1. Další naše weby:
  2. Gta.cz
  3. Mafia & Mafia 2
  4. NFS
  5. S.T.A.L.K.E.R.
  6. Gothic
  7. Worms
  8. Vietcong
  9. T-Games
  10. Webtech

Děkujeme Vám, že máte zájem stahovat soubor:

Vyčkejte prosím, až uplyne odpočet, poté můžete začít stahovat:

7
Knihovny online
Vyhledat hru:
Hledáte tady Váš WinCheater 2?
Tak to pojďte sem!
SWAT 4
K této hře bylo nalezeno více záznamů:
SWAT 4 - jiný návod SK

A. Popis hlavného menu


Career: Tu si zakladáte kariéru veliteľa tímu Swat, nahrávate prebiehajúcu kariéru, alebo ju môžete zmazať.


Training: Klasický tréning, kde sa naučíte potrebné veci k hraniu tejto hry.


Instant Action: Spustí poslednú misiu, ktorú ste v kariére dohrali naposledy. Ak ste ešte kariéru hrať nezačali, spustí sa tréning. Niečo podobné ako exhibičný zápas v NHL a FIFA.


Play Quick Mission: Tu sa spúšťajú vami vytvorené misie.

Quick mission Maker: Tu si môžete misie vytvárať, upravovať, alebo ich vymazať


Host Game: Založenie multiplayerovej hry cez LAN a Internet.

Join Game: Pripojenie do multiplayerovej hry.


Settings: Nastavenia zvuku, obrazu, kláves atď.

Credits: Titulky autorov a spolupracovníkov ktorí sa na hre podieľali.


B. Popis príkazov


V Swat 4  zadávate príkazy svojím zverencom pomocou kontextového menu. Ikeď táto hra je preložená aj do češtiny, mnoho ľudí hrá hru v angličtine a nevedia, čo ktorý príkaz znamená. Preto je táto časť návodu venovaná im.


Exit Menu: zruší ponuku príkazov bez prevedenia nejakej akcie.

Stack up/Pick lock: strážiť dvere/vypáčiť zámok.

Move clear: presun do miestnosti a následne jej vyčistenie.

Open & clear: otvoriť dvere a vyčistiť miestnosť.

Open, Bang,& clear: vyčistenie miestnosti za pomoci oslepujúceho granátu.

Open, Gas,& clear: to isté, ale za použitia slzného plynu.

Open, Sting,& clear: to isté, ale za použitia omráčujúceho granátu ( stinger ).

Fall in: príkaz pre vojakov aby vás nasledovali.

Move to:  presun vojakov na miesto kam im určíte.

Cover: Parťáci budú pripravený kryť miesto ktoré im určíte aby ho strážili.

Restrian: Spútať civila/zločinca.

Mirror room: prieskum miestnosti periskopom ( musí byť vo vybavení týmu ).

Mirror under door: preskúmanie miestnosti periskopom popod dvere.

Mirror corner: pozrieť sa periskopom za roh.

Secure evidence: zaistiť zločincovu odhodenú zbraň.

Close door: zavrieť dvere.


Deploy >> : rozvinie ďalšiu ponuku.

Deploy wedge: použiť zaisťovací klin pod dvere. ( musí byť vo vybavení ).

Deploy Breaching Shotgun/C2: preraziť dvere brokovnicou/trhavinou. ( jedno z toho má každý vojak tímu ).

Deploy Sting Grenade: použiť granát Stinger na určený cieľ.

Deploy CS Gas: Použiť slzný plyn na určený cieľ.

Deploy Flashbang: Použiť oslepujúci granát na určený cieľ.


Deploy Less-Lehtal shotgun: výstrel z nesmrtiacej brokovnice na nespolupracujúci cieľ 

( nesmrtiacu brokovnicu musí mať aspoň jeden člen tímu ako primárnu zbraň ).

Deploy Peper Spray: aplikuje koreňoví sprej nespolupracujúcemu cieľu.

Deploy Taser: Elektro šoková zbraň paralizuje cieľ elektrickým výbojom. ( musí byť uniekoho v tíme ako sekundárna zbraň ).

Deploy Peper Ball: koreňový náboj fungujúci ako Peper Spray. ( Paintbalová zbraň musí byť aspoň u jedného vojaka ako primárna zbraň ).


Deactivate wedge, C2, bomb: Odstrániť klin spod dverí, nálož na dverách, deaktivuje bombu.


