1. Další naše weby:
  2. Gta.cz
  3. Mafia & Mafia 2
  4. NFS
  5. S.T.A.L.K.E.R.
  6. Gothic
  7. Worms
  8. Vietcong
  9. T-Games
  10. Webtech

Děkujeme Vám, že máte zájem stahovat soubor:

Vyčkejte prosím, až uplyne odpočet, poté můžete začít stahovat:

7
Knihovny online
Vyhledat hru:
Hledáte tady Váš WinCheater 2?
Tak to pojďte sem!
Versailles 1685 - návod

Autor návodu : Dan NajmanAKT 1


Z královské  ložnice vyjděte  ven. Nyní  se nacházíte  v Bassano  Antechember.

Všimněte si,  že nad krbem  jsou 4 vázy.  V jedné z  nich naleznete první malý

klíček. Teď se otočte a projděte  do místnosti, kde najdete královského malíře

Bruna. Promluvte si s ním. Zjistíte, že mu někdo ukradl jeho nákresy. žekněte,

že se  po jeho nákresech  podíváte. Poté malíř  sám odejde. Dalšími  dveřmi se

z této místnosti dostanete do komory, kde  nejprve odhrňte závěs. Teď, když je

v místnosti světlo, půjdou otevřít dvě skříně. V jedné najdete nůžky a v druhé

dokument označený písmenem  A. Vraťte se do Bassano  Antechember. Dveře, které

byly  dříve zavřené,  jsou teď  odemknuté, takže  jimi můžete  projít do  malé

komůrky. Zamknutou truhlu  otevřete nůžkami a seberte na  první pohled prázdný

list papíru. Na stole si všimněte  svíčky. Použijte papír na svíčku a objevíte

tajnou zprávu. V této místnosti lze ještě sebrat další prázdný papír ze stolu,

nebo ho  polít inkoustem a pak  ho sebrat. Tento papír  však nebudete k ničemu

potřebovat. Znovu  jděte do Bassana. Promluvte  si se stráží a  řekněte jí, že

messie Bontemps od vás očekává hlášení.


AKT 2


Běžte do královy ložnice a promluvte  si s Bontempsem. žekne vám, abyste našli

madame Maintenon a vyřídili ji vzkaz  od krále. Běžte do místnosti, odkud jste

v první kapitole šli do komory se  skříněmi a pravými dveřmi se okolo gardistů

dostanete  do  předpokoje,  kde  přítomnému  lokaji  slušně řekněte, ať vyřídí

madame  Maintenon vzkaz  od krále.  Ještě ukažte  lokaji zprávu  A a dostanete

zprávu B. Vraťte se do královy  ložnice a ukažte Bontempsovi papír, který jste

prosvítili  svíčkou. Teď  můžete z   pootevřené skříně  vedle něj  sebrat klíč

a svíčku.  Běžte opět  do Bassana  a klíčkem  odemkněte pravou  skřínku u  zdi

a seberte skicu. Vraťte se do ložnice a  běžte ještě o jeden pokoj dál. Zde se

vás  automaticky králův  syn zeptá,  co to  nesete. Nesnažte  se mu  odporovat

a ukažte mu skicy a  on vám je vymění za pravé. Nyní je  čas vydat se do Halls

of Mirrors  a jít až nakonec  do Salon of War.  Tady odevzdejte skicy Brunovi.

Jednu falešnou dostanete zpět. Použijte ji na přítomnou paletu, namočte štětec

do žluté barvy, ne do červené a pomalujte skicu. Získáte další zprávu. Vyjděte

do haly.  Po levé straně  stojí Bontemps, se  kterým si promluvte  a ukažte mu

falešnou skicu.


AKT 3


Několika otevřenými dveřmi  za sebou projděte až do  válečného salonku. Cestou

seberte z biliárového  stolu v jednom z pokojů biliárovou  hůl. V salonu války

seberte papír a  tužku. Běžte o jednu místnost zpět  a zkuste otevřít dveře do

salonku  Apollo.  Zamčeno.  Běžte  zpět  prvními  možnými  dveřmi  vpravo a po

schodech dolů.  Lokaje hlídajícího vchod  na dvůr se  zeptejte, jestli náhodou

nemá klíč od salonku  Apollo. Lokaj ho náhodou má, takže se  s ním vraťte zpět

a odemkněte salonek. Dejte se doleva a ze stojanu s notami vezměte jeden list.

Tento list  dejte před vámi stojícímu  Lullymu a zeptejte se  ho, jestli by ho

nemohl rozluštit. Zároveň mu nabídněte svéé služby. Lully se vás zeptá, jestli

jste viděli Racina. žekněte mu, že jste ho viděl při oblékání krále. Dostanete

úkol.  Běžte za  Racinem, který  se baví  se slečinkou  nad hlavním schodištěm

a promluvte si  s ním. S  odpovědí se vraťte  k Lullymu. To  samé budete muset

ještě jednou opakovat a po  splnění druhého úkolu dostanete vyluštěný pamflet.

