Nyní  musíte  jednat  velmi rychle.  Utíkejte  do  kuchyně a použijte  plechovku  grogu  na  generátor  -  tím  pozdržíte  hořící loď pod obrázkem, z něhož steče vosk a kuchař vám ho daruje.


Co dělat se čtyřmi svatebními dary ? Jděte ke své lodi v přístavu a na růžovou

figurínu  použijte  nejdříve  náušnice  -  tím  ji  oživíte.  Následně  na  ni

připevněte  ještě  náhrdelník,  pero  na  řetízku  a  nakonec  i  modrý  obraz

souostroví  - figurína  na něm  zaznačí ostrov,  na němž  se nachází  Ultimate

Insult !


Jak  získat stříbrnou  opičí hlavu  ? První  ze tří  částí Ultimate Insultu je

stříbrný  hrníček ve  tvaru opičí  hlavy, jenž  se nalézá  v restauraci Planet

Threepwood. Nejdříve se vydejte  do kavárny Starbuccaneers. Uvnitř prohledejte

nákupní tašku  dámy ve fialovém klobouku  a pak jí z  tašky čmajzněte hrníček.

Vaším dalším úkolem  je získat kupón na jídlo  v restauraci Planet Threepwood.Městečko na Jambalaya Island :


1) Planet Threepwood - restaurace, kam musíte p¨řijít s kupónem na jídlo.
2) StarBuccaneer's - kavárna

3) Socha Tinyho LaFeeta
4) Microgroggery - hospoda s "umělým býkem" - osedlanou maketou.
5) Schody - tyto schody vedou do mapy ostrova, kde jsou další lokace.


V podstatě jsou dva způsoby, jak kupón získat :


1) Od  obchodníka  StanaPřed  kavárnou  Starbuccaneers si  prohlédněte hrneček

položený  za oknem,  pak do  kavárny vejděte  a hrneček  seberte (je ukrytý za

květináčem). Promluvte si  s prodavačem a objednejte si  u něj jakoukoliv kávu

- nalije vám  ji do hrnečku.  Přes mapu ostrova  se vydejte ke  Stanově realitní kanceláři a  promluvte si s  ním hlavně o  jeho nové práci  - Stan se rozkecá natolik,  že  během  jeho  klábosení  usnete.  Proto  vypijte kávu z inventáře a znova  si  promluvte  se  Stanem  na  totéž  téma  - tentokráte již neusnete a získáte kupón.


2) Úspěšnou  jízdou  na osedlané  maketě v  baru Grogerry. U  stěny domu Stanovy realitní  kanceláře  seberte  lepidlo.  Vejděte  do  baru Grogerry na náměstí. Uvnitř  nejdříve  prozkoumejte  osedlanou  maketu  místního mořského živočicha a pak  na ni  použijte lepidlo.  Promluvte si  s barmanem  hlavně o  osedlaném živočichovi  a poproste  jej o  jednu jízdu  - díky  lepidlu ji  zvládnete bez problémů a slíbený kupón je váš.Plánek ostrova Jambalaya i s malým atolem Knuttin :


Town - město, zde přistanete

Stans Timeshare Office - Stanova realitní kancelář

Diving Competition - zde se odehrávají skoky do vody

School - škola

Puppet Show - loutkové divadlo na pobřeží

LaFeet - pirát s papoušky


Vejděte do restaurace Planet Threepwood, kde nejdříve prozkoumejte dnešní menu

na tabuli nalevo od vstupních dveří. Promluvte si se servírkou a objednejte si

jakékoliv jídlo.  U stolu si  pak promluvte s  tlustým pirátem (Jolly  pirate)

a požádejte  ho  o  nakreslení  karikatury.  Na  jeho  otázky  během  kreslení

odpovídejte dle libosti. V inventáři použijte  lepidlo na vaši karikaturu a tu

pak nalepte  na hrníček s  logem Starbuccaneer -  vytvoříte tím falešný  opičí

hrnek, který zaměňte s tím pravým na stole.


