1. Další naše weby:
  2. Gta.cz
  3. Mafia & Mafia 2
  4. NFS
  5. S.T.A.L.K.E.R.
  6. Gothic
  7. Worms
  8. Vietcong
  9. T-Games
  10. Webtech

Děkujeme Vám, že máte zájem stahovat soubor:

Vyčkejte prosím, až uplyne odpočet, poté můžete začít stahovat:

7
Knihovny online
Vyhledat hru:
Hledáte tady Váš WinCheater 2?
Tak to pojďte sem!
Ve stínu havrana - návod
Po úvodním  ohmatání inventáře a  ovládání běž nahoru  k potoku. Kliknutím  na vodu získáš  kámen a kliknutím  na větev vlevo  nahoře překvapivě právě  i onu větev. Vrať se zpátky a větví se pokus vydloubnout kus smůly ze stromu. Cestou k městu odloupni z dalšího stromu kus kůry  : použij větev na velký kámen před stromem a tak získáš jehličí. Holou větvičkou už teď konečně můžeš vydloubnout smůlu ze  stromu v předešlé  obrazovce. V inventáři  navzájem zkombinuj smůlu, kůru a jehličí. Větvičkou vydloubni ještě  jednu dávku smůly a hybaj k městské bráně. Popovídej si se stráží a obdaruj zoufalce mastí. Vytáhni z plotu hřebík a jdi o  jednu obrazovku zpět. Použij  kámen na šátek a  tuto primitivní zbraň pak  na hlídače  v dáli.  Po omráčené  stráži seber  pohrabáč a  jdi do města. V růžovém domku vezmi šminky a běž se  podívat za město k baráku s vymlácenými okny. Použij na zeď hřebík a jeden stříbrňák je tvůj.
 
U obchodníka si za sříbrňák kup masku koně.  Jdi se podívat na pole za barákem s vymlácenými okny a pokecej s dědou. Použij  šminky na masku koně a tu pak na koně  opravdového.  Po  menší  vichřici  obdržíš  fazolovou  polívku.  Jdi  si promluvit  s kovářem.  Až ti  řekne,  že  mu nefungují  měchy, sněz  fazolovou polívku. Kovář  ti pak z pohrabáče  uková kliku na studni.  Vyjdi ven a pomocí kliky  vytáhni ze  studně okov  plný vody  pro slečnu.  Až odejde,  seber část artefaktu  a kámen.  Jdi se  podívat  k  mlýnu, kde  seber trochu  sena. Senem obdaruj koně za hospodou  a vytrhni mu několik žní z ocasu.  Vezm i lano a běž prozkoumat  studnu. Až  budeš dole,  projdi chodbou  a po  schodech nahoru. Po odpočinku  posbírej všechny  čtyři nohy  rozmlácené židle.  První nohu  použij místo  chybějícího stupínku  v žebříku.  Vylez nahoru  a pomocí  druhé nohy se pokus vypáčit  truhlu. Truhla sice po  nezdařeném pokusu odletí, ale  ty můžeš dole sebrat dýku.
 
Jdi k  mlýnu. Pokecej s mlynářem  vlevo. Uvnitř mlýna vylez  po žebříku nahoru a třetí nohou  sprav ozubené kolo. Přehoď  páku. Vyjdi ven a  použij na truhlu dýku. Seber  plachtu a vrať  se do  města.  Tady vezmi na  náměstí dědkovu hůl a znovu  se koukni  do růžového  domku. Pohovoř  se slečnou  a seber stužku ze skříně. Venku si pro pobavení ještě jednou promluv se starochem a jdi na pole. Pokus se  z kopky hnoje vytáhnout  vidle a po nezdařeném  pokusu seber alespoň trn. Běž se podívat ke koníkovi, kterému jsi vytrhl žíně z ocasu. Použij stuhu na  artefakt s  výsledkem, tím  uspíš  kobru  vedle fakíra.  Vezmi koš,  brýle a píšťalku.  Odejdi na  náměstí a  použij smůlu  na žíně.  V hospodě  si nasaď falešné vousy a  fakírovy brýle. Pohovoř s prorokem ve  dveřích. Po další noci navštiv barák  vlevo od studny  a dej krejčímu  plachtu. Vyjdi ven  a znovu se vrať dovnitř. S  opravenou plachtou odkráčej k mlýnu  a tentokrát jdi doprava. Pomocí  koše, provazu  a plachty  zkonstruuj balón.  Horký vzduch pro naplnění získáš použitím brýlí na seno v inventáři.
 
