1. Další naše weby:
  2. Gta.cz
  3. Mafia & Mafia 2
  4. NFS
  5. S.T.A.L.K.E.R.
  6. Gothic
  7. Worms
  8. Vietcong
  9. T-Games
  10. Webtech

Děkujeme Vám, že máte zájem stahovat soubor:

Vyčkejte prosím, až uplyne odpočet, poté můžete začít stahovat:

7
Knihovny online
knihovna wii
Hledáte tady Váš WinCheater 2?
Tak to pojďte sem!
King Arthur - cheat

Během hry stiskněte kombinaci [Ctrl]+[Shift]+[1], tím se otevře okénko, do kterého můžete zadávat následující kódy:


SetSpeed [číslo typu jednotky] [číslo]    - nastaví rychlost zadanému typu                                                 jednotky

GetSpeed [číslo typu jednotky]            - zobrazí rychlost typu jednotky v                                               boji

Artifact [jméno hrdiny] [jméno artefaktu] - přidá anebo odebere artefakt                                                   hrdinovi

SetXP [číslo]                             - nastaví hrdinovi XP

AddXP [číslo]                             - přidá hrdinovi XP

AddUnitXP4Army                            - přidá XP jednotkám dané armády

net                                       - restart připojení v multiplayeru

GiveVP                                    - přidá hráči body vítězství

GiveVPTreshold                            - přidá hráči hranici bodů                                                       vítězství

GetStrength                               - zobrazí 3 hodnoty síly dané                                                    jednotky

SendCamera                                - v multiplayeru odešle pozici                                                   kamery

Chat                                      - v multiplayeri odešle chat zprávu

GivePoints                                - přidá HP anebo manu dané                                                       jednotce v boji

SpawnQuest [název questu]                 - přidá quest danému hexapólu na                                                 mapě

FinishActiveQuest                         - dokončí aktivní quest, bez odměny

GiveArtifact [název artefaktu]            - přidá hrdinovi zadaný artefakt

AddSkill [název zručnosti][1-4]           - přidá hrdinovi zadanou zručnost

GiveLady [1-10                          - přidá hráči nevěstu

GiveArmyUnit [název jednotky][číslo]      - přidá jednotky do armády daného                                               hrdiny

GiveFaith [-20 do 20]                     - přidá hráči víru

GiveVirtue [-20 do 20]                    - přidá hráči statečnost

GiveMoney [množství]                      - přidá vládci zadané množství                                                   peněz

GiveFood                                  - přidá hráči jídlo

AutoBattleGodMode                         - nesmrtelnost v automatických                                                   bojích

DeclareWarToHuman                         - daný vládce vyhlásí hráči válku

DisableArcheryDamage                      - vypne všechna poškození                                                        lukostřelectva

EnableArcheryDamage                       - povolí poškození lukostřelectva

KillAll                                   - zabije všechny jednotky hráče v                                                boji

WinBattle [číslo hráče]                   - zadaný hráč vyhraje bojNázvy artefaktů:


Následující názvy artefaktů můžete používat s kódy Artifact, anebo GiveArtifact:


AT_WEAPON_ENCHANTEDSWORD

AT_WEAPON_SWIFTBLADE

AT_WEAPON_SWORDOFTHEANCIENTS

AT_WEAPON_CLAYMORE

AT_WEAPON_COLDIRONSWORD

AT_WEAPON_CRYSTALSWORD

AT_WEAPON_FANGBLADE

AT_WEAPON_BITTERSWORD

AT_WEAPON_SAVAGEBLADE

AT_WEAPON_THETRUTHFULSWORD

AT_WEAPON_AXEOFTHEGIANTFOLK

AT_WEAPON_GLITTERINGGLADIUS

AT_WEAPON_MOURNBLADE

AT_WEAPON_DRUIDSICKLE

AT_WEAPON_AXEOFMACMORN

AT_WEAPON_PRETORIANPILUM

AT_WEAPON_CORANIAIDAXE

AT_WEAPON_SWORDOFPENDRAGON

AT_WEAPON_BLADEOFTHEFIANNA

AT_WEAPON_SWORDOFNUADA

AT_WEAPON_SUMMERBANE

AT_WEAPON_WINTERBANE

AT_WEAPON_SPEAROFLUGH

AT_WEAPON_SPEAROFCUCHULAINN

AT_WEAPON_CURSED_SWORD

AT_ARMOUR_BREASTPLATEOFVIGOR

AT_ARMOUR_PHOENIXHELMET

AT_ARMOUR_ENCHANTEDARMOUR

AT_ARMOUR_SCATTERINGSHIELD

AT_ARMOUR_SHIELDOFWARDING

AT_ARMOUR_BLESSEDARMOUR

AT_ARMOUR_DEEPWOODSHIELD

AT_ARMOUR_FOMORIANHELMET

AT_ARMOUR_PHOENIXSHIELD

AT_ARMOUR_HELMETOFTHECHAMPIONS

AT_ARMOUR_IRONFIST

AT_ARMOUR_SHIELDOFTHEJUST

AT_ARMOUR_DAYLIGHTARMOUR

AT_ARMOUR_MIDNIGHTARMOUR

AT_ARMOUR_SHIELDOFARIMATHEA

AT_ARMOUR_PHOENIXBREASTPLATE

AT_ARMOUR_HADRIANSBREASTPLATE

AT_ARMOUR_GAUNTLETOFPENDRAGON

AT_ARMOUR_HELMETOFVORTIGERN

AT_ARMOUR_BLESSEDBREASTPLATE

AT_ARMOUR_SPIDERPLATE

AT_WEAPON_ENCHANTEDSWORD2

AT_WEAPON_ENCHANTEDSWORD3

AT_WEAPON_SAVAGEBLADE2

AT_WEAPON_SAVAGEBLADE3

AT_WEAPON_CORANIAIDAXE2

AT_WEAPON_SWIFTBLADE2

AT_WEAPON_SWIFTBLADE3

AT_WEAPON_THETRUTHFULSWORD2

AT_WEAPON_THETRUTHFULSWORD3

AT_WEAPON_SWORDOFTHEANCIENTS2

AT_WEAPON_SWORDOFTHEANCIENTS3

AT_WEAPON_SWORDOFTHEANCIENTS4

AT_WEAPON_SWORDOFTHEANCIENTS5

AT_WEAPON_AXEOFTHEGIANTFOLK2

AT_WEAPON_AXEOFTHEGIANTFOLK3

AT_WEAPON_BLADEOFTHEFIANNA2

AT_WEAPON_CLAYMORE2

AT_WEAPON_CLAYMORE3

AT_WEAPON_GLITTERINGGLADIUS2

AT_WEAPON_COLDIRONSWORD2

AT_WEAPON_COLDIRONSWORD3

AT_WEAPON_MOURNBLADE2

AT_WEAPON_SUMMERBANE2

AT_WEAPON_CRYSTALSWORD2

AT_WEAPON_DRUIDSICKLE2

AT_WEAPON_DRUIDSICKLE3

AT_WEAPON_WINTERBANE2

AT_WEAPON_FANGBLADE2

AT_WEAPON_AXEOFMACMORN2

AT_WEAPON_BITTERSWORD2

AT_WEAPON_BITTERSWORD3

AT_WEAPON_PRETORIANPILUM2

AT_ARMOUR_BREASTPLATEOFVIGOR2

AT_ARMOUR_BREASTPLATEOFVIGOR3

AT_ARMOUR_FOMORIANHELMET2

AT_ARMOUR_FOMORIANHELMET3

AT_ARMOUR_SHIELDOFARIMATHEA2

AT_ARMOUR_SHIELDOFARIMATHEA3

