1. Další naše weby:
  2. Gta.cz
  3. Mafia & Mafia 2
  4. NFS
  5. S.T.A.L.K.E.R.
  6. Gothic
  7. Worms
  8. Vietcong
  9. T-Games
  10. Webtech

Děkujeme Vám, že máte zájem stahovat soubor:

Vyčkejte prosím, až uplyne odpočet, poté můžete začít stahovat:

7
Knihovny online
Vyhledat hru:
Hledáte tady Váš WinCheater 2?
Tak to pojďte sem!
Gangsters: The Organized Crime - návod

I) PERSONÁL


Každý  člen má  11 schopností  : Hladina  každej skúsenosti  môže byť  vysoká,

pokiaľ  ostatné sú  nízke. Predtým  ako si  najímate alebo  prideľujete členov

teamu, pozrieme  sa práve na hladinu  jeho schopností, aby sme  zistili, v čom

daný človek vyniká. Ak je nejaká  vlastnosť dominantná, znamená to, že ak bude

nasadený  v príslušnej  oblasti, bude  veľmi účinný.  Napríklad ak nejaký člen

vyniká  v zaobchádzaní  s výbušninami,  ale je  hrozný v  maskovaní, je  veľká

pravdepodobnosť, že svoju  úlohu splní, ale bude videný  a zatknutý. Najlepšie

je ich  vziať do pracovného  týždňa a vyskúšať  na reálnych akciách  ako svoje

vlastnosti využívajú.


II) SCHOPNOSTI


a) Inteligencia [Inteligence]


Je  jednou   s  najdôležitejších  vlastností   všetkých  členov.  Čím   vyššia

inteligencia,  tým lepšie  budú vykonávať  svoje úlohy.  Inteligencia je  tiež

dôležitá  pre nájdenie  gangstra z   ostatných gangov.  V nejakej  zrážke môže

inteligentný  člen  rozoznať  nepriateľa   skôr  a  zaútočiť  naňho.  Členovia

s vysokou inteligenciou sa tiež hodia na  poručíkov. Sú viac zdatný pri dávaní

povelov pre ich  tím. Ak sa obklopíte samými  inteligentnými ľuďmi, budete mať

oveľa vyššie šance v mnohých situáciách.


b) Organizovanosť [Organization]


Je skúsenosť, ktorú  používajú len poručíci a členovia,  ktorí zabezpečujú beh

vašej  firmy.  Poručíci  s  vysokými  organizačnými  vlastnosťami sú lepší pri

prideľovaní   áut  a   zbraní  členom.   Člen-obchodník  s   vysokou  hladinou

organizovanosti je viac produktívny a prináša veľké zisky.


c) Podnikanie [Business]


Vlastnosť  používaná  len  pri  obchodoch  a  podnikaní.  Čím  väčšia  je táto

skúsenosť, tým väčší je zárobok.


d) Narábanie so zbraňami [Firearms, Fist]


Táto vlastnosť sa využije pri plánovaní úloh, ale aj v pracovnom týždni. Je to

veľmi dôležitá  skúsenosť. Ale dôstojný člen  má mať aj iné  dobré skúsenosti.

Môžete taktiež použiť  aj päste, keď nechcete dotyčného  zabiť. Túto schopnosť

využije  člen  s  vysokou  hladinou  boja  rukami.  Táto  hodnota  sa  používa

v priebehu útokov  a bojov z  blízka. Je dobré  mať niekoľko členov  s vysokou

hladinou pästného súboja vo svojich týmoch.


e) Nože [Knives]


Rovnako ako  päste sa aj  nože používajú na  boj zblízka a  útoky. Ale útočník

s veľkou hladinou "noža"  je dobrý na zabíjanie. Takýchto  ľudí dávajte zvlášť

a keď chcete, používajte ich ako zabijakov.


f) Podpaľačstvo [Arson]


Niekedy budete potrebovať podpaľačov na  podpaľovanie rôznych budov. Ak má váš

člen vysoký stupeň podpaľačstva, je menej pravdepodobné, že ho chytia.


g) Výbušniny [Explosives]


