1. Další naše weby:
  2. Gta.cz
  3. Mafia & Mafia 2
  4. NFS
  5. S.T.A.L.K.E.R.
  6. Gothic
  7. Worms
  8. Vietcong
  9. T-Games
  10. Webtech

Děkujeme Vám, že máte zájem stahovat soubor:

Vyčkejte prosím, až uplyne odpočet, poté můžete začít stahovat:

7
Knihovny online
knihovna wii
Hledáte tady Váš WinCheater 2?
Tak to pojďte sem!
Jagged Alliance - Dadly Games - průvodce

Autor návodu : Petr Chlumský1) ÚVODEM


Jak se  již stalo zvykem, je  většina her od firmy  SirTech poměrně obtížných.

Protože Deadly  Games nejsou žádnou  výjimkou, rozhodl jsem  se sepsat několik

postřehů,  které  jsem   nasbíral  v  krutých  řežích  s   počítačem  a  ještě

hrůzostrašnějších bojích s živými oponenty. Než se však pustíte do studia mého

souboru poznatků  a rad, tak bych  vám doporučil si nejprve  přečíst "Decentní

slovníček  pojmů". Ten  se vám  pokusí osvětlit  několik základních výrazů, se

kterými se v hojné míře setkáte nejenom v tomto textu, ale i v samotné hře.2) DECENTNÍ SLOVNÍČEK POJMŮ :


Agility - velmi důležitá vlastnost, která určuje, jak rychle se v daném terénu

můžete pohybovat. Rovněž determinuje úspěšnost plížení.


Dexterity -  především je potřebná  pro charaktery, jež  se zabývají medicínou

- neboť  právě tato  vlastnost je  důležitá při  určování, jak  rychle, a také

úspěšně, je schopen ten který charakter ošetřit svého zraněného druha.


Wisdom  - poněkud  nenápadná vlastnost,  která z  prvního pohledu  není ve hře

důležitá. Ale opak je pravdou. Podle  výše této vlastnosti program určuje, jak

rychle je daná postava schopná absorbovat  nové poznatky, a tak zvyšovat svojí

zkušenost - Skill Level.


Medical  Skill  -  jak  již  název  napovídá,  tak  tato dovednost určuje míru

medicínských  znalostí  dané  postavy,  a  tím  definuje  spolu  s  vlastností

Dexterity její  schopnost léčit. Pozor  při pokusu ošetřit  raněného bojovníka

postavou, která má  Medical Skill na nízké úrovni (menší  než 25%), může dojít

naopak k jeho další újmě na zdraví.


Explosives Skill -  schopnost pracovat s výbušninami je  velice důležitý fakt,

se kterým  musíte při výběru vašeho  týmu počítat. Jedná se  totiž o dovednost

připravovat výbušniny,  líčit a deaktivovat  pasti a miny.  Při pokusu o  tuto

činnost s  charakterem, který je se  znalostmi o výbušninách na  mizině, dojde

pravděpodobně k výbuchu.


Mechanical Skill - postava s  vysokou úrovní Mechanical Skill dovede opravovat

poškozené  neprůstřelné  vesty,  zadřené  zbraně  a  především si hravě poradí

s většinou zamčených dveří, na které během hry narazíte.


Marksmanship  Skill  -  jde  pravděpodobně  o  nejdůležitější vlastnost vašich

vojáků ve hře.  Podle této dovednosti program definuje,  jak rychle, a hlavně,

jak přesně jsou tito žoldáci schopni  střílet. Skill Level - určuje, jak mnoho

je  daná postava  schopna v  akci využívat  svých vlastností.  To také v praxi

znamená, že  voják se stejným percentuálním  ohodnocením svých dovedností, ale

s vyšším skill  levelem, je daleko  šikovnější, než jeho  druh se skilllevelem

nižším.3) VARIANTA PRO JEDNOHO HRÁČE


Hned  ze  začátku  je  třeba  najít  tolik  potřebnou  rovnováhu  mezi  ziskem

z jednotlivých  misí  a  výplatní  páskou  vašeho  komanda.  Z  toho plyne asi

nejdůležitější  úkol, před  který vás  hra postaví  - sestavit natolik schopný

tým,  aby byl  schopen splnit  zadaný úkol,  a přitom  za něj nesmíte zaplatit

více, než  kolik obdržíte po  úspěšném završení vašeho  cíle. Já jsem  hned od

začátku vzal do party pouze Ivana a Scope. A pouze s touto dvojicí jsem splnil

všechny mise, mimo té  poslední. V té se ke mě ještě  zcela zdarma přidal Gus.