Toto by mali byť všetky príkazy, ktoré sa v hre vyskytujú. Možno, že tu nie sú všetky príkazy, pretože pre daný predmet a oblasť sa vždy vyskytujú nové a nové príkazy. Ak tu príkaz, ktorý hľadáte nenájdete ospravedlňujem sa ( som len človek ).


C. Misie


1) Training


Prejdite ku dverám za pomoci kláves [W] dopredu [S] dozadu [A] doľava [D] doprava. [C] Si kľakáte, [Q] je nahnutie doľava [E] doprava a [Ľavý Shift] si prepínate chôdzu/beh. Dvere si otvoríte klávesov [F]. Na strelnici vystreľte na všetky tri vzdialené terče. Môžete si tu vyskúšať okrem streľby z vášho samopalu a pištole ešte aj samopal s tlmičom a bez tlmiča, 2 brokovnice a malú pištoľ. Presuňte sa do druhej strelnice. Znovu strieľajte do terčov. Strieľate [Ľavým tlačidlom myši] prebíjate [R]. Primárnu zbraň si zvolíte tlačidlom  [+] sekundárnu [ľ] [X] prepínate režimy streľby a [Z] si môžete približovať. V ďalšej miestnosti budete používať granáty. Pod [š] máte oslepujúci granát, pod [č] je slzný plyn a [ť] je omračujúci granát. Každý granát hoďte do všetkých troch okienok a policajta kľačiaceho pri stene donúťte vzdať sa. [F] vyzvite policajta k spolupráci. Ak na výzvu nereaguje použite jeden z troch granátov ( len ho nezabite, lebo ak to urobíte skončí tréning a budete musieť ísť odznova ).


Pri pokuse ootvorenie ďalších dverí zistíte, že sú zamknuté. [á] vytiahnete zo svojho vybavenia kliešte. Namierte na kľučku a keď sa zjaví symbol klieští držte ľavé tlačidlo myši. Počkajte kým sa lišta nezaplní. Ak sa zaplnila, môžete prejsť. Prerušenie napĺňania lišty znamená zrušenie celej akcie, tak na to pamätajte. Na ďalšie dvere umiestnite trhavinu. [ý] vytiahnite trhavinu a namierte nad kľučku. Znovu sa zjaví lišta. Po prevedení tejto akcie sa umiestni trhavina na dvere. Teraz máte v rukách odpaľovacie zariadenie. Podržaním ĽT myši odpálite nálož. Za odpálenými dverami sa nachádza druhý poliš. Spomínaným tlačidlom ho donúťte k spolupráci. Ak sa vzdá, tak klávesov [H] ho spútate 

(podobná akcia ako skliešťami a trhavinou ) a [F] ho nahláste na veliteľstvo. Prejdite ďalej. [Medzerníkom] vydáte rýchly príkaz. Rýchly príkaz sa zmení podľa druhu prostredia. Po vydaní rozkazu sa kvám pripojí 4-členná skupina. Namierte na dvere pravým tlačidlom.


Vyvoláte ponuku príkazov. Žlto označený príkaz zvoľte a pustite tlačidlo. Po vyčistení miestnosti vojakmi vstúpte aj vy. Zistíte, že v miestnosti je tma. Preto si zapnite baterku na vašej zbrani [V]. Na ďalšie dvere znovu namierte a vydajte nový farebný rozkaz. Vojaci vyčistia za pomoci granátu miestnosť. Pristúpte k rampe, ktorá bráni presunu do chodby.

Použite periskop [í]. Pozrite do chodby. Podobná akcia ako skliešťami a trhavinou. Na monitore uvidíte čo sa deje v chodbe. Farbou označený príkaz zadajte vašim zverencom.


[TAB] prepnite na modrý tím a namierte na dvere oproti. Modro označený príkaz zvoľte. Prepnite na červený tím a prikážte im aby vás nasledovali. Pristúpte ku dverám druhej chodby kde s červenými vstúpite do miestnosti za nimi. Stlačte [HOME]. Aktivuje sa malé okienko. [CAPS LOCKOM] zväčšíte výhľad na helme jedného z modrých a prikážte im vtrhnúť do tej istej miestnosti kde ste. Prejdite do chodby, schodmi hore, kde vám inštruktor ktorý vás sprevádzal ešte povie, že v niektorých misiách vás budú kryť ostreľovač/ostreľovači. Výhľad ostreľovača/čov aktivujete [INSERT] a zrušíte [END]. Streľte do figuríny. Prejdite ešte dvoma miestnosťami a tréning ukončíte v malej kancelárii pri kovových dverách.


