1. Další naše weby:
  2. Gta.cz
  3. Mafia & Mafia 2
  4. NFS
  5. S.T.A.L.K.E.R.
  6. Gothic
  7. Worms
  8. Vietcong
  9. T-Games
  10. Webtech

Děkujeme Vám, že máte zájem stahovat soubor:

Vyčkejte prosím, až uplyne odpočet, poté můžete začít stahovat:

7
Knihovny online
Vyhledat hru:
Hledáte tady Váš WinCheater 2?
Tak to pojďte sem!
Hugo Cannon Cruise - návod

Úvod :


Čarodějnice  Scyla se v knize dočte o kouzelném jablku, které má moc splnit tři přání. Má to však háček - musí nejdříve najít čtyři sochy Iduniných sester, aby získala kouzlo k otevření Iduniny hrobky. Rozkáže všem svým přisluhovačům sochy najít .


1. Fjord Prohnaného Trolla

     

Hugo je vyslán nachytat ryby. Tím začíná výukové kolo, kde se naučíte chytat ryby,  ovládat loď, střílet z kanónu, sbírat  munici, zdraví a různá vylepšení pro svou loď.  Pozorně také sledujte mapu a kompas. Zelená šipka bude vždy ukazovat cestu. Vaše první plavba povede k majáku před vámi. Potom ke druhému, kde nachytáte ryby. Ryby jsou užitečné - slouží jako zdraví pro vaši loď. Proplujte k zátoce, kde na vás zaútočí Scyliny lodě. Všechny potopte, seberte miny a vylepšení. Váš navigátor Fernando vyloví svitek s rozkazy. Vydáváte se hledat sochy a získat tak jablko dříve, než Scyla.  


2. Fjord Rohaté Hlavy


Vašimi nepřáteli budou v pěti kolech VIKINGOVÉ, takže pozor na dračí věže, ty je chrání a jsou různě rozmístěny. Hlavní úkol bude získat 4 kusy mapy. Ta znázorňuje, kde je schovaná magická mušle. Kotvíte kousek od vesnice, tady musíte zničit 6 věží. Připlujte blíže k vesnici a zničte 2 věže. Na ničení věží a lodí je dobré používat bližší pohled. Po jejich zničení připlujou také dvě lodě. Potopte je a plujte pod střechu, tam jste trochu krytí a zničte zbývající věže (pokud se nepřítel nebo vy trefíte do zdí či skal, střely se odrazí). Nyní budete muset najít skladiště tak se otočte a vplujte pod druhou střechu a vysbírejte  munici. Je čas získat 4 části mapy. To nebude snadné, objeví se i další lodě, které budou chránit ty s částmi mapy. Vyplujte ze skladu a namiřte si to podle šipky. Lodě vezoucí části mapy jsou označeny zeleně. Ostatní lodě červeně. Po získání mapy kolo skončí (potopíte-li loď s kusem mapy, budete informováni, kolik částí ještě zbývá). 


    3. Zátoka Sviní

V tomto kole čeká 1 boss - náčelník Bradatá Svině, ten vlastní magickou mušli . Kotvíte u skal a minového pole. Schovejte se za skálu, připlujou dvě lodě. Potopte je a zničte miny, pozor na věže. Pokud chcete, vpravo je molo a munice. Zpoza skal připlujou další lodě. Pošlete je ke dnu. Pravým kaňonem proplujte a stále rovně k dalším minám, zničte je. Pozor na dvě lodě. Připlujte k poslednímu minovému poli. Po jeho zničení splníte první úkol. Tím jste zneškodnili miny a uvolnili starou cestu. To se však Bradaté Svini nelíbí. Na obzoru se objeví flotila jeho stráží a doprovodné lodě.  Stráží je celkem pět +/- čtyři doprovodné. Od minového pole číslo tři a až vás nebude nic ohrožovat, je vpravo a kousek za skálou doleva vesnice, kde je munice a vylepšení kánonu. Vyplujte opět zpět, odkud jste začínali, ale ne úplně. Kompas napoví, kde máte odbočit. Pomocí dalekohledu můžete vidět loď Bradaté Svině. Je vetší, než ty ostatní. Ještě předtím porazte tři doprovodné lodě. Až bude sám, podívejte se na jeho dráhu plavby - pluje jakoby v kruhu. Jakmile bude plout doprava a k vám bude zády, vyrazte k němu. Čím blíže u něj budete, tím lépe pro vás. Nebude moci po vás střílet (jinak jeho střely jsou ničivější, než u ostatních). 