Určitě jste si všimli při první cestě k Lullymu krátké animace, ve které kdosi

cosi schoval do  jedné ze dvou komod. S vyluštěným  pamfletem běžte do salonku

Mars a  v pravé komodě  najdete ve  velkém  šuplíku druhý malý  klíček. V téže

místnosti  se podívejte  na obraz  Darius... a  pomocí biliárové  hole seberte

dokument C za ním zastrčený. Projděte  místnostmi až do pokoje se dvěma sluhy.

Promluvte  si  s  tím  vpravo  a  zeptejte  se  ho,  jestli vás pustí dál. Teď

vyběhněte na dvůr.Otočte se o 90' a  jděte o jeden krok vpřed. Otočte se znovu

doleva a  promluvte si s  nenápadně zde stojícím  Bontempsem. Ukažte papír  od

Lullyho a požádejte ho, ať vám dá  povolení pro lokaje. S povolením běžte zpět

k lokaji, který  vás předtím nechtěl pustit,  a ukažte mu ho.  Vstup je volný.

V pokoji  otevřte šuplík,  na mince  položte prázdný  papír a  použijte tužku.

Výsledek  ukažte královu  bratru, který  je v  místnosti s  biliárem. Opravený

nákres mincí  teď dejte ministrovi války  v pokoji, odkud jste  šli do salonku

Apollo, a  ještě mu ukažte  dokument C.  Vraťte  se do pokoje  se dvěma lokaji

a promluvte s druhým sluhou.


AKT 4


Běžte  na dvůr  a sluhovi  na  schodech  vezměte z  podnosu kus  jídla. Dvorem

projděte přes  bránu a vejděte do  budovy vpravo. Otevřete levé  dveře a dejte

jídlo ministrovi. Ten  odejde a vy můžete sebrat dokument  v pravé dolní části

knihovny. Na stole vezměte  brko a podívejte se s ním na  papír vpravo, kde je

latinský  text.  Teď  se  podívejte  na  dokument  B,  který máte v inventáři,

a zapište si sérii  čísel na jeho konci, l,7,5,  12, 11, 13 a 31,  25, 26, 17,

20.  Podle čísel  vyberte odpovídající  písmena v  textu, která napíšete brkem

dolů na papír. Mělo by vám vyjít Fox and Crane, psáno bez mezer. běžte zpátky,

kde  jste začínali  a ukažte  dokument D  a kryptogram  Bontemsovi. Vraťte  se

zpátky  do ministerské  budovy a  tentokrát běžte  do pravých  dveří které již

budou  otevřené.  Seberte  dalekohled  a  ze  šuplíku  ve  stole papír s třemi

indíciemi.  Všimněte si  také trezoru  v dolní  části levé  stěny. Zatím  však

neznáte kód.  Vraťte se k  Sontempsovi a běžte  do haly, kam  už teď můžete.Na

třech  místech na  stropě najdete  pomocí dalekohledu  datumy, které přiřadíte

k nalezeným indíciím. Vyjde  vám, že Aix la Chapelle patří  k r. 1668, Rockroi

k r. l674 a Besancon  k r. IH3. V tomto pořadí odkódujete  s letopočty sejf na

ministerstvu. Seberte  dva plány. Jděte  do protější místnosti  a použijte oba

plány na nákres pevnosti na stole. Zpět k Bontemsovi. Cestou vám jistá Lady dá

pohoršující dokument E, který mu ukažte.


AKT 5


Sejděte po schodišti  dolů a dejte se vlevo do  kaple. Pravými krajními dveřmi

vejděte  do zakristie.  V několika  šuplících před  vámi najdete  třetí klíček

a rytinu.  Prozkoumejte  podlahu  a  v  jednom  rohu  místnosti  uvidíte téměř

neviditelný provaz.  Sebrat. Vraťte se  nahoru a v  místnosti s billiárdem  si

prohledněte  stavební  plány,  které  zde  leží  na  stole.  Jděte do vedlejší

místnosti, ukažte dokument  C a E Bontempsovi a promluvte  si s ním o plánech.

Ještě  se  běžte  podívat  do  salónku  války,  cestou  zpět  ukažte  dokument

C kardinálu Boillonovi  a běžte znovu  do kaple. V  zakristii se objeví  kněz.