Táto  skúsenosť  sa  používa  pri  bombových  atentátoch.  Čím  väčšia je táto

skúsenosť tím  väčší je výbuch. Dobrý  bomber vie kde uložiť  bombu, aby mohol

dostať  maximálny  výbuch  celého  bloku.  Taktiež  bomber  s  vysokým stupňom

výbušnosti odíde skôr ako bomba vybuchne.


h) Zastrašovanie/vydieranie [Intimidation]


Zastrašovanie  je  jedna  z  viacerých  úžitkových  vlastností,  ktoré  budete

potrebovať. Členovia  s vysokým stupňom  zastrašovania sú schopní  vybrať viac

peňazí.  Oni  môžu  priviesť  občanov  a  majiteľov  späť  a  musia siahnuť po

násilnosti. Veľa členov,  ktorý vynikajú v násilnosti, môže  zdvihnúť vašu moc

a územie.


ch) Jazdenie [Driving]


Čím väčšia skúsenosť, tým lepšie ovládanie auta.


i) Maskovanie [Stealth]


Používa sa pri úteku, alebo pri prieskume nepriateľského územia.III) POVELY


a) Podnikateľské povely


1) Kupovanie pozemkov [Buy premises]


Ak dáte tento  povel poručíkovi, on pošle jedného člena  aby pre vás konkrétnu

nehnuteľnosť  kúpil.  Budete  môcť  kupovať  obytné  bloky,  komerčné  budovy,

industriálne budovy a skladiská.


2) Nastavenie novej firmy [Set up new business]


Ak máte  prázdny majetok, môžete naň  nastaviť novú firmu. Legálne  firmy môžu

byť nastavené na  otvorených zónach. Ale nelegálne môžu  byť len v prenajatých

domoch a komerčných firmách. Poručík si zase vyberie najlepšieho člena na túto

prácu. Táto objednávka môže trvať viac ako týždeň. Takže prvé týždne bude vaša

budova  stratová.  Pokiaľ  člen  nedokončí  prácu,  dovtedy  sa firma neotvorí

a nebudú zisky.


3) Spustiť podnikanie [Run the business]


Vlastne nahradzujete člena vo firme iným.


4) Výpalné [Collect protection]


To vám snáď nemusím vysvetľovať.


5) Zvyšovanie výpalného [Adjust protection]


No comment.


6) Vývoz [export]


Ak  máte  nadbytok  alkoholu  a  iných  veci  môžete  ich  vyvážať  mimo mesto

a dostávať za to peniaze. Musíte mať ale sklad a team ktorý bude mať náklaďák.

Člen potom  zoberie náklaďák do skladu,  kde sa naloží a  odnesie k najbližšej

železnici, alebo prístavu. Ale získate menší  honorár, ako keby ste ho predali

v meste.


7) Príspevky [donate]


Ak by ste chceli zmäkčiť nejaké zóny pred vaším príchodom, darujte peniaze. Je

to veľmi účinné.


b) Osobné povely


1) Strážiť firmu [Guard business]


Vaše firmy sa môžu stať terčom FBI alebo iného gangu. Keď vy dáte tento príkaz

nejakému poručíkovi, on  vyšle určitý počet členov k  firme s príkazom chrániť

ju. Jednou  najdôležitejšou firmou je vaša  hlavná stanica. Ak by  vaši súperi

našli hlavnú stanicu,  oni by sa mohli dostať  do nej a vyhodiť ju  do vzduchu

spolu s vašou postavou.


2) Hliadkovanie [Patrol]


Podobné ako strážiť firmu, ale Skupina bude strážiť viac firiem na určitý čas.


3) Prieskum [Explore]


Preskúmanie objednávky  je často zanedbaná, ale  dôležitá vec. Túto inštrukciu

môžete  dať  jednému  poručíkovi  a  on  pôjde  so  svojou  skupinou preskúmať

zaškrtnuté lokality.  Musíte ale nastaviť  počet členov. Takto  môžete zistiť,

koľko kto zarába a odhaliť nepriateľove ilegálne firmy a hlavné štáby. Pomôcka

: ak hľadáte  iné hlavné štáby,  všímajte si či  je okolo rôznych  blokov veľa

áut. Ak takéto  miesto nájdete, je to hlavný  štáb a ak si neveríte,  dajte to

omrknúť.