    4. Obři Hlubin


Opět kotvíte u skal (tak prakticky budete začínat pořád). Vikingy chrání magie  a opět věže. Magii musíte nasbírat  do mušle. Z každé  potopené lodě, jenž je na mapě označena zeleně, automaticky získáte magii. Červeně označeny jsou opět doprovodné. Vaše výhoda je v prostředí - je tu mnoho skal, za které se můžete krýt, protože tady neútočí jen jedna loď, ale i více najednou a špatně se nechají vyprovokovat. Potkáte zde i Scyliny lodě, ty také magie chrání, ovšem ne všechny. Avšak mají mnohem lepší munici a snáze se do vás trefí. Až naplníte mušli magií, dostanete druhý úkol - najít první sochu. Stačí plout správným směrem a magie z mušle sama sochu vyhledá. Socha vám dá své kouzlo, které budete potřebovat.  


    5. Tajemství Dlouhého Roha


Zde budete čelit 2. bossovi - náčelníku Dlouhému Rohu, ten zná tajemství vikingských zbraní. Váš první úkol bude získat munici ze skladiště . Vyplujte tedy a hned si dejte pozor na dvě lodě. Také na věže všude kolem. Dvě věže zničte. Připlujte blíže ke skále uprostřed vody. Připlujou další dvě lodě, ty zničte a plujte odkud připluly - najdete spoustu munice, tak ji vysbírejte a tím splníte první úkol. Druhý je potopit Dlouhého Roha. Při zpáteční cestě přeplujte k protější skále a pomalu se přibližujte. Potopte loď a opět k protější skále. Plujte podél ní dokud nenarazíte na věže a ty zničte. Mapa vám ukáže, že za rohem skály jsou lodě, ale ještě než se je vydáte potopit, připlujou dvě další na potopení. Potom přeplujte naproti. Všimněte si díry ve skále - dalekohledem je vidět vesnice zapamatujte si toto místo budete se sem vracet. Ale zpět jistě si vás už všimly ty dvě lodě, co byly za rohem, tak je naučte koukat se na hladinu ze dna.  Pak se vydejte podél skály. Vyplují proti vám další tři lodě. Jste-li u skály, tak máte větší šanci. Až nebudou ohrožovat, pokračujte v plavbě. Cestou minete kaňon a za ním moře (chcete-li vylepšení kanónu). Pokud jste se rozhodli pro vylepšení, zničte dvě věže a dvě lodě. Podle mapy plujte dále, chvílemi se bude zdát, že plujete špatně. Potopte čtyři lodě pirátů a vezměte si vylepšení. Stejnou cestou se vraťte.  Pokud vylepšení nechcete, podívejte se dalekohledem a uvidíte bosse a doprovodné lodě. Boss má stejnou loď jako měla Bradatá Svině. Vyprovokujte loď hlídkující před skálou a potopte ji. Té velké skály využijte jako štítu při potopení zbytku doprovodných lodí. Pak zničte věže a potom potopte Dlouhého Roha (funguje na něj stejná strategie jako na Svini). Máte třetí úkol - získat ohnivé koule . Vraťte se ke skále s dírou, vplujte do ní a potopte tři lodě a dostaňte se k molu, kde ohnivé koule vezměte.


    6. Zapomenuté moře


Čekají vás poslední Vikingové i poslední Vikingský boss a to Kapitán Zapomenutého moře. Opět budete muset získat magii k vyzvednutí druhé sochy. Proplujte kaňonem a potopte dvě lodě a věže. Po zničení věží se připravte, připlují doprovodné lodě +/- šest. Až bude po všem, podívejte se dalekohledem a najděte vesnici. Otočte loď a nastavte nový  kurz,  plujte opatrně, jsou zde věže. Vpravo vás doprovází skála, za kterou kotví tři lodě s magií. Při boji s touto flotilou si hlídejte záda, protože vám do zad budou vpadat lodě. Těchto doprovodných lodí je celkem šest. Tím jste získali magii a splnili tak první úkol.


Vraťte se zpět, kde se ničily věže a nyní poplujem na druhou stranu. Opět se musíte rozhodnout plout si pro vylepšení kanónu nebo ne. Pokud ano, tak pravým kaňonem. Pokud ne, tak dále rovně. Jestli rozhodnutí je ano tak musíte cestou zničit tři věže. Až budete na konci, schovejte se za skálu, potopte lodě pirátů a vezměte si vylepšení kanónu. Zase se vraťte a plujte doprava. Bylo-li rozhodnuto, že se nepojede pro vylepšení, pak se pokračuje v poklidné plavbě, dokud se neobjeví věže a dvě doprovodné lodě. Lodě potopte, zničte věže a plujte k protější skále. Stále podél ní narazíte na věž. Pokračujte dále a vpravo se objeví kaňon, kterým proplujte a na konci zničte věž a vraťte se. Kousek od vás je boss a dvě lodě. Ty se snažte nalákat a potom potopit. Vaše nevýhoda je, že boss stojí čelem a vůbec se nehýbe. Takže se přibližte, zničte věž a stáhněte se. S bossem to ani nehne, vaše šance útočit předem je tak z 85% vaši porážkou. Ale když ho napadnete zprava, sice nějakou tu ránu dostanete, ale máte 90% šanci na vítězství.  Po zničení bosse máte splněný druhý úkol a třetí je opět získat magii. Proplujte opět kaňonem a zničte pět lodí s¨magií, pak jen stačí vyzvednout druhou sochu.