Ukažte mu dokument E a rytinu. Běžte  zpět ke kardinálovi a řekněte mu, že vás

posílá  kněz.  Ukažte  mu  dokument  E.  Zpět  ke  knězi. Ukázat E. Rozluštěný

dokument  E teď  odneste Bontempsovi.  Běžte do  salónku války,  kde už nebude

stráž.  Použijte provaz  na záclonu  a teprve  potom vezměte  žebřík. Postavte

žebřík k  protilehlému lešení a vylezte  nahoru. Podívejte se na  lustr. Běžte

k Bontempsovi  a  řekněte  mu,  že  na   lustru  je  nějaký  papír,  na  který

nedosáhnete.  Vezměte si  od něj  klíč od  půdy, na  kterou se  dostanete skrz

salónek  Apollo nahoru  po schodech.  Odemkněte dveře  klíčem a vejděte. Běžte

doprava a uvolněte páku. Zpět do válečného salónku, kde si vezměte z rozbitého

lustru papír. Ukažte papír Bontemsovi a promluvte si s ním. Znovu si promluvte

s Bontempsem, který  by vám měl dát  další papír s osmi  rozluštěnými vodítky,

které jste nasbírali během hry.


AKT 6


V zahradě  plné pomerančovníků  jsou v  její zadní  části schovány  velmi malé

hrabičky (ohavnost).  Z místa, kde  je najdete, odejděte  do lékárny. V  pravé

stěně v horních policích seberte lék. Vraťte se do oranžérie a běžte na druhou

stranu,  kde si  promluvte se  správcem parku.  Pokud jste  si přečetli  papír

z lustru, zjistili  jste, že vám  chybí čtvrtý malý  klíček, který je  schován

v jednom  z  květináčů  s  pomerančovníkem.  V  oranžérii  však  klíč zbytečně

nehledejte, protože zde není. Od správce  parku běžte do bludiště. Držte se po

levé straně bludiště, dokud nedojdete do altánku, kde odpočívá králův neduživý

syn. Promluvte si s nim a dejte mu lek. Pokud si lék nebude chtít vzít, vraťte

se před  bludiště a znovu si  promluvte o pomerančovnících se  správcem. Až si

králův syn  vezme lék, odejde a  nechá vám mapu bludiště.  Teď musíte vyluštit

nejkomplikovanější  hádanku hry.  Na mapě  je zakresleno  15 fontán.  Vy si na

papír  opište všech  osm názvů  fontán z  papíru, který  jste dostali na konci

pátého  aktu od  Bontempse. Těchto   osm názvů  naleznete mezi  názvy patnácti

fontán na  mapě. Ke každému  z osmi  názvů  teď napište číslo,  kterým je tato

fontána označena na  mapě. Například k názvu fontány The  Cock and the Diamond

patří číslo 2. Pokud máte všech osm názvů očíslováno, seřaďte je od nejmenšího

čísla po největší.  Teď postupně obejděte všech osm  fontán opět od nejmenšího

čísla do  největšího a u  každé fontány prozkoumejte  text, ze kterého  pomocí

papíru  z lustru  vyjměte správná  písmena a  slova. Po  rozluštění všech osmi

fontánových textů by vám měla z  vyňatých písmen a slov vzniknout srozumitelná

a velmi důležitá věta. Čtěte opět od  nejmenšího čísla k největšímu. Pokud vám

ani  tento návod  nepomůže rozluštit  hádanku fontán,  tak nehrajte počítačové

hry. Pokud máte vyluštěno, běžte ke  vchodu do bludiště a řekněte Bontempsovi,

že jste se vším hotovi.


AKT 7


Na rozhodující akci máte 5 minut. Běžte do pokoje vpravo a z jeho rohu seberte

tyč na zapalování  svíček. Rychle přeběhněte do haly a  otočte se vlevo. Běžte

o jeden krok rovně a z levého pomerančovníku pod oknem seberte pomocí hrabiček

čtvrtý  malý klíček.  Druhými dveřmi  teď odejděte  do Bassanu,  kde celá  hra

začínala. V krbu zapalte svíčku. Zapálenou  svíčkou klikněte na dveře vlevo od

krbu  a vejděte.  Na půdě  dojděte až  k okénku,  do kterého  můžete vlézt. Na

stropě uvidíte pověšenou  skříňku, kterou si přitáhnete tyčí  na svíčky. Podle

čísel odemkněte všechny čtyři zámky a  klikněte na čtyři rozsvícené řady oken.

Do nich napište vyluštěnou větu z bludiště. Pro úplné zoufalce dodávám, že ona

věta  zní  IT  IS  NOT  IN  THE  POWER  OF  KINGS  TO ATTAIN PERFECTION. Psáno

pochopitelně s mezerami. OVER.


KONEC.

Podpořte nás koupením hry:

Partneři a přátelé:

Copyright (c) 1996 - 2019 Jan Svatoš a Ing. Miroslav Moucha
Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.