Jak  získat bronzový  klobouk ?  Nejdříve si  na náměstí prohlédněte bronzovou

sochu  piráta  Tiny  LaFeeta.  Pak  si  promluvte  s  opodál stojícím turistou

o Ultimate Insultu  a o Tiny  LaFeetovi - dozvíte  se, že syn  slavného piráta

žije  na   nedalekém  ostrůvku  Knuttin  Atoll.   Zaskočte  ještě  do  kavárny

Starbuccaneer  a nechte  si od  prodavače naplnit  šálek kávy.  U svého korábu

v přístavu  nasedněte do  malé loďky  a veslujte  až na  malý ostrůvek Knuttin

Atoll. Cestou vás zastaví admirál Casaba  na hlídkujícím korábu - po rozhovoru

s ním  ale  budete  mít  cestu  opět  volnou.  Na  pobřeží  přistupte k malému

loutkovému divadlu. Promluvte si nejdříve s  malým LeChuckem a zeptejte se ho,

co dělal během posledních osmdesáti  let, čímž dostanete příležitost promluvit

si  s malým  Guybrushem. Toho   požádejte, zda-li  byste si  nemohli promluvit

s loutkařem - ten za chvíli vystrčí hlavu. Ukončete rozhovor a ukažte loutkaři

modrý obrázek souostroví s náčrtkem Ultimate  Insultu - loutkař s křikem uteče

a zanechá  po  sobě  své  dvě  loutky.  Seberte  je.  Vydejte se k bílému domu

v povzdálí, promluvte si  s paní učitelkou přede dveřmi a  nechte se zapsat do

kurzu  pro  transformaci  pirátů  v  ekonomicky  prospěšné obyvatele. Ve třídě

musíte paní  učitelce zodpovědět její  tři otázky pokud  možno co nejčestněji,

s dobrým vychováním, abyste dokázali projít  kurzem a získali osvědčení o svém

převychování.


Dále  musíte  z  truhly  ve  třídě  ukořistit  píšťalku.  Nejdříve před školou

stiskněte poplašené  zařízení (učitelka uteče),  poté rychle vběhněte  dovnitř

a seberte  z  truhly  píšťalku.  Z  pobřeží  se  vydejte  doleva až k tlustému

pirátovi se dvěma papoušky na ramenou, což je vámi hledaný syn slavného piráta

LaFeeta. Promluvte si s  ním hlavně o papoušcích a o jeho  otci - zjistíte, že

bronzový klobouk je  ukrytý pod jedním z balvanů na  pobřeží. Jděte doprava na

pole  s  velkými  balvany.  Zapískejte  na  píšťalku,  čímž přivoláte pirátovy

papoušky. Nyní  je nutné odhalit, který  z papoušků hovoří pravdu  a který lže

a jednoho z  nich nějakým způsoben  "označit", abyste je  vzájemně rozpoznali.

Nejdříve  dejte  jednomu  z  papoušků   vypít  šálek  kávy  -  papoušek  začne

poskakovat. Pak se poskakujícího papouška zeptejte například "Kolik je 2 + 2"?

nebo  "Kdo  je  tvůj  otec  ?",  čímž  zjistíte,  zda-li  je  to  pravdomluvný

papoušek nebo lhář.  Pravdomluvného papouška se zeptejte, kudy  se máte vydat,

abyste nalezli zakopaný  bronzový klobouk. Pak jděte směrem,  kam vás papoušek

odkázal, a  na dalších lokacích  neustále opakujte akci  s přivoláním papoušků

a zeptání se na cestu, dokud se nedostanete k tomu pravému kameni, pod nímž je

klobouk  ukrytý. Na  místě se  správným kamenem  vytáhněte z  inventáře loutky

malého Guybrushe  a LeChucka a  díky aktivitě a  přesné mušce admirála  Casaby

bronzový klobouk konečně získáte.