    7. Poseidonův chrám


Máte tedy úspěšně za sebou Vikingy. Teď budou vašimi nepřáteli ŘÍMANÉ. Ti mají mnohem lepší lodě, ale i obranu svého území. Tak jako Vikingové měli Dračí věže, Římané mají dva druhy katapultů. Ty nebezpečnější jsou velké, mají velký dostřel, pak tu jsou malé, ty mají dostřel menší, ale také velmi ničivý. Katapulty jsou opět rozmístěny, takže zde bude strategie likvidace trochu odlišná. Váš hlavní úkol je získat mapu impéria. První úkol je potopit imperiální flotilu - cca pět lodí + pět doprovodných. Vyplujte rovně dokud neuvidíte skálu po pravé straně. Připlujte k ní. Snažte se být co nejvíce u pravého břehu, jinak katapult na vás začne pálit. Vyprovokujte na sebe flotilu a postupně je potopte. Plujte na druhou stranu k hradbě, kde je balvan. Je zde místo na krytí. Potopte zde lodě doprovodné + lodě z flotily, pokud ještě není celkově u dna. Dostanete druhý úkol - potopit  1. římského bosse - bitevní loď setníka. On má klíč od přístavu. Otočte loď a plujte kousek, budete u skály vlevo, kde je malý kaňon anebo ji můžete zprava obeplout. Bitevní loď kotví za rohem. Nyní již zaútočily lodě doprovodné, postupně jich připluje asi osm. Po zničení si najeďte trochu více zprava, abyste setníkovu loď viděli. Použijte pohled na střelbu a kursorem  můžete navolit jak vysoko a daleko dostřelíte. Tímto způsobem setníka potopte. Dá se tento způsob využít i ke zničení katapultů. Už nezbývá nic jiného, než se dostat do přístavu a vzít si mapu impéria. Plujte opatrně kolem hradeb, zničte oba velké katapulty a mezitím ještě nějakou tu loď. Dostaňte se do přístavu a vezměte mapu.


    8. Pevnost zuřivosti


Tady budete vyzvedávat třetí sochu. Než se tak stane, budete mít jiný úkol. Musíte zničit miny v Zátoce tuňáků.  Vyplujte směrem ke katapultům a z úctyhodné vzdálenosti je zničte, jsou celkem tři. Napadnou vás čtyři doprovodné lodě, ty potopte, opět pozor na záda - můžou připlout další zezadu. Připlujte k zátoce a zničte minové pole (v zátoce je munice a ryby). Dostanete druhý úkol - získat magii. Od zátoky se vydejte vpravo. Až uvidíte vlevo dvě skály a kaňon, vplujte tam. Našli jste si místo ke krytí. Vyprovokujte dvě lodě a potopte je. Do zad vám vpadnou tři doprovodné, utopte je také. Pak vyplujte zničit velký katapult. Po zničení připlujte k hradbě a připravte se na útok jedné lodě. Vplujte do přístavu, kde je vylepšení plachet. Vyplujte z přístavu zpět, otočte se a zničte druhý velký katapult. Pokud k vám budou připlouvat - a to připlouvat budou - lodě doprovodné, schovejte se do přístavu. Oni za vámi dovnitř plout nebudou, ale zaseknou se o hradby, takže pro vás snadný cíl. Nepřiplujou však všechny. Tak tři nebo čtyři zůstanou o kus dále. Stačí se jen schovat za trosky katapultu, oni sami připlují. Až nebude žádná loď kromě vaší, zničte poslední velký katapult a vyplujte si vyzvednout třetí sochu.


    9. Země mlh a dešťů


Tady čeká 2. římský boss - Setníkova flotila. Zde toho radit moc není, opět je zde spousta malých katapultů a skal. Skal využívejte jako vždy ke krytí a katapulty ničte ať nemá nepřítel nad vámi navrch. Flotila je roztroušena po celé mapě a její síla čítá dvacet osm lodí. Jakmile se podaří všechny potopit, dostanete druhý úkol - získat poklad jenž flotila chránila. Podle kompasu poklad snadno najdete a jak záhy zjistíte, nejedná se o poklad, ale o mapu ostrova, kde je Idunina hrobka .


