1. Další naše weby:
  2. Gta.cz
  3. Mafia & Mafia 2
  4. NFS
  5. S.T.A.L.K.E.R.
  6. Gothic
  7. Worms
  8. Vietcong
  9. T-Games
  10. Webtech

Děkujeme Vám, že máte zájem stahovat soubor:

Vyčkejte prosím, až uplyne odpočet, poté můžete začít stahovat:

7
Knihovny online
Vyhledat hru:
Hledáte tady Váš WinCheater 2?
Tak to pojďte sem!
Zero Critical - návod

Návod obsahuje pouze nejnutnější kroky, které musíte udělat. Mimo to je zde ještě spousta

nepovinných akcí a rozhovorů, které není třeba vykonat, proto je vnávodu nenajdete.  Například : můžete vzít pojistky zpopelnice úplně na začátku hry. Je to pouze za účelem, abyste každého znechutili tím, že jste se hrabali v popelnici.  Bavte se.


Den první


Vstupte do budovy, promluvte si s Vilkenem a Fayn. Když už není co říct a Vilken vám dá vaši bezpečnostní kartu, ukažte Fayn ITC zprávu. Teď, když jste ji rozrušili, odejděte a vrhněte se na své vyčetřování. Vstupte do místnosti nalevo od Vilkena (jídelna), běžte levými dveřmi  do kuchyně a prozkoumejte panel napravo od dveří mrazáku. Zvyšte teplotu na 80 stupňů a potom vstupte dovnitř. Když klikněte na tělo, získáte Sym skener. Prohlédněte si jej, zjistíte, že se jedná o model (8V). Použijte lékařský skener na tělo, získáte tak potřebné údaje pro  ITC.


Opusťte mrazák a vraťte teplotu zpět na deset stupňů (zmáčknete tlačítko Reset). Běžte zpět na chodbu, projděte kolem Vilkena a Fayn doprava do vedlejší obrazovky. Vstupte do dveří přímo před vámi, dostanete se do počítačové laboratoře (Computer Lab). Promluvte si s Rogerem, vyčerpejte všechny možnosti rozhovoru. Použijte Digitizer na terminál vpravo za

Rogerem. Získáte tak záznam pro ITC. Běžte do levých dveří do místnosti správce systému (System Admin Room) a promluvte si zde sMynou. Ukažte ji Sym skener a pak můžete odejít.


Promluvte si znovu s Rogerem. Běžte zpět kFayn a Vilkenovi. Ti zde už nebudou. Nyní si můžete prohlídnout panel, který ti dva blokovali. Dozvíte se kde jsou ostatní osoby, což vám poskytne nápovědu, kde je hledat. Vstupte do jídelny a pokecejte si sFayn. Odejděte dveřmi vpravo za ní, projděte skrz skladištěm do vašeho pokoje. Podívejte se na počítač. Potom klikněte na postel a běžte spát.

Den druhý


Opusťte svůj pokoj a běžte do jídelny. Promluvte si sRogerem. Vstupte do kuchyně a promluvte si s Magusem. Poté běžte na chodbu, kde byste měli narazit na Fayn a Mynu. Promluvte si sMynou, potom sFayn a pak zase sMynou. Poté, co si sněma popovídáte vstupte do místnosti nalevo nazvané obytná část (Living Quarters) a promluvte s Vilkenem. Běžte doprava do Mynina pokoje. Vemte její pilulky na spaní ze skříňky, pilulky na bolest hlavy z dolní poličky a terminál zhorní poličky.


Běžte si promluvit sMynou do místnosti správce systému. Když s ní domluvíte, ukažte ji Sym skener. Řekne vám, že baterie, kterou potřebujete se nazývá 8VSYNCOREBATT. Běžte do skladiště a promluvte si s Garrem. Potom použijte Auto-Retrieval Part systémovou obrazovku nalevo od něj a napište 8VSYNCOREBATT. Získáte potřebnou baterii. Klikněte na nižší část stroje a vezměte si ji. Dvakrát klikněte na skener a vložte do něj baterii. Nyní by již měl fungovat.


Běžte zpět do obytné části kde spí Vilken. Použijte na něj Sym skener. Teď zajděte opět za Mynou. Myně selže počítač a požádá vás, aby jste ji pomohli. Běžte zpět do svého pokoje a přečtěte si zprávu na počítači. Vemte pojistku zkrabice na stole a použijte ji na panel na stěně vlevo.  Nyní se vraťte za Mynou a promluvte si s ní. Získáte zajímavé informace o Fayn.