2) Food Wall Restaurant


Ciele misie:

1. zabezpečiť MAC - 10

2. zachrániť všetkých civilistov

3. nastoliť poriadok

4. neutralizovať Liana Niu

5. neutralizovať Alexa Jimeneza


Na začiatku tejto misie rozdeľte tímy. Jednému prikážte pristúpiť k hlavnému vchodu a čakať tam, s druhými choďte uličkou za reštauráciu. Niekedy sa tam zdržiava personál reštaurácie, inokedy tam môžete nájsť ozbrojencov. Periskopom poza dodávky preskúmajte situáciu a vykonajte zatknutie zúčastnených osôb. Zablokujte dvere klinom a vráťte sa k prvému tímu pred hlavný vchod. Potom už len postupujte opatrne reštauráciu a nasadzujte putá všetkým, ktorých stretnete. MAC - 10 sa nachádza na druhom poschodí na stole v obývačke ( blízko okna ktoré stráži snajper ). Zločinci sa najčastejšie zdržiavajú v kuchyni, sklade s potravinami a na druhom poschodí. Málokedy ich nájdete inde.


3) Fairfax Residence


Ciele misie:

1. nastoliť poriadok

2. zachrániť všetkých civilistov

3. zachrániť Melindu Klinovu

4. neutralizovať Lawrenca Fairfaxa


Preskúmajte situáciu za dverami garáže, vypáčte zámok a vstúpte. Ak ďalšie dvere budú otvorené znamená to, že Fairfax sa zdržiava v týchto priestoroch. Preto sa prichystajte, aby vás neprekvapil a nezabil ( nezranil ) vás alebo niekoho v tíme. Ak tam nik nebude, tak podložte klin pod dvere a preskúmajte situáciu periskopom. Vyjdite von z garáže a pristúpte k hlavnému vchodu. V obytnej časti domu sa väčšinou zdržiava iba matka zloducha, no niekedy sa tu nachádza ešte jeden ozbrojenec. Vyčistite vrchnú časť domu, potom prejdite do suterénu. Postupujte pomaly a obozretne, do miestností kam dobre nevidíte hádžte slzné plyny ( najlepšia voľba, lebo Fairfax a ten druhý nemajú plynovú masku a miestnosti sú malé ). V predposlednej miestnosti sa nachádza zranená civilistka ležiaca na matraci. Je tu ešte prebúraná stena a vykopaný tunel do poslednej miestnosti, kde sa nachádza Melinda Klinová a vo väčšine prípadov Lawrenc. ( V tejto misii sa nachádza 4-5 ľudí. Traja civili: matka, Melinda, a zranená civilistka ; zo zločincov Lawrenc a niekedy ešte jeden ozbrojenec ).


4) Qwik Fuel Convience Store


Ciele misie:

1. nastoliť poriadok

2. zachrániť všetkých civilistov

3. zachrániť Heidi Rosensteinovú

4. zachrániť Willisa Fishera

5. zachrániť Kima Dong Yina

6. neutralizovať Alicu Jenkinsovú


Urobte prieskum za dverami a vypáčte zámok. Dajte si pozor, sklad je veľmi nebezpečný. Pristúpte ku dverám, ktoré vedú k nakladacej rampe, preskúmajte, vyčistite. Zistite aká je situácia za dvojkrídlovými dverami a vstúpte. Nasledujúcu miestnosť preskúmajte najopatrnejšie ako sa dá. Zaistite dvere klinom. Vráťte sa na začiatok a postupujte zadnou časťou komplexu. Túto časť stráži ostreľovač tak využite jeho výhľad na bezpečný presun. Pre istotu hoďte jeden slzný plyn, abyste zabránili prípadnému nebezpečenstvu. Preskúmajte toalety aj nákladný kontajner. Pristúpte ku dverám a zistite, čo sa za dverami deje. Vypnite si baterku na zbrani aby ste sa nepripravili o tichý postup ( ak ste sa už oň samozrejme predtým nepripravili ). Vstúpte. Naproti sú dvere ktoré vedú do kancelárie. V tejto miestnosti sa najviac zdržujú ozbrojenci tak použite slzný plyn a môžete aj oslepujúci granát ( tím hodí jeden, vy ten druhý ). Pozatýkajte zločincov a vráťte sa späť do chodby. Pristúpte ku dverám vpravo a použite periskop. Vyčistite túto miestnosť. Opatrne zistite, čo sa deje v chodbe, ktorá je spojená s touto miestnosťou. Ide do tuhého. V nákupnej časti pumpy je to veľmi nebezpečné. Rozdeľte tímy. Jeden nechajte v chodbe, kam jste vstúpili zvonku, druhý vezmite cez teraz už vyčistenú miestnosť do chodby k druhým dverám. Jedným zadajte pokyn na vyčistenie cez výhľad, druhým pravým tlačidlom myši. Keď bude miestnosť zaistená a zločinci pozatýkaní prezrite ešte chladiacu miestnosť a chodbu vedúcu do vyčistenej kancelárie. To len pre prípad, že ešte nie sú splnené príkazy. Alica Jenkinsová je oblečená v modrom takže si na ňu dajte pozor lebo je to ozajstný PSYCHOPAT !!!!!!!