Jak získat zlatou sošku  ? Zlatá socha jest cenou pro vítěze  ve skoku do vody

z vysoké skály  na ostrově. Na  ostrůvku Knuttin Atoll  si ve škole  promluvte

s paní  učitelkou  a  řekněte  jí,  že  byste  rádi prošli převychováním ještě

jednou.  Tentokráte však  na její  otázky odpovídejte  hrubě, jako pravý drsný

pirát  - jakožto  nejhorší žák  dostanete hlupeckou  špičatou čepici Navštivte

kavárnu  Starbuccaneers, kde  z pultu  seberte jeden  zákusek. Vydejte se přes

mapu ostrova na  místo konání soutěže skoků důvody,  kde si nejdříve promluvte

s Marcem  de Pollem.  Promluvte si   s trojicí  porotců -  dostanete osvědčení

o způsobilosti soutěžit  ve skocích do  vody. Znova si  promluvte s Marcem  de

Pollem  a vyzvěte  ho na  souboj -  napoprvé se  vám ale  skok vůbec nepovede.

Promluvte si s porotcem nalevo (grouchy judge). V inventáři prozkoumejte leták

ze Stanova stánku, na němž spatříte porotcovu fotku s cizí ženou. Ukažte leták

porotci,  čímž  ho  donutíte,  aby  od  této  chvíle  již nenadržoval Pollovi.

Promluvte si porotcem  napravo (hippie judge) - poradí vám,  že při svém skoku

musíte  přesně  zopakovat  akrobatické  pohyby Marca Polla a také vám přesně  řekne, kterou kurzorovou klávesu máte na který prvek použít. Ještě než vyzvete

Polla  k dalšímu  souboji, pokuste  se sníst  zákusek z kavárny Starbuccaneers

a ocumlaný zbytek nacpěte Pollovi do jeho  lahvičky s olejem položené na stole

vedle stanu. Vyzvěte Polla k  dalšímu skoku. Zapamatujte si slova komentátora,

jakou  sestavu  bude  Pollo  skákat,  pak  si  nasaďte  na hlavu špičatý čepec

a skočte  stejnou kombinaci.  Je nutné   získat deset  bodů od  všech porotců,

abyste vyrovnali  známku Marca de Polla.  Následuje druhé kolo, v  němž budete

skákat  jako  první.  Na  kombinaci  salt  tentokráte  vůbec  nezáleží  - díky

ocumlanému zákusku v Pollově olejíčku nakonec stejně zvítězíte a výhra - zlatá

soška - bude vaše.


C) AKT 3 : Monkey Island


Na  Monkey   Islandu  nejdříve  navštivte   celoživotního  trosečníka  Hermana

Toothrota a promluvte si s ním - zjistíte, že má amnézii. U chatrče seberte ze

země kokosový ořech a  hoďte jím po Hermanovi - tomu se  sice vrátí paměť, ale

pouze  částečně. Poslední  věcí, na  kterou si  Herman pamatuje,  je láhev  od

mléka.Plánek ostrova Monkey Island :


Beach - zde ztroskotáte a později utrhnete banány

Hermans Camp - chýše vašeho přítele Hermana

Lava Field - lávové pole

Volcano Castle - chrám v sopce

Vista Point - vyhlídkové místo - puzzle s kameny

Monkey Town - opičí město

Canyon - kaňon se vstupem do dolu

Giant Monkey Head - velká opičí hlava - vstup do poslední části dobrodružství

    

Jak získat  láhev od mléka ?  Láhev se nachází na  jednom z kamenných ostrůvků

v lávovém jezírku pod sopkou. Zamiřte nejdříve do kaňonu, kde seberte o kaktus

opřený zlatý sběrač  banánů. Vejděte do vulkánové katedrály  (na úpatí sopky),

promluvte si s  otcem Rasputinem a pak ho dvakrát  požádejte o jízdu loďkou po

lávě  - otec  vám vaše  přání nakonec  splní. Při  proplouvání mezi  kamennými

ostrůvky  v lávovém  jezírku se  musíte dostat  co nejblíže  pohozené láhvi od

mléka  (loďku   ovládáte  šipkami  na  klávesnici).   Včas  si  pak  vytáhněte

z inventáře sběrač banánů a při proplouvání kolem láhve na ni sběrač použijte.