Tento postup však  nemohu příliš doporučit, neboť od 26.  mise se dostanete do

opravdového pekla,  o kterém se  vám v prvním  díle ani nesnilo,  a projít jej

jenom s  dvoučlenným týmem je  na hranici únosnosti.  A navíc: zisky  z těchto

misí  jsou již  tak velké,  že  si  můžete dovolit  zaplatit větší  a silnější

družinku.  Pouze  přílišná  touha  po  maximálním  výdělku,  vás  může  dohnat

k podobnému činu.


Obecně  však tento  postup nemohu  doporučit. I  když čtvrt  miliónový zisk po

všech 33. misích mě  hřál velmi dlouho. Člověk si prostě čas  od času to svoje

ego pohladit musí. Přesto bych vám do začátku hry doporučoval vstoupit do boje

s Ivanem  a se  Scope. Oba  dva jsou  elitní střelci.  A i  ostatní vlastnosti

(Agility) je předurčují k tomu, že ve vašem týmu vydrží až do posledních bojů.

To je podle mého osobního názoru velmi důležité, neboť je veliká škoda najmout

do prvních misí šest chabrusáků, které, až si vyděláte dost peněz, propustíte,

a tím přijdete o  nashromážděné zkušenosti. Naopak s Ivanem  a Scope projedete

prvních deset misí  jako horký nůž máslem a  Scope určitě stoupne Marksmanship

na 100%. Jakmile  si uškudlíte něco okolo 50000$,  tak můžete občas sklouznout

do  mírného  deficitu  a  vypomoci  si  najmutím  dalšího  žoldáka,  jenž  vám

v obtížných misích vytrhne trn z paty (na příklad mise 14). Opravdové problémy

vás  však  čekají  až  od  mise  27.,  takže  to  s tou výpomocí také nemusíte

přehánět. Při výběru svých postav se hlavně zaměřte na vlastnost Marksmanship,

která  je zde  opravdu nejdůležitější.   Jako druhou  vlastnost berte  v úvahu

Explosives Skill - pro všechny úkoly v single misích však stačí mít ve skupině

vojáka,  který  má  tuto  vlastnost  vytrénovanou  na  40-50%. Z vlastností je

pravděpodobně nejdůležitější Agility a Wisdom. Na ostatní Mechanical a Medical

Skill nemusíte brát příliš velký zřetel,  neboť léčení vašich žoldáků a oprava

jejich výstroje  je jen zbytečnou ztrátou  peněz a času. Mechanical  Skill vám

však  bude chybět  při otevírání  dveří, ale  většinou jste  schopni najít  od

zamčených dveří  klíč, nebo je  můžete otevřít za  pomoci mortaru, granátu  či

výbušniny.  Já  jsem  za  celou  dobu  hry  nepoužil  páčení zámků ani jednou.

Posledním vaším  kritériem pak budiž  výstroj jednotlivých agentů.  Do prvních

misí bohatě vystačíte s UZInou nebo modifikovanou Winchesterovkou a kevlarovou

vestou.  Jakmile  máte  vybraný  vhodný  tým,  je  třeba  se  postarat  o jeho

prvotřídní  vybavení. Vzhledem  k tomu,   že počet  tahů jednotlivých  misí je

omezen, tak  na sběr nepotřebných  zbraní moc nespoléhejte.  Spíše věci, které

v chvatu bojové akce stačíte sebrat, berte jako dárek od tvůrců hry. Od takové

desáté  mise, je  třeba mít  minimálně dva  agenty velmi  dobře vyzbrojené. To

v praxi znamená: mít M-16ku se zaměřovačem, Spectra Shield, Ultra Shield Vest,

Extended Ear,  Sun Goggles, Kevlar Helmet,  Grenade Launcher, přehršle granátů

a dostatek střeliva. Cesta k zisku  tohoto vybavení je poměrně trnitá. Zvláště

pouze  pokud  se  spolehnete  na  náhodný  sběr  v  misích  a na překupníka se

zbraněmi. Je zde však možnost, jak  toto vybavení získat téměř najednou. Stačí

jen najmout si  do týmu velice dobrého agenta, kupříkladu  Mika, a zaplatit za

něj  příslušnou sumu  dolarů. Po  té ho  ve skladu  o všechno  oberete a  hned

propusťte. Tím  de fakto nakoupíte jeho  vybavení za sumu, kterou  požaduje za

účast v jediné  misi. Celá tato transakce má však  jeden háček. Zmíněný obraný

agent, pak s  vámi nebude chtít již nikdy spolupracovat,  a tudíž v posledních

misích, kdy  již budete mít na  zaplacení těch nejlepších agentů,  s vámi tito

podvedení  nebudou chtít  vstoupit do  pracovního poměru.  Proto je třeba tyto

"krádeže" provádět s  rozmyslem a oloupit maximálně dva  až tři agenty. Nákupy

od překupníka zbraní  se vyplatí pouze v případě střeliva  a granátů. Pokud si

od něj  nakoupíte zbraně, tak je  většinou obdržíte v katastrofálním  stavu na

samé hranici únosnosti. Překupníka tedy  používejte spíše k prodávání vlastní,

již  nepotřebné  výzbroje.  Nezapomeňte  však  důkladně  smlouvat, neboť téměř

každou věc  můžete prodat až o  třetinu dráž, než je  první nabídka. Toto jsou

tedy  ty nejzákladnější  strategické přístupy,  kterých je  třeba využívat při

plánování jednotlivých úkolů. Naopak při vlastní bojové akci, se pokuste řídit

některou z následujících rad :