Po hladkém přistání  u rybníka odejdi vlevo do vesnice.  Pod sítí seber dřevo. Podívej  se ke  člunu, kde  seber rákos.  Jdi doprava  k jeskyni  a seber  kus vlající trávy na tyči s lebkou. Vrať se  do vesnice k ohništi. Z trávy a dřeva udělej pochodeň.  Se zapálenou pochodní  odejdi do jeskyně,  kde najdeš rezavý klíč  a podběrák.  Podběrák použij  na výlov  rybky z  jezera a klíčem odemkni dveře rybářské chýše. Zesláblému hošíkovi  věnuj rybu a běž prozkoumat podivný katapult před jeskyní. Vrať se k ohništi  a pokud bude hošík v pořádku, trochu s ním pokecej. Pokud to bude nutné, znovu prozkoumej katapult a výsledek svého objevu  opět  sděl  hošíkovi.  Ten  ti  poté  u  katapultu pomůže. Seber masku a promluv  si  s  divoškou.  Posuň  velký  kámen  a  vylez po liáně nahoru. Po vyslechnutí příběhu  seber klíč a dalekohled.  Na dalek ohled se  hned podívej a běž si pořádně promluvit s divoškou.
 
A znovu  do  vesnice,  kde  si  ještě  jednou  promluv  s hošíkem. Po odehnání nerudného rybáře můžeš konečně použít člun. Na pirátské lodi kecej s kapitánem tak dlouho,  až zoufalstvím z lodi  vyskočí. Hup za ním.  Na dně otevři truhlu a vezmi láhev  vína. Na palubě  použij víno na  poloopilého piráta. Sundej  za vzdálenějšího boku lodi štít  a pověs ho na hák nad lupou.  Klikni na lupu. Až se do obrazu dostanou tři lodě s lidojedy, stačí na loď zamířit paprsek než se loď rozlomí. Po vřelém přivítání doporučuji  SA VE. Pak použij kůl, ke kterému tě připoutali a rozpoutá se menší zmatek. Střelby na “slunce“ si nevšímej a až se na tebe začnou řítit lidojedi, soustřeď se na chlapíka obaleného svaly. Miř lehce vpravo nahoru od něj. Po  několika desítkách nezdařených pokusů by se to snad mělo  podařit. Až budeš zpátky  u rybníka se žábami,  převleč se do svých původních  šatů.  Vezmi  jedenáct  žab.  Ve  městě  ukaž hospodskému kompletní artefakt.  Použij artefakt  na zavalený  vchod  v  chodbě pod  studní a  vejdi dovnitř. Po probuzení v lese jdi ještě jednou do města a to je konec.
 
Upozorňuji, že  máte-li ve vašem PC  nainstalovaný  DirectX7, tak je  nutné na tuto  hru použít  patch, protože  jinak ve  hře nefunguje  pravé tlačítko myši a také příkaz prozkoumat. Bez tohohle příkazu se hra nedá dohrát.
 
Tip :  V místě, kde  se musí mnich  Severin trefit do  svalnatého lidojeda, je malá chyba v míření. Mířit se musí doprava  jak  nejvíce  to  jde (až na konec obrazovky)  a zhruba  ve výši  jeho hlavy  (střela pak  zasáhne jeho hrudnik). Tento tip nám poslal Pavel Kolář.
 

KONEC.

Podpořte nás koupením hry:

Partneři a přátelé:

Copyright (c) 1996 - 2019 Jan Svatoš a Ing. Miroslav Moucha
Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.