AT_ARMOUR_PHOENIXHELMET2

AT_ARMOUR_PHOENIXHELMET3

AT_ARMOUR_PHOENIXHELMET4

AT_ARMOUR_PHOENIXHELMET5

AT_ARMOUR_PHOENIXSHIELD2

AT_ARMOUR_PHOENIXSHIELD3

AT_ARMOUR_PHOENIXBREASTPLATE2

AT_ARMOUR_ENCHANTEDARMOUR2

AT_ARMOUR_ENCHANTEDARMOUR3

AT_ARMOUR_ENCHANTEDARMOUR4

AT_ARMOUR_ENCHANTEDARMOUR5

AT_ARMOUR_HELMETOFTHECHAMPIONS2

AT_ARMOUR_HELMETOFTHECHAMPIONS3

AT_ARMOUR_HELMETOFTHECHAMPIONS4

AT_ARMOUR_HELMETOFTHECHAMPIONS5

AT_ARMOUR_HADRIANSBREASTPLATE2

AT_ARMOUR_HADRIANSBREASTPLATE3

AT_ARMOUR_SCATTERINGSHIELD2

AT_ARMOUR_SCATTERINGSHIELD3

AT_ARMOUR_SCATTERINGSHIELD4

AT_ARMOUR_SCATTERINGSHIELD5

AT_ARMOUR_IRONFIST2

AT_ARMOUR_IRONFIST3

AT_ARMOUR_SHIELDOFTHEJUST2

AT_ARMOUR_SHIELDOFTHEJUST3

AT_ARMOUR_SHIELDOFTHEJUST4

AT_ARMOUR_SHIELDOFTHEJUST5

AT_ARMOUR_HELMETOFVORTIGERN2

AT_ARMOUR_BLESSEDARMOUR2

AT_ARMOUR_BLESSEDARMOUR3

AT_ARMOUR_DAYLIGHTARMOUR2

AT_ARMOUR_BLESSEDBREASTPLATE2

AT_ARMOUR_DEEPWOODSHIELD2

AT_ARMOUR_DEEPWOODSHIELD3

AT_ARMOUR_MIDNIGHTARMOUR2

AT_ARMOUR_MIDNIGHTARMOUR3

AT_CHARM_DRAGONSCEPTER

AT_CHARM_DRAGONSCEPTER2

AT_CHARM_DRAGONSCEPTER3

AT_CHARM_DRAGONSCEPTER4

AT_CHARM_DRAGONSCEPTER5

AT_CHARM_HARPOFDAGDA

AT_CHARM_HARPOFDAGDA2

AT_CHARM_HARPOFDAGDA3

AT_CHARM_RINGOFFLAMES

AT_CHARM_RINGOFFLAMES2

AT_CHARM_RINGOFCUMBRIA

AT_CHARM_RINGOFCUMBRIA2

AT_CHARM_RINGOFCUMBRIA3

AT_CHARM_RINGOFCUMBRIA4

AT_CHARM_RINGOFCUMBRIA5

AT_CHARM_RINGOFBEDEGRAINE

AT_CHARM_RINGOFBEDEGRAINE2

AT_CHARM_RINGOFBEDEGRAINE3

AT_CHARM_RINGOFPELLEAM

AT_CHARM_RINGOFPELLEAM2

AT_CHARM_ENCHANTEDPOUCH

AT_CHARM_ENCHANTEDPOUCH2

AT_CHARM_ENCHANTEDPOUCH3

AT_CHARM_ENCHANTEDPOUCH4

AT_CHARM_ENCHANTEDPOUCH5

AT_CHARM_CHESTOFTHEBLACKKNIGHTS

AT_CHARM_CHESTOFTHEBLACKKNIGHTS2

AT_CHARM_CHESTOFTHEBLACKKNIGHTS3

AT_CHARM_MERLINSPOUCH

AT_CHARM_MERLINSPOUCH2

AT_CHARM_WEATHERCHARM

AT_CHARM_WEATHERCHARM2

AT_CHARM_WEATHERCHARM3

AT_CHARM_GOODLUCKCHARM

AT_CHARM_GOODLUCKCHARM2

AT_CHARM_GOODLUCKCHARM3

AT_CHARM_GOODLUCKCHARM4

AT_CHARM_GOODLUCKCHARM5

AT_CHARM_CAULDRONOFDAGDA

AT_CHARM_BRACELETOFLLUDD

AT_CHARM_BRACELETOFLLUDD2

AT_CHARM_BRACELETOFLLUDD3

AT_CHARM_BRACELETOFLLUDD4

AT_CHARM_BRACELETOFLLUDD5

AT_CHARM_PENDANTOFLLEFELYS

AT_CHARM_PENDANTOFLLEFELYS2