Dejte Myně tabletky na bolest hlavy. Nyní je čas si pořádně popovídat s Fayn. Bohužel však

nemáte přístup do hlavní laboratoře (Main Lab), kde se Fayn momentálně nachází. Budete potřebovat něčí přístupovou kartu (badge). Proto se vydejte do jídelny a vemte si šálek kávy z kávovaru vedle dveří do skladiště. Vhoďte do něj pilulky na spaní a kávu dejte Rogerovi.  Opusťte jídelnu a poté se tam opět vraťte. Klikněte na Rogera a vemte mu kartu. Potom ještě na něj použijte Sym skener.


Vemte svou novou bezpečnostní kartu (Rogerovu) a vstupte do hlavní laboratoře, kterou najdete vpočítačové místnosti napravo od dveří do místnosti správce systému. Promluvte si s Fayn. Nyní jděte do svého pokoje a spát.


Den třetí


Přečtěte si zprávu na počítači. Běžte do jídelny a promluvte si s Rogerem. Potom běžte do počítačové laboratoře a promluvte si s Garrem. Pokračujte do hlavní laboratoře. Zde klikněte na počítač kde předtím seděla Fayn. Zmáčknětena tlačítko "Power Room Lock“. Tak odemknete dveře napravo od vás. Vstupte dovnitř, vemte kousek papíru ze stolu. Prohlédněte si jej, a tak zjistíte kombinaci výtahu (CCVC). Běže zpátky na chodbu a použijte terminál na díru ve zdi vpravo (conduit). Vložte kód k výtahu (CCVC). Poté jděte zpět do počítačové laboratoře a použijte výtah napravo od Garra. Pokračujete do další místnosti. Zde klikněte na papíry na zemi a zvedněte obrázek a prohlédněte si jej.


Nyní běžte zpět. Musíte najít Maguse. Pracuje venku komplexu SATIN. Běžte tedy do obrazovky, kde jste začínali a vydejte se doprava. Zde najdete Maguse. Ukažte mu fotku a pak si sním promluvte. Dá vám souřadnice (83-47-01). Pořádně ho vyzpovídejte a běžte zpět kvýtahu. Použijte jej, dostanete se opět to observatoře a odtud dveřmi vlevo na střechu. Použijte terminál na skříňku a vložte souřadnice, které vám dal Magus. Pak jděte zpět do observatoře a klikněte na terminály. Když se obrazovka přiblíží, klikněte na ni, konkrétně na objekt uprostřed obrazovky. Objeví se hláška "Nějaký druh člověkem vytvořeného objektu. Chatt jej může dosáhnout vozem.“


Nyní jděte zpět do hlavní laboratoře a dál nahoru do další místnosti a pak opět nahoru dveřmi ven. Klikněte na vozidlo. Poté klikněte na obrazovku a zvolte Neidentifikovaná struktura. Až dorazíte na místo, klikněte na mříže. Chatt řekne, že je tam příliš velká tma na to, aby šlo něco vidět. Vraťte se tedy zpět do výzkumného zařízení a promluvte si s Magusem. Řekne vám o umístění energetického zařízení (Remote Power Station). Běžte zpět k vozidlu a tentokrát sním zajeďte do vzdálené elektrárny. Vstupte dovnitř a klikněte na přístroj umístěný napravo od hlavního počítače. Na jednom z tlačítek je nazváno „naleziště“ (site). Klikněte na něj. Nyní se můžete vydat kNeidentifikované struktuře. Ta je nyní osvětlena, můžete tudíž vstoupit.


Projděte dveřmi nahoře. Dostanete se na rozcestí. Odsud se vydáte doleva. Vemte lebku. Běžte zpět na rozcestí a vydejte se tentokrát doprava. Zde sice nic není, ale rozhlédněte se po místnosti, jak vypadá. Běžte zpět na rozcestí a vydejte se dolů a pak doleva. Promluvte si s Fayn a potom se vraťte zpět do SATINu na základnu. Zajděte za Magusem a

ukažte mu lebku. To je pro dnešek vše, běžte do svého pokoje.

Čtvrtý den


Než odejdete ze svého pokoje, tak si promluvte sMynou. Poté vyjděte ven a ihned se vraťte.

Myna bude spát, použijte na ní Sym skener. Opusťte místnost a opět se zase vraťte. Promluvte sMynou a ukažte ji Sym skener. Podívejte se na Rogerovu bezpečnostní kartu. Je na ní číslo 806. Nyní běžte do místnosti správce systému a použijte bezpečnostní ovládací panel. Klikněte na VIP přístupové tlačítko (VIP wing) a poté na "přidat nový přístup“. Vložte Rogerovo číslo. Nyní můžete jít co VIP místnosti. Zde se podívejte na počítač na stole. Vstupte do místnosti B napravo. Zde se podívejte na papíry nakufříku po levé straně. To je zde vše. Vyjděte ven a běžte do Faynina pokoje, místnosti A. Zde si můžete přečíst spoustu věcí a tak získat představu o jejím mentální stavu, ale nejdůležitější informací je zjištění jména jejího muže (Roland). Dopis na stěně napravo od obrazu.