- Při  plnění  mise  je  třeba,  především  z  důvodu  omezeného  počtu  tahů,

soustředit   se  pouze   na  splnění   vašeho  úkolu.   Proto  se  nezatěžujte

s vyhlazováním  nepřátelských agentů,  ale za  pomoci maskování  a plížení  se

pokuste  proběhnout nepřátelskou  linií, a  tak získat  kýženou fotku  či jiné

kompromitující materiály.


- Při obraných úkolech se naopak naučte využívat v maximální míře min.


- Při ochraně osob je velmi vhodné nespoléhat na okamžitou reakci vašeho týmu,

nýbrž je daleko  vhodnější uplatňovat strategii spálené země  a vámi chráněnou

osobu posílat do míst, kde se nacházejí pouze mrtvoly vašich nepřátel.


- Když  už  autoři  do  hry  přidali  tolik  diskutabilní  funkci Save, tak ji

nezapomeňte často a dobře využívat. Pomněte však, že není samospasitelná.


- Jedním  z  problematických  partií  této  hry,  je  vstup  do  budovy. Mě se

osvědčily dvě taktické varianty. První vychází z toho, že pokud máte charakter

s vysokou  úrovní Agility  a Dexterity,  tak se  můžete z bezpečné vzdálenosti

pokusit  ke dveřím  přiblížit a  následně překvapit  protivníka číhajícího  za

dveřmi. Tato varianta je však zdlouhavá,  a proto není příliš vhodná v časovém

stresu bojové akce.  Druhou, a v mém případě  hojněji využívanou, strategií je

otvírat dveře granátem. Ten nejenom, že  otevře leckteré, i zamčené dveře, ale

omráčí  i záludné  nepřátele. Stejným  způsobem se  dá využít  i Stun  Grenade

vhozený do okna v blízkosti dveří.  Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu použít

ani jedno z uvedených řešení, tak vám zbývá ještě možnost probourat zeď pomocí

Mortaru či výbušniny.4) SÍŤOVÁ HRA


Při výběru vaší skupiny nájemných  vrahounů při multiplayer variantě se naopak

musíte  držet  naprosto  odlišného  schématu.  Protože  s  přáteli budete hrát

většinou jednotlivé mise,  a nikoli Campaign, tak hned  utraťte všechny peníze

za co nejlepší bojovníky. Jelikož však  nemáte na začátku každé mise neomezený

počet financí,  tak vám doporučuji  koupit si čtyři  prvotřídní žoldáky (např.

Mike, Scully, Magic a Len). Druhou  polovinu týmu pak můžete doplnit levnějším

zbožím (tady  bych vaší pozornosti  doporučil především Popse).  Při kolizích,

které  nastanou,  když  o  služby  jednoho  vojáka  požádá více hráčů, dochází

k finanční licitaci. Tady ovšem platí jen  jedno - rychlost. První nabídka, má

totiž  největší  šanci  na  úspěch.  Při  vlastní  hře  pak  dodržujte několik

základních pravidel :


- Neustále mějte na paměti, že vaším úkolem pravděpodobně není vyhladit vašeho

spoluhráče z povrchu  zemského, ale kupříkladu dobýt pozice,  které váš soupeř

naopak brání.


- V multiplayer variantě hry designéři misí většinou nechali povalovat spoustu

užitečného vojenského materiálu. Proto se pozorně dívejte do beden a snažte se

prozkoumat  všechna zákoutí,  neboť takový  objev Mortaru  či granátometu může

nemálo zamíchat předivem osudu jednotlivých týmů.


- Pokud  hrajete  mise,  kde  nejsou  na  první  pohled  zřejmí vaši nepřátelé

(některé mise pro tři a čtyři hráče), tak zásadně nevěřte absolutně nikomu.


- Nezapomeňte,  že se  jedná především  o zábavu.  Proto občas  použijte minu,

časovanou nálož či Boobytrap.


KONEC.

Podpořte nás koupením hry:

Partneři a přátelé:

Copyright (c) 1996 - 2023 Jan Svatoš a Ing. Miroslav Moucha
Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.