S láhví  od mléka  se vydejte  zpět k  Hermanovi a  hoďte jí  po něm.  Opět mu

částečně vrátíte  paměť, ovšem k  úplnému vyléčení amnézie  potřebujete sehnat

Hermanův akordeon.Obrázek lávového pole :


1) Tudy lávové pole opustíte poprvé

2) Vaše lodička

3) Kámen, pod kterým je skryté lávové jezírko (kámen se odstraní vyřešením       puzzle na vyhlídce (Vista Point)

Zakroužkované místo - zde se nachází láhev od mléka, kterou máte získat.


Jak se dostat přes lávové pole na druhou stranu ostrova ? Vydejte se na lokaci

s názvem "vyhlídka" (Vista  Point). Zde je vaším úkolem  házet kameny do třech

horních děr tak, aby po různých  vzájemných kolizích v tunelech jeden z kamenů

spadnul do prostřední  dolní díry a tím vystřelil  obrovský balvan do lávového

pole pod sopkou. Přesný postup kam a  kdy házet kameny : první kámen vhoďte do

díry napravo. Jakmile valící se kámen  zatřepe s kořínkem napravo (asi po 12 sekundách po  vhození), vhoďte  druhý kámen   do prostřední  díry. Po  dalším rozechvění kořene, ale tentokrát toho nalevo (asi  28 sekund po vhození prvního kamene) vhoďte třetí  kámen do levé díry a po posledním rozechvění kořene - toho uprostřed a trochu níž - (asi po 40 sekundách po vhození prvního kamene) vhoďte  poslední kámen opět do  levé díry. Dobře si prohlídněte obrázek, je tam všechno namalované. V katedrále  požádejte otce Rasputina o další  projížďku po lávovém jezírku a se  svojí loďkou pak zajeďte do malé lávové zátoky u dopadnutého balvanu. Jakmile se vylodíte, můžete přímo přejít přes  můstek do druhé části  ostrova. Na zpáteční cestě  pak kopněte do palmy, jež svým pádem přemostí lávovou řeku a umožní vám průchod nazpět.Jak  získat Hermanův  akordeon ?  Akordeon nyní  vlastní jedna  opice v  opičí

vesničce.  Navštivte  katedrálu  a  na  dva  štíty  v  očích lebky nad vchodem

použijte sběrač  banánů - získáte tak  dva činely. Vyměňte činely  za akordeon

s opicí ve vesničce a akordeonem pak hoďte po Hermanovi v jeho tábořišti - tím

mu zcela vrátíte  paměť a dozvíte se celou pravdu  o jeho životě. Promluvte si

s Hermanem - dostanete od něj guvernérský  symbol Melée Islandu, což je čtvrtý

díl ke  zkompletování Ultimate Insultu.  První dva díly  již máte -  jedním je

velká opičí hlava na ostrově, druhým zlatý sběrač banánů.


Jak získat bronzový klobouk, třetí součást Ultimate Insultu ? Bronzový klobouk

vlastní  mluvící opičák  JoJo junior   žijící v  opičí vesničce.  Promluvte si

s JoJoem hlavně  o Monkey Kombatu -  opičí princ vám prozradí  pravidla tohoto

souboje  a poradí  vám, jak  se  Monkey  Kombat naučíte.  Abyste byli  schopni

porazit  samotného  JoJoa  juniora,  musíte  se  naučit Monkey Kombat naprosto

perfektně, a to  prostřednictvím soubojů s opicemi v  lese před vesnicí. Ještě

před  začátkem   soubojů  vám  doporučuji   sestavit  si  na   papíru  tabulku

s kombinacemi  všech útoků  (těmi jsou  Anxious Ape,  Bobbing Baboon, Charging

Chimp, Drunken  Monkey a Gimpy  Gibbon), v nichž  si označíte ty  vítězné plus

ještě kombinaci  výkřiků (Aak, Eek,  Ook a Chee),  jež jsou nutné  pro přechod

z jednoho útoku  do druhého. Abyste  se nakonec mohli  postavit opičímu princi

JoJoemu, musíte se naučit absolutně všechny kombinace !!!