5) A-Bomb Nightclub


Ciele misie:

1. nastoliť poriadok

2. zachrániť všetkých civilistov


Ako vstup by som odporučil zadné dvere. Všimnite si v príkazoch, koľko ľudí treba nahlásiť na veliteľstvo. Toto číslo predstavuje počet zranených civilistov. Prieskum je prvé, čo vykonajte. Opatrne postupujte chodbou, po schodoch, až pokým neprídete k miestnosti na druhom poschodí.


Prezrite to periskopom. Hrozí tu veľké nebezpečenstvo. Hoďte tam 2 slzné plyny a ešte jeden granát do zadnej časti, pretože tu môže stratiť 1-2 členov tímu. Vykonajte zatknutie. Prikážte tímu, aby cez zadné dvere prešli zaistiť dvere vedúce k pokladni. Vráťte sa naspäť a vyčistite miestnosť vedľa schodov. Ďalej si zistite ako to vyzerá v tanečnej sále. Tiež je to tu veľmi nebezpečné. Pozor si dajte najmä na mixážny pult. Vstúpte do chodby, kde sa predávajú lístky. Opatrne postupujte k toaletám, ktoré preskúmajte, potom preskúmajte miestnosti pre zamestnancov a nakoniec aj bar a sklad.


6) Victory Import Auto Center


Ciele misie:

1. nastoliť poriadok

2. zachrániť všetkých civilistov

3. zachrániť Garyho Altmana


Po zosadnutí z policajného vrtuľníka podíďte ku dverám a prezrite miestnosť za dverami. Občas ide skontrolovať strechu 1 zloduch tak ho prekvapte. Zíďte dolu po schodoch. Buďte obozretný, lebo pod schodmi môže prísť guľka odvšadiaľ. Opatrne postupujte cez kancelárie, až kým nedorazíte do miestnosti spojenú s dielňou. Vyčistite dielne a potom sa zamerajte na parkovisko.


7) Red Library Offices


Ciele misie:

1. zachrániť Warrena Ronneyho

2. zachrániť všetkých civilistov

3. nastoliť poriadok


Do tejto misie je vhodnejšie vstúpiť cez podzemné garáže. V garážach sa väčšinou zdržiavajú 2 zločinci vo vestách a plynových maskách, takže ak ste nepreferovali granát stinger, tak si ich trochu naberte. Najskôr sa zamerajte na prvé poschodie. Prezrite toalety, recepciu aj hlavný vchod do firmy. Opatrne prejdite všetky boxy s počítačmi. Prejdite na druhé poschodie. Serverovňa je druhé nebezpečné miesto. Kombinácia slzného plynu a omračujúceho granátu je najvodnejším riešením, ako zredukovať silu nepriateľov. Potom prejdite na tretie poschodie a prečistite posledné miestnosti.


8) Northside Vending and Amusements


Ciele misie:

1. zachrániť všetkých civilistov

2. nastoliť poriadok

3. zatknúť Louiesa Baccusa

4. neutralizovať Simona Gowmana

5. neutralizovať Allena Krusa

6. zachrániť detektíva Walsha

7. preskúmať práčovňu


Vstúpte do objektu. Preskúmajte miestnosť vedľa aj obchod. V obchode sa dosť často nachádza Baccus. Prezrite sklad s automatmi. Väčšinou sa tu nachádzajú dvaja zbrojnoši. Zíďte schodmi dolu. Ste v úzkej chodbe. Tu vám veliteľstvo prikáže, abyste preskúmali práčovňu. Naľavo aj napravo sú dvere. Naľavo je miestnosť, kde sa skrýva najviac zločincov. Tak sa na to poriadne pripravte. Ak to tu vyčistíte presuňte sa po drevených schodíkoch ku dverám. Za nimi je malá chodba s dvomi dverami. Za jednými je maličká miestnosť, za druhými je práčovňa. Tu sa