AT_CHARM_PENDANTOFLLEFELYS3

AT_CHARM_HEARTOFLAVONDYSS

AT_CHARM_HEARTOFLAVONDYSS2

AT_CHARM_THETRICKSTERBROOCH

AT_CHARM_THETRICKSTERBROOCH2

AT_CHARM_THETRICKSTERBROOCH3

AT_CHARM_THETRICKSTERBROOCH4

AT_CHARM_THETRICKSTERBROOCH5

AT_CHARM_BOOKOFLOSTKINGDOMS

AT_CHARM_UNBLINKINGEYE

AT_CHARM_UNBLINKINGEYE2

AT_CHARM_UNBLINKINGEYE3

AT_CHARM_HERMITSCROSS

AT_CHARM_HERMITSCROSS2

AT_CHARM_HERMITSCROSS3

AT_CHARM_HERMITSCROSS4

AT_CHARM_HERMITSCROSS5

AT_CHARM_MIRACUOLUSROSARY

AT_CHARM_MIRACUOLUSROSARY2

AT_CHARM_MIRACUOLUSROSARY3

AT_CHARM_SHARDSOFTHEHOLYCROSS

AT_CHARM_BRASSLEAFPENDANT

AT_CHARM_BRASSLEAFPENDANT2

AT_CHARM_BRASSLEAFPENDANT3

AT_CHARM_BRASSLEAFPENDANT4

AT_CHARM_BRASSLEAFPENDANT5

AT_CHARM_GRYPHONNECKLACE

AT_CHARM_GRYPHONNECKLACE2

AT_CHARM_GRYPHONNECKLACE3

AT_CHARM_LAURELSOFPERTINAX

AT_CHARM_LAURELSOFPERTINAX2

AT_CHARM_BANNEROFCOURAGE

AT_CHARM_BANNEROFCOURAGE2

AT_CHARM_BANNEROFCOURAGE3

AT_CHARM_BANNEROFCOURAGE4

AT_CHARM_BANNEROFCOURAGE5

AT_CHARM_AQUILAOFTHELASTLEGION

AT_CHARM_AQUILAOFTHELASTLEGION2

AT_CHARM_AQUILAOFTHELASTLEGION3

AT_CHARM_GIRDLEOFTHENORTHERNKINGS

AT_CHARM_ENCHANTEDHORN

AT_CHARM_ENCHANTEDHORN2

AT_CHARM_ENCHANTEDHORN3

AT_CHARM_HORNOFTHELASTLEGION

AT_CHARM_BEASTHORN

AT_CHARM_BEASTHORN2

AT_CHARM_BANNEROFVICTORY

AT_CHARM_BANNEROFVICTORY2

AT_CHARM_BANNEROFVICTORY3

AT_CHARM_SCEPTEROFLASTLEGION

AT_CHARM_SCEPTEROFLASTLEGION2

AT_CHARM_SCEPTEROFVORTIGERN

AT_CHARM_BANNEROFTHEBRAVE

AT_CHARM_BANNEROFTHEBRAVE2

AT_CHARM_BANNEROFTHEBRAVE3

AT_CHARM_BANNEROFTHEBRAVE4

AT_CHARM_BANNEROFTHEBRAVE5

AT_CHARM_BANNEROFTHELASTLEGION

AT_CHARM_BANNEROFTHELASTLEGION2

AT_CHARM_BANNEROFTHELASTLEGION3

AT_CHARM_BANNEROFPENDRAGON

AT_CHARM_SCEPTEROFNUADA

AT_CHARM_RINGOFTHEMAGUS

AT_CHARM_RINGOFTHEMAGUS2

AT_CHARM_RINGOFTHEMAGUS3

AT_CHARM_RINGOFLUGH

AT_CHARM_BANNER_OF_THE_LOST_KINGS

AT_CHARM_BANNER_OF_THE_LOST_KINGS2

AT_CHARM_BANNER_OF_THE_LOST_KINGS3

AT_CHARM_BANNEROFDEEPWOOD

AT_CHARM_BANNEROFDEEPWOOD2

AT_CHARM_BANNEROFDEEPWOOD3

AT_CHARM_ORBOFTHEREDDRAGON

AT_ARMOUR_CROWN_OF_THE_LOST_KINGS

AT_ARMOUR_CROWN_OF_THE_LOST_KINGS2

AT_ARMOUR_CROWN_OF_THE_LOST_KINGS3

AT_ARMOUR_CHAINMAILOFNUADA