4) Hľadanie členov do party [Recruit]


Môžete verbovať tri druhy ľudí. Právnikov, účtovníkov a členov bandy. Členovia

s najlepšou inteligenciou sú najlepší na verbovanie.


5) Ísť na určené miesto [Go to]


Domyslite si.IV) MENŠIE ZLOČINY


a) Podplácanie [Bribe]


Niekedy treba podplácať, aby ľudia boli  ticho. Na toto budete potrebovať ľudí

s vysokou inteligenciou.


b) Vydieranie/zastrašovanie


Občas  vám ľudia  robia napriek.  Vy musíte  vyslať člena  s vysokou  hodnotou

zastrašovania, aby  zastrašil nepriateľských občanov  zo svojho územia.  Ak by

mal  váš  člen  čeliť  takémuto  obvineniu,  vy  niekoho pošlete, aby vytvoril

svedkov, alebo nabádal porotu, aby zrušila obvinenie.


c) Vydieranie/zväčšovanie územia [Extort]


Člen, ktorý bude konať tieto príkazy, musí taktiež vynikať v nezákonnom tlaku.

Každým vydieraným  blokom sa zväčšuje vaša  moc a vplyv vašej  osobnosti. Túto

činnosť by ste mali robiť každý týždeň.


d) Krádež [Raid]


Členovia  a  velitelia  musia  mať  vysoký  stupeň  maskovania. Ak ich vyšlete

s nákladiakom, môžu priniesť kradnutý tovar a potom ho môžete predať.


e) Ůnos [Kidnap]


Veľmi  nebezpečný príkaz.  Môžu ho  vykonávať len  členovia s  vysokým stupňom

utajenia. Minimálne 5  hviezdičiek. Ty môžeš uniesť členov  iných gangov. Títo

zločinci sú  potom odvezení do vášho  štábu a sú vypočúvaní.  Ůnosom sa môžete

dozvedieť o informáciách iných gangov.V) NÁSILNÉ ZLOČINY


a) Rozbiť, roztrieskať [Smash up]


Ak  sa  nejaká  firma,  alebo  vlastník  domu  začnú  sťažovať, alebo sa k vám

nepridajú,  vy im  môžete rozbiť  obchod, alebo  dom. Tento  príkaz môže trvať

jeden, alebo viac týždňov.


b) Zaútočiť na niekoho [Assault]


Tento povel  môžete dať priamo jednému  členovi v pracovnom týždni.  Pri tomto

príkaze na  človeka zaútočí, ale  nezabije ho. Ak  je členov na  jedného viac,

stáva sa, že jeden člen vytiahne basebolku a začne ho biť.


c) Podpaľovanie [Torch]


Vyžaduje   členov  s   vysokou  inteligenciou,   maskovaním  a  podpaľačstvom.

Podpaľovanie spôsobuje väčšie poškodenie ako rozbitie, ale menšie ako výbuch.


d) Výbuch [Explosive]


Tento  príkaz  musia  vykonávať  členovia  s  vysokou inteligenciou maskovaním

a zaobchádzaní s bombami.


e) Zabíjanie [Kill]


Len členovia  s vysokou inteligenciou  maskovaním a hlavne  streľbou. Taktiež,

ako útok sa môže použiť aj v pracovnom týždni.


f) Pasca [Ambush]


Táto činnosť funguje len keď je vojna medzi gangmi. Keď sa členovia dostanú na

presne stanovené  miesto, pôjdu peši  a budú hľadať  nepriateľov. Ak ich  vaši

členovia nájdu,  oni ich zabijú  a vrátia  sa  na základňu. Vyžaduje  si to to

isté, čo aj zabíjanie.VI) NASADENIE TÍMU


V tejto časti vám ukážem ako vytvárať tímy.


Rozdelenie úloh. Najlepší postup ako zadeliť  vašich členov do skupín je podľa

zodpovednosti.  Vráťte všetkých  členov aj  veliteľov do  zoznamu a  veliteľov

vytvorte podľa  toho kto má najvyššie  hodnoty inteligencie a organizovanosti.