Vítězstvím v souboji s opičím princem JoJoem získáte jeho bronzový klobouk.


Poznámka redakce : Myslím si, že tyhle "opičí" souboje si zaslouží trochu víc prostoru, protože zase tak úplně jednoduché to není. Takže - jak již bylo poznamenáno někde výše, v souboji používáte 5 základních útočných postojů. Jsou to :


Anxious Ape     (AA)

Bobbing Baboon  (BB)

Charging Chimp  (CC)

Drunken  Monkey (DM)

Gimpy  Gibbon   (GG)


Zkratky v závorkách se vám budou hodit při práci s tabulkou, kterou vám doporučuju si sestavit a ke které se ještě dostaneme. Dále používáte 4 opičí slabiky :


Aak  (A)

Eek  (E)

Ook  (O)

Chee (C)


V každém útoku použijete vždy kombinaci tří různých slabik. Vybíráte je kurzorovými šipkami. Přiřazení slabik k jednotlivým klávesám máte znázorněno na "růžici" v pravém dolním rohu obrazovky. Cílem souboje je vždy dostat se do takového postoje, kterým zvítězíte nad soupeřovým postojem. A nyní dvě základní pravidla, jimiž se každý souboj řídí :


1) Mezi dvěma postoji se přepínáte vždy pomocí kombinace slabik.

Takže například z postoje AA do postoje DM (a také obráceně !) se dostanete výběrem kombinace EOC.


2) Každý z postojů může porazit dva jiné postoje. Takže například postoj AA může porazit postoje CC a DM, ale už ne postoje BB a GG.


Uvedené příklady berte prosím OPRAVDU JENOM JAKO PŘÍKLADY pro lepší pochopení logiky boje. Všechny kombinace slabik i to, kterým postojem můžete nad kterými zvítězit - se totiž mění každou hru. Takže všechny výše uvedené závislosti a souvislosti musíte nejprve odpozorovat v tréninkových bojích s opičáky, kteří pobíhají v džungli. Doporučuju si zjištěné poznatky zapisovat do tabulky, která se mi velice osvědčila :Do sloupců Win1 a Win2 si zapište postoje, které můžete daným postojem porazit. Až budete mít tuto tabulku ZCELA vyplněnou, můžete jít za opičákem Jojem do vesnice a svést s ním boj o klobouk. Ale pozor - aby byl Jojo ochoten s vámi bojovat, musíte poslední zápas s tréninkovým opičákem vyhrát - jinak vás Jojo vrátí zpět do džungke k dalšímu tréninku i když už třeba znáte všechny kombinace slabik a všechny vítězné postoje. Ještě dodám, že použitím kombinace tří stejných slabik (AAA, CCC apod.) můžete zůstat v tom postoji, ve kterém se právě nalézáte.


A ještě jedna poznámka na závěr : pokud se přepnete do stejného postoje, jaký má váš protivník, je to remíza - v tomto kole tedy nevyhrál ani jeden z vás. Tohle využijete především až v závěrečném souboji hry s Le Chuckem.


A teď už opět předávám slovo Petru Ticháčkovi. Ing. MouchaJak sestavit a  zprovoznit obrovský Ultimate Insult ? Ještě  než se pustíte do