    10. Přístav


Vyplujte a zamiřte k přístavu napravo - váš úkol zní získat munici. Poplujete kolem dvou menších skal, za nimi je katapult, tak ho zničte. Naberte zpět kurz přístav. Cestou vás napadnou dvě lodě. Ty potopte. Nyní je dobré zničit malý katapult před přístavem. Při jeho ničení si dejte pozor na další čtyři lodě plující k vám. Boji s nimi byste se stejně nevyhnuli. Po zlikvidování lodí i katapultu vplujte do přístavu a vezměte munici. Je-li katapult zničen, můžete odplout předem, není-li, odplujte zase bokem. Na levém boku jsou zakotvené dvě lodě, tak na ně pozor. Máte opět za úkol potopit imperiální flotilu. Ta kotví trochu dále než se zatím plavíte. Rozhodně nezapomeňte zničit ostatní katapulty a lodě.


Až zde nebude nic, co by vás ohrožovalo, připlujte ke skále. Plujte podél ní a zničte katapult. Pak se dostaňte k němu a schovejte se a potopte dvě lodě.  Zezadu též jedna připluje. Plujte zničit katapult nalevo, jeho ničením opět na sebe upozorníte tři lodě. Zase se schovat a potopit je. Potom zničte i poslední - je nahoře a kotví u něj loď. Opět na sebe upozorníte jednu loď, tak ji pošlete kam patří. Nezapomeňte potopit i tu u katapultu. Potom se pomalu vracejte, zničte dvě lodě a jedna připluje zleva. Imperiální flotila je poražena. Teď se musíte vrátit do přístavu pro tajnou zbraň, to je třetí úkol. Jestli jste zničili katapulty, cesta zpět nebude tak těžká, protože Římané poslali na moře bitevní loď a doprovodné lodě. Bitevní loď zničit musíte, doprovodným se dá ujet. Do přístavu vplujte rovně a pak se dejte doprava a vezměte novou munici. Nyní máte munici jako mají lodě Scyly, tím pádem můžete usuzovat, že Římané jsou její spojenci.     


11. Římské skalisté hory


Zde jsou poslední Římané. Připraven je už i 3. římský boss - Imperiální bitevní loď. Také čtvrtá socha čeká na vyzvednutí. Opět musíte získat magii. Plujte kolem skály, vlevo zničte katapult a potopte jednu loď. Připlujte k troskám a potopte dvě lodě. Plujete -li dál, najdete v jeskyni munici a vylepšení kanónu. Od jeskyně se vraťte a zničte druhý katapult. U protějšího břehu jsou další dvě lodě s magií. Další připlujou vám do zad. Od druhého katapultu proplujte kaňonem až ke skále, pak rovně a zničte katapult. Dále doleva. Začněte ničit další, potom připlouvající loď a dodělejte práci. Vpravo je ještě jedna loď. Pak se vraťte na začátek k prvním troskám a potopte poslední loď. Nastal čas potopit imperátora. Plujte těsně podél břehu zničte postupně pět doprovodných lodí a co nejrychleji se dostaňte k molu. Katapulty na vás nedostřelí. Potopte imperátora (nesnažte se plout k němu). Vraťte se stejnou cestou přes kaňon. Potopte doprovodnou loď. Vpravo jsou hradby, tak plujte k nim, potopte ještě jednu. Doplujte ke vchodu a zaútočí poslední tři římské lodě. Potopte je a vyzvedněte čtvrtou a zároveň poslední sochu.


12. Idunin ostrov


Cíl je na dosah, dopluli jste téměř na konec. Musíte najít vchod do hrobky. Stačí stále plout kolem skály a potápět Scyliny lodě. Až budete u vchodu, bude animace, ve které otevřete vchod a setkáte se samotnou Scylou a její obří lodí. Nyní máte potopit pět lodí. Stačí plout k protější skále, otočit se a potopit tři lodě. Bude druhá animace a v té budete zajati a na obří lodi vplujete do hrobky. Ale vás zachrání chvíle nepozornosti a tak nastává finále. Teď budete čelit s vaší lodí dvěma lodím doprovodným a obří lodi Scyly. Těmi doprovodnými se nezabývejte, dostaňte se co nejrychleji k zádi lodi obří a potopte ji. Můžete sledovat Scylinu porážku a svá tři přání. A jaká ta přání jsou ? To uvidíte až hru dohrajete. Takže zase někdy sejdeme u dalšího dobrodružství Huga a jeho přátel.


KONEC.

Podpořte nás koupením hry:

Partneři a přátelé:

Copyright (c) 1996 - 2019 Jan Svatoš a Ing. Miroslav Moucha
Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.