AT_ARMOUR_PLATEMAILOFDANA

AT_WEAPON_AXEOFFIRBOLG

AT_WEAPON_AXEOFFIRBOLG2

AT_WEAPON_AXEOFFIRBOLG3

AT_WEAPON_SWORDOFURIEL

AT_WEAPON_DRAGONBLADE

AT_WEAPON_SPEAROFQUEENMAB

AT_WEAPON_BLADEOFMORRIGU

AT_WEAPON_STORMBLADEOFTARANIS

AT_CHARM_BLOODOFFIRBOLG

AT_CHARM_ORBOFTHEGOLDDRAGON

AT_CHARM_HORNOFAVALON

AT_ARMOUR_DIADEMOFQUEENMAB

AT_ARMOUR_DIADEMOFQUEENMAB2

AT_CHARM_BANNEROFQUEENMAB

AT_CHARM_BANNEROFQUEENMAB2

AT_CHARM_BANNEROFQUEENMAB3

AT_CHARM_BANNEROFCUCHULAINN

AT_CHARM_BANNEROFCUCHULAINN2

AT_CHARM_BANNEROFCUCHULAINN3

AT_CHARM_BANNEROFBRAN

AT_CHARM_FARKASFOG

AT_CHARM_BLADEOFTHEQUEENMAB

AT_ARMOUR_ARMOUROFGABRIEL

AT_CHARM_FROZENTEARS

AT_WEAPON_AXEOFMACMORN3

AT_ARMOUR_SHIELDOFPROTECTION

AT_ARMOUR_SHIELDOFPROTECTION2

AT_ARMOUR_SHIELDOFPROTECTION3

AT_ARMOUR_ARMOUROFPROTECTION

AT_ARMOUR_ARMOUROFPROTECTION2

AT_ARMOUR_ARMOUROFPROTECTION3

AT_CHARM_WANDERER

AT_CHARM_WANDERER2

AT_CHARM_WANDERER3

AT_CHARM_WANDERER4

AT_CHARM_WANDERER5

AT_ARMOUR_ARMOUROFTORN

AT_ARMOUR_ARMOUROFTORN2

AT_ARMOUR_ARMOUROFTORN3

AT_ARMOUR_RANGERSCLOAK

AT_ARMOUR_RANGERSCLOAK2

AT_CHARM_HEAVENLYCROSS

AT_CHARM_HEAVENLYCROSS2

AT_CHARM_BANNEROFPERSISTENCY

AT_CHARM_BANNEROFPERSISTENCY2

AT_CHARM_BANNEROFCONQUEST

AT_CHARM_BANNEROFCONQUEST2

AT_CHARM_RINGOFTHESIDHE

AT_CHARM_RINGOFTHESIDHE2

AT_CHARM_ORBOFSUNSHINE

AT_CHARM_ORBOFSUNSHINE2

AT_CHARM_ORBOFSTORM

AT_CHARM_ORBOFSTORM2

AT_CHARM_ORBOFFOG

AT_CHARM_ORBOFFOG2

AT_CHARM_ORBOFNIGHT

AT_CHARM_ORBOFNIGHT2

AT_CHARM_ORBOFVISION

AT_CHARM_ORBOFVISION2

AT_CHARM_AMULETOFCLAIRVOYANCE

AT_CHARM_AMULETOFCLAIRVOYANCE2

AT_CHARM_HEALINGAMULET

AT_CHARM_HEALINGAMULET2

AT_CHARM_HORNOFCOURAGE

AT_CHARM_HORNOFCOURAGE2

AT_CHARM_BANNEROFHIGHLANDERS

AT_CHARM_BANNEROFHIGHLANDERS2

AT_CHARM_BANNEROFRAIDERS

AT_CHARM_BANNEROFRAIDERS2

AT_CHARM_RINGOFREGENERATION

AT_CHARM_RINGOFREGENERATION2

AT_CHARM_DRAGONRING

AT_CHARM_DRAGONRING2

AT_CHARM_DRAGONRING3

AT_CHARM_NECKALEOFLUGH

AT_CHARM_SCEPTEROFQUEENMAB

AT_CHARM_NECKLACEOFMINERVA

AT_CHARM_NECKLACEOFMINERVA2

AT_CHARM_NECKLACEOFMINERVA3

AT_CHARM_RINGOFTHELOSTKINGS

AT_CHARM_RINGOFTHELOSTKINGS2

AT_CHARM_RINGOFTHELOSTKINGS3

AT_ARMOUR_DRAGONARMOUR

AT_ARMOUR_DRAGONARMOUR2