Potom si ešte  zistíte, v čom každý veliteľ vyniká.  Ak vyniká v zastrašovaní,

urobte si z neho aj jeho členmi vydieračský tím.


Môžete ich rozdeliť takto :


a) Strážny tím (Security team)


Členovia v tomto tíme by mali  mať vysokú inteligenciu a ovládanie so zbraňou.

Môžete ich  tiež vysielať na stráž  do ulíc. Ak budete  potrebovať, môžete ich

používať aj na získavanie nových členov.


b) Vydieračský tím (Extortion team)


Týmto tímom  si rozširujete územie. Členovia  musia ovládať vydieranie. Môžete

ich tiež použiť aj na zastrašovanie (intimidate).


c) Tím na vyberanie výpalného (Collection team)


Slúži na vyberanie výpalného z vášho územia. Do tohto tímu môžete dať hocakého

člena,  lebo nemusí  byť na  nič špecialista.  Ak to  nie je  nutné, stačí dať

revolvery len polovici z nich.


d) Podnikateľský tím (Business team)


Členovia tohto tímu  musia byť dobrí v obchodovaní.  Veliteľ vždy vyšle určitý

počet členov okrem neho a kúpi novú firmu.


e) Tím zabijakov (Terror team)


Títo  členovia  sú  nočnou  morou  pre  všetkých nepriateľov. Výborne ovládajú

streľbu, podpaľovanie, výbuchy  a nože. Tento tím môže  plniť príkazy : začína

streľbu,  ničí domy,  zabíja a  unáša, robí  nástrahy a  krádeže. Avšak  mnoho

členov z  tejto skupiny hľadá  FBI a  preto  ich treba nechávať  v základni aj

niekoľko týždňov.VII) ILEGÁLNE OBCHODY


a) Kartové hry (Card game)


Nastavenie stojí $3000. Kartové hry sú len jedným z mnohých lacných nastavení,

ktoré sa  tu nachádzajú. Hrá  sa tu napr.  blackjack, poker,... .  Kartové hry

síce vynášajú málo ako iné, ale zato viac ako legálne firmy ktoré vlastníte.


b) Kasíno (Casino)


Nastavenie  stojí  $17.715.  Je  väčšinou  zisková  firma.  Hoci to stojí veľa

peňazí, vráti sa vám to rýchlo v ziskoch z neho. Najlepšie je kasíno umiestniť

do veľkej časti obchodného domu. Kasíno  ma v sebe všetky typy hazardných hier

ako aj iné druhy zábavy (napr. prehliadky).


c) Falšovatelia (Conterfeiting)


Nastavenie stojí  $3.333. Táto firma má  len tlačiareň, kde sa  tlačia falošné

peniaze. Tieto  peniaze sa potom rozdelia  medzi vaše firmy a  odtiaľ potom sa

dostávajú  do mesta.  Musíte mať   viacej zákonných  zdrojov príjmu  za účelom

zbaviť  sa všetkých  falošných peňazí.  Ak vám  ostali nejaké  falošné peniaze

môžete ich schovať na falošnom mieste, alebo sklade. Odtiaľ ich môžete vyvážať

do iných miest.


d) Kockové hry (Dice game)


Nastavenie stojí $3.000. Má rovnakú výstavbu ako kartové hry, ale hrajú sa tam

kockové hry.


e) Hráčsky brloh (Gambling den)


Nastavenie  stojí $4.680.  Toto nastavenie  je najlepšie  na nastavenie vašich

prvých nelegálnych  firiem. Hráčsky brloh  je vlastne akési  mini kasíno (víz.

uvedené vyššie).


f) Miestnosť na hracie automaty (Grifters)


Nastavenie  $3.000. Je  to miesto,  kde ľudia  hrajú hazardné  hry na stoloch.