jeho  skládání, zajděte  na pláž,  kde sběračem  seberte trs  banánů na  palmě

vlevo nahoře (učiňte tak třikrát za sebou, abyste získali všechny tři banány). Dejte jeden banán  opičákovi Timmymu, aby vás  následoval, a zamiřte do kaňonu. Zde opět  nabídněte banán  Timmymu a  vejděte do  štoly. Uvnitř darujte opičákovi ještě jeden  banán a přilákejte  ho až k  masivním dveřím na konci šachty. Ve dveřích otevřete malá ventilační dvířka a vhoďte do nich jeden banán - jakmile Timmy  dvířky proběhne,  zavřete je.  Nakonec nastražte další banán na portál v horní  části dveří  a díky  Timmyho snaze  o jeho získání se dveře otevřou. Vejděte  do tunelu  a z  ozubeného soukolí uprostřed místnosti seberte pomocí sběrače  banánů přístroj  na vytrhávání  plevele. Zajděte  do středu  lávového jezírka, kde použijte přístroj na plevel vyrůstající ze skály - tím způsobíte zatopení  místnosti  s  ozubenými  koly lávou.  Zamiřte  k  velké opičí hlavě a vhoďte na její vrchol bronzový klobouk.  Použijte zlatý sběrač banánů na nos velké  hlavy  -  otevře  se  tak vstup  do  nitra  opičí hlavy. Uvnitř hlavy, v kontrolní místnosti, použijte guvernérský symbol na slot nalevo od kormidla.


D) AKT 3 +


Jak zničit Mandrillovu  zesilovací věž ? Seberte ze  země napravo velký klacek

a připevněte ho k nejmenší věži.Vylezte na nejmenší věž a skočte na připevněný

klacek - dostanete se až na vrcholek nejvyšší věže, kde zatáhněte za páku.


Jak zvítězit v závěrečném souboji ? Snažit se porazit LeChucka je bezvýznamné.

Naopak,  tentokráte je  třeba hrát  na remízy,  abyste LeChucka  "otrávili"...

Využívejte  tedy svých  poznámek ze  soubojů na  Opičím ostrově  a pokuste  se

o celkem  tři remízy  za sebou (musíte se dostat vždy do stejného psotoje, jaký před vámi zaujímá LeChuck).  A  máme  zde další  happyend. LeChuck  je již počtvrté v řadě poražen, navíc Elaine  nalezla svého ztraceného otce, který po ní převezme guvernérskou  práci a ona se tak bude  moci spolu se svým manželem věnovat novým pirátským dobrodružstvím.


KONEC.


Tabulka odpovědí pro šermířské souboje s I. Cheesem a Ozzie MAndrillem :


Útok :

Odpověď :

Your knuckles I will grind into a splintery paste.

I thought the bean dip had a strange taste.

I've got muscles in places you've never even heard of.

It's too bad none of them are in your arms.

Hey, look over there!

Yeah, yeah, I know.

My 98-year-old grandmother has bigger arms than you.

Yeah, but we both got better bladder control than you.

I'm going to put your arm in a sling.

Why, are you studying to be a nurse?

Do I see quivers of agony dance on your lips?

It's laughter that's caused by your feathery grip.

My stupefying strength will shatter your ulna into a million pieces!

I'm surprised you can count that high!

Give up now, or I will crush you like a grape.

I would like it if you would stop your WINE-ing.

Your arms are no bigger than fleas I have met.

So that's why you're scratching. I'd go set a vet.

People consider my fists lethal weapons.

Sadly, your breath should be equally reckoned.

Only once have I met such a coward!

He must have taught you everything you know.

You're the ugliest creature I've seen in my life!

I'm shocked that you never have gazed at your wife.

Today, by myself, twelve people I've beaten.

From the size of your gut, I'd guess they were eaten.

I've out-wrestled octopi with these arms!

I'm sure that spineless creatures everywhere are humbled by your might.

My forearms have been mistaken for tree trunks.

An over-the-counter defoliant could help with that problem.


Tabulka hlášek falešných útoků, které naopak nesmíte nikdy použít :


Falešný útok :

Falešná odpověď :

You're not very nice.

Oh, yeah?

You suck!

I am rubber, you are glue...

Dummy!

I'm shakin'! I'm shakin'!

I don't want to play anymore.

Not.

You're a big poopie head!

How appropriate. You fight like a cow.


A to je opravdu už úplně všechno !

Podpořte nás koupením hry:

Partneři a přátelé:

Copyright (c) 1996 - 2023 Jan Svatoš a Ing. Miroslav Moucha
Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.