AT_ARMOUR_DRAGONARMOUR3

AT_ARMOUR_CLOAKOFMERCURIUS

AT_ARMOUR_CLOAKOFMERCURIUS2

AT_ARMOUR_CLOAKOFMERCURIUS3

AT_ARMOUR_SPIDERCLOAK

AT_ARMOUR_SPIDERCLOAK2

AT_WEAPON_BLADEOFBRAN

AT_WEAPON_SWORDOFSHARPNESS

AT_WEAPON_SWORDOFSHARPNESS2

AT_WEAPON_SWORDOFSHARPNESS3

AT_WEAPON_SWORDOFSHARPNESS4

AT_WEAPON_SWORDOFSHARPNESS5

AT_WEAPON_BLADEOFTHEFIRBOLG

AT_WEAPON_BLADEOFTHEFIRBOLG2

AT_WEAPON_LEECHAXE

AT_WEAPON_LEECHAXE2

AT_WEAPON_LEECHAXE3

AT_CHARM_NECKLACEOFMAGIC

AT_CHARM_NECKLACEOFMAGIC2

AT_CHARM_NECKLACEOFMAGIC3

AT_CHARM_NECKLACEOFMAGIC4

AT_CHARM_NECKLACEOFMAGIC5

AT_CHARM_RINGOFMAGIC

AT_CHARM_RINGOFMAGIC2

AT_CHARM_RINGOFMAGIC3

AT_CHARM_RINGOFHONOUR

AT_CHARM_RINGOFHONOUR2

AT_CHARM_RINGOFHONOUR3

AT_CHARM_BRACELETOFDEVOTION

AT_CHARM_BRACELETOFDEVOTION2

AT_CHARM_BRACELETOFDEVOTION3

AT_CHARM_BRACELETOFDEVOTION4

AT_CHARM_BRACELETOFDEVOTION5

AT_CHARM_BOOTSOFTHELASTLEGION

AT_CHARM_BOOTSOFTHELASTLEGION2

AT_CHARM_BOOTSOFTHELASTLEGION3

AT_CHARM_BLOODOFFIRBOLG2

AT_CHARM_BLOODOFFIRBOLG3

AT_CHARM_HORNOFDOWNTypy vojáků:


Následující názvy typů vojáků můžete používat v cheatech uvedených výše (např. SetSpeed, GetSpeed, GiveArmyUnit).


tourney_knights

breakshields

wasteland_warriors

brigands

bowmen

finfolk

giants

pikemen

warg

light_cavalry

katapult

autumnbreed

axemen

footmen

golden_gryphons

heavy_footmen

legionaries

longshields

pict_skirmishers

springborn

summerborn

swordsmen

winterbreed

roman_spearmen

kings_guards

crossbowmen

heavy_pikemen

highlanders

longaxes

longbowmen

marksmen

rust_warriors

sentinels

spearmen

crusaders

yeomen

ravenguards

cumbrian_archers

deepwood_archers

unseelie_warriors

huscarls

rebels

royal_guards

cavalry

champions

camelot_knights

cumbrian_knights

welsh_bowmen

welsh_infantry

sangreal_knights

briton_knights

marauders

briton_riders

saxon_riders

lionhearts

roman_swordsmen

seelie_warriors

seelie_archers

unseelie_archers

firbolg

pict_archers

roman_archers

cavalry_elite

breakshields_elite

master_longbowmen

Podpořte nás koupením hry:

Partneři a přátelé:

Copyright (c) 1996 - 2023 Jan Svatoš a Ing. Miroslav Moucha
Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.