Když si vše prohlédnete, běžte zpět do hlavní laboratoře. Trhlina narostla do dostatečné velikosti, aby jste mohli projít. Použijte nejprve počítač a klikněte na tlačítko ochranného pole (Protection Field). Heslo je „Roland“. Nyní vstupte do trhliny a promluvte si s Vilkenem.

Všimněte si, že se nachází vpodobné místnosti, jakou jste navštívili vNeidentifikovaném objektu. Nyní běžte zpět do hlavní laboratoře, poté nahoru směrem kvozidlu. Použijte jej a vydejte se kNeidentifikovatelné struktuře. Vejděte dovnitř, pak nahoru a na rozcestí doprava, do místnosti, kde stal Vilken vtrhlině. Podívejte se zokna a klikněte na záři. Běžte zpět kvozidlu a nastupte. Tentokrát pojedete na Druhou SATIN základnu. Zde si promluvte

s Garrem. Dá vám klíč. Projděte dveřmi nalevo od něj a použijte klíč na slot vedle dveří v další místnosti. Rozhlídněte se po místnosti. Myna utekla ventilací. Běžte zpět do předešlé místnosti a opusťte ji jihovýchodní stranou obrazovky. Zde narazíte na Fayn. Promluvte si  s ní a poté klikněte na záři. Zpřístupní se vám tak další lokace dosažitelná vozidlem. Běžte tedy zpět kvozidlu, použijte jej a jeďte k "Rift Gate“.


Když se dostanete k bráně (Gate), vstupte do záře. Promluvte si s Mynou. Potom odejděte dveřmi vpravo za ní, dostanete se do chodby. Zde se můžete vydat do místnosti dolů. Vlevo nahoře jsou dveře do další místnosti, kde si můžete pokecat s Rolandem. Poté se vraťte do chodby a vydejte se doprava. Klikněte na spodní část druhých dveří (prvními se dá vstoupit

do skladiště, kde nic není), odkryjete tak energetický zdroj. Vezměte jej a běžte zpět za Mynou. Opusťte tuto oblast kliknutím na spodek obrazovky. Dostanete se ven.


Použijte vozidlo a jeďte k Neidentifikované struktuře. Vejděte dovnitř a na rozcestí se dejte dolů. Použijte energetický zdroj na odkrytou část druhých dveří. Nyní můžete vejít do prvních dveří do skladiště. Prohlídněte si zbytky kostí na zemi a zvedněte medailónek. Prohlídněte si jej a vraťte se vozidlem na Druhou SATIN základnu. Nejdříve si popovídejte

s Fayn. Potom ji dejte medailon a popovídejte si s ní znovu a donuťte ji, ať uzavře trhlinu. Řekne vám, že je jediná šance, jak trhlinu uzavřít, a to tak, že vypnete zdroj.


Fayn vám dá svou přístupovou kartu. Nyní se vydejte do vzdálené elektrárny. Vstupte dovnitř a použijte Fayninu přístupovou kartu na hlavní počítač. Poklikejte na šipku vedoucí z Elektrárny (Power Station) do Zařízení 2 (Facility 2), až se čísla změní ze 40-30 na 0-70. Nyní se vraťte vozidlem na základnu (SATIN Project Facility). Vstupte do Zdrojové místnosti (Power Room) a použijte Fayninu přístupovou kartu na počítač vlevé spodní části obrazovky. Poklikejte na šipku vedoucí z Hlavního zařízení (Main Facility) do Zařízení 2 (Facility 2) dokud se čísla nezmění z 30-70 na 0-100. Přetížíte systém. Opusťte tuto místnost a vydejte se do Hlavní laboratoře (Main Lab). Zde si popovídejte s Vilkenem. Nyní se vydejte výtahem vpočítačové místnosti do Observatoře (Observatory). Vyjděte na střechu, dejte se doprava na vyhlídku. Promluvte si sMynou a prohlídněte si krátkou závěrečnou sekvenci. A to je vše.

KONEC.

Podpořte nás koupením hry:

Partneři a přátelé:

Copyright (c) 1996 - 2019 Jan Svatoš a Ing. Miroslav Moucha
Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.