Tieto miestnosti sa  najlepšie umiestňujú za mechanické typy  ako je napríklad

hodinár.


g) Nelegálne využitie informácii (Insider trading)


Nastavenie  stojí  $7.905.  Najlepšie  je  ich  umiestniť  za  peňažné  firmy,

nelegálne využitie informácii poskytujú  investori s informáciou k dosiahnutiu

verejnosti a dovolí im obchodovať s cennými papiermi. A tak ľudia budú ochotný

platiť za vaše služby.


h) Ůžerníctvo (Loan shark)


Nastavenie  stojí  $7.905.  Ak  potrebujete   peniaze  na  úver  potom  choďte

k lokálnemu úžerníkovi.


(Pozn. redakce : úžernictvo = lichvářství)


ch) Výrobcovia alkoholu (Moonshine still)


Nastavenie  stojí $7.333.  Pretože je  prohibícia, je  nelegálne vyrábať alebo

vlastniť  alkohol.  Alkohol  je  veľmi  výnosný.  Ak  výrobcovia  môžu naplniť

skladisko zásobami alkoholu,  môžete ho dodávať vhodným firmám.  Ak vám aj tak

ostal nejaký alkohol  na sklade, môžete ho vyvážať do  iného mesta, ale aj tak

je lepšie ho predávať v meste.


i) Čísla (Numbers)


Nastavenie stojí $4.680. Čísla sú veľká hra. Táto nelegálna hra vynáša rovnako

ako hráčsky brloh.


j) Nelegálne bitky (Prizefighting)


Nastavenie stojí $3.000.  Každý ma rád bitky no nie  ? Nastavenie nestojí veľa

a predsa veľa vynáša.


k) Bar (Speakeasy)


Nastavenie  stojí $10.800.  Bar je  miesto, kam  dôležití ľudia  v meste  radi

chodia  práve za  alkoholom. Nastavenie  je síce  drahé, ale  prináša aj veľké

zisky.  Táto  firma  potrebuje  na  svoje  spustenie  alkohol  a bolo by dobré

nastaviť ho v (Moonshine).


l) (Teamsters)


Nastavenie  stojí $2.655.  Zoberie peniaze  do odborov.  A preto  je najlepšie

vložiť za jednotnú budovu. Tento typ budovy ti hlavne pomôže pri voľbách.


m) Erotický salón (Whorehouse)


Nastavenie stojí $7.905. Snáď nemusím vysvetľovať.VIII) BUDOVY PRE NELEGÁLNU ČINNOSŤ


a) Popredné časti ilegálneho biznisu :


Auto Dealer  (Priekupníci aut), Libary (Knižnica),  Book Store (Kníhkupectvo),

Cab Company (Taxi spoločnosť), Carpet Store (Obchod s kobercami), Coffin Maker

(Výrobca  rakví), Costume  Store (Obchod  s kostýmami),  Dance studio (Tanečné

štúdio),  Forist  (Kvetinárstvo),  Gas  Station  (Benzínka), Gym (Telocvičňa),

Hotel  (Hotel), News  Agency (Novinová  agentúra), Pawnbroker  (Záložňa), Pool

Hall  (Biliardová hala),  Printers (Tlačiarne),  Removal Companies (Sťahovacie

spoločnosti), Sign  Writer (Spisovateľská spoločnosť),  Stamp and Coin  Dealer

(Priekupník  mincí  a  peňazí),  Stationer  (Papierníctvo),  Telegraph  Office

(Telegrafická služba).


b) Priemerné časti:


Accountant  (účtovníci),  Acupuncture  Clinic  (Akupunktúrna klinika), Auction

Room  (Aukčná  miestnosť),  Bailiff  (Súdni  zriadenci),  Bank (Banka), Barber

(Holič), Breakfast  Bar (Raňajková reštaurácia),  Cafe (Kaviareň), Convenience

Store (Obchod  s komfortom), Department  Store (Stredisko obchodu),  Detective

Agency  (Detektívna  kancelária),  Electrician  (Elektrikári), Finacne Company

(Finančná  spoločnosť), Funeral  Directort (Pohrebný  ústav), Furniture  Store

(Obchod  s nábytkom),  Hair Salon   (Salón na  úpravu vlasov),  Hardware Store

(Obchod  s technickým  vybavením),  Hotel  (Hotel), Laundry  (Práčovňa), Local

Store  (Miestny  obchod),  Pet  Store  (Obchod  so  zvieratami),  Real  Estate

(Realitná  kancelária),  Restaurant  (Reštaurácia),  Tailor  (Krajčír),  Tatoo

Parlour (Tetovanie), Theatre (Divadlo), Watchmaker (Hodinár)


c) Kasíno


Dobré  miesta  :  Bank  (Large)  (Veľká  banka),  Department  Store (stredisko

obchodu), Hotel (Large) (Veľký hotel)


Priemerné miesta  : Auction Room (Aukčná  miestnosť), Auto Dealer (Priekupníci

aut), Bank (Banka), Hotel (Hotel), Movie Theater (Filmové divadlo), Restaurnat

(Reštaurácia), Theater (Divadlo).


d) Falšovanie peňazí


Dobré  miesta :  Bank (Banka),  Bank (Large)  (Veľká banka),  Department Store

(Obchodné   stredisko),   Hotel   (Hotel),   Printer   (Tlačiareň),  Stationer

(papierníctvo)


Priemerné miesta  : Auction Room (Aukčná  miestnosť), Auto Dealer (Priekupníci

aut), Cab  Company (taxi spoločnosť),  Finance Company (Finančná  spoločnosť),

Hotel(Large) (veľký hotel).


e) Kockové hry


Dobré  miesta  :  Auto  Dealer,  Hotel  (Large),  Barber,  Libary, Book Store,

Breakfast Bar, Cab  Company, Carpet Store, Coffin Maker,  Costume Maker, Dance

Studio,  Florist,  Gas  Station,  Gym,  News  Agency,  Pawnbroker,  Pool Hall,

Printers,  Removals Company,  Sign Writer,  Stamp and  Coin Dealer, Stationer,

Telegraph Office.


Priemerné  miesta :  Acupuncture,  Clinic,  Bailiff, Bank,  Bank(Large), Black

Smith's,  Cafe,   Convenience  Store,  Department   Store,  Detective  Agency,

Electrician,  Finance  Company,  Fortune  Teller,  Funeral Director, Furniture

Store,  Hair Salon,  Hardware Store,  Hotel, Laundry,  Local Store, Pet Store,

Real Estate, Restaurant, Tailor, Tatoo Parlor, Theater, Watchmaker.


f) Hráčsky brloh


Dobré miesta : Accountant, Art Gallery,  Auction Room, Auto Dealer, Bank, Bank

(Large),  Cab   Company,  Carpet  Store,  Coffin   Maker,  Convenience  Store,

Department  Store,  Furniture  Store,  Hotel,  Hotel  (Large),  Movie Theater,

Removals Company, Restaurant.


Priemerné miesta : Antiques Dealer,  Bakery, Barber, Beauty Parlour, Breakfast

Bar, Butcher, Cafe, Dance Studio,  Diamond Company, Florist, Funeral Directors

Gold Merchant, Gym, Jeweler, Libary, Local Store, Pool Hall, Watch Maker.


g) Miestonsť na hracie automaty


Dobré miesta :  Antiques Dealer, Jeweler, Auction Room,  Bailiff, Cab Company,

Carpet Store,  Furniture Store, Gift  Store, Pawnbroker, Pool  Hall, Stamp and

Coin Dealer, Tatooparlor, Watchmaker.


Priemerné  miesta :  Bank, Bank  (Large), Barber,  Blacksmith, Breakfast  Bar,

Cafe,   China  Store,   Costume  Store,   Drug  Store,   Electrical  Supplier,

Electrician, Florist,  Fortune Teller, Gas Station,  Glassware, Gold Merchant,

Grocery Store,  Gym, Hotel, Hotel(Large),  Ice Store, Local  Store, Locksmith,

Pet Store, Saddler, Telegraph Office.


h) Nelegálne využitie informácii


Dobré  miesta :  Accountant, Bank,  Bank (Large),  Department Store, Detective

Agency, Finance Company, Telegraph Office.


Priemerné  miesta :  Diamond Merchant,  Drug Store,  Fur Store, Gold Merchant,

Hotel, Hotel (Large), Jeweler, Lawyer, Real Estate, Trade Union.


ch) Ůžerníci


Dobré miesta : Accountant, Auto  Dealer, Bank, Bank (Large), Department Store,

Diamond Merchant, Finance Company, Fur Store, Lawyers.


Priemerné  miesta  :  Bailiff,  Cab  Company,  Doctor,  Drug Store, Electrical

Supplier, Furniture  Store, Gold Merchant,  Jeweler, Optomitrist, Orthodonist,

Pawnbroker, Real Estate, Trade Union.


i) Výroba Alkoholu


Dobré miesta  : Blacksmiths, Catering Supplier,  Cosmetics Store, Doctor, Drug

Store, Glassware, Laundry, Perfume Store, Plumber, Saddler.


Priemerné miesta : Bakery, Bank,  Barber, Breakfast Bar, Burcher, Cab Company,

Cafe,  Carpet  Store,  Cheese  Store,  Chiropidist,  Delicatessen, Fishmonger,

florists, Fruit and Veg, Furniture Store, Hardware Store, Gas Station, Grocery

Store,  Health  Center,  Hotel,  Hotel  (Large),  Local  Store, Milk Bar, Pest

Controller,  Pet  Store,  Photographer,  Removals  Company,  Restaurant,  Soda

Fountain, Upholsterer.


j) Čísla


Dobré miesta : Cab Company,  Carpet Store, Convenience Store, Furniture Store,

Library, Local Store, News Agency, Pawnbroker, Real Estate.


Priemerné  miesta :  Bakery, Barber,  Beauty Parlor,  Blacksmith, Book  Store,

Breakfast  Bar, Butcher,  Cafe, Cake  Store, Candy  Store, Cheese Store, China

Store,  Costume Store,  Dance  Studio,  Delacatessan, Dressmaker,  Drug Store,

Fishmonger, Florist,  Fortune Teller, French Polisher,  Fruit and Veg, Grocery

Store,  Gym, Haberdashery,  Ice  Store,  Laundry, Lingerie  Store, Locksmiths,

Lumber  Merchant, Massage  Parlour, Music  Store, Pets  Controller, Pet Store,

Pool  Hall,  Printer,  Record  Store,  Restaurant,  Saddler, Shoe Repair, Shoe

Store,  Soda Fountain,  Sports Equipment,  Stamp and  Coin Dealer,  Stationer,

Tailor, Tatoo Parlour, Telegraph Office, Tobacconist, Upholsterer.


k) Nelegálne bitky


Dobré  miesta :  Blacksmith, Cab   Company, Furniture  Store, Gym,  Pool Hall,

Removals Company.


Priemerné  miesta :  Auction Room,  Auto Dealer,  Carpet Store,  Dance Studio,

Funeral Director, Hotel (Large), Lumber Merchant, Restaurant, Theater.


l) Bar


Dobré  miesta  :  Bank,  Bank  (Large),  Cab  Company, Cafe, Conveniece Store,

Department Store, Furniture Store, Hotel, Hotel (Large), Restaurant, Theater.


Priemerné miesta : Bakery, Barber, Beauty Parlour, Butcher, Cake Store, Cheese

Store, Carpet Store,Drug Store, Fishmonger, Florist, Glassware, Grocery Store,

Local  Store,  Milk  Bar,  Movie  Theater,  Pool  Hall, Removals Company, Soda

Fountain.


m) Erotické kluby


Dobré miesta :  Beauty Parlour, Bridal Parlour, Dance  Studio, Fortune Teller,

Fur Store, Health  Center, Hotel, Hotel (Large), Ladies  Wear, Lingerie Store,

Massage Parlour, Theater.


Priemerné miesta : Antiques Dealer,  Art Gallery, Auction Room, Costume Store,

Delicatessen, Diamond  Merchant, Dressmaker, Florist,  Gold Merchant, Jeweler,

Perfume Store, Reataurant, Tatoo Parlour.


KONEC.

Podpořte nás koupením hry:

Partneři a přátelé:

Copyright (c) 1996 - 2019 Jan Svatoš a Ing. Miroslav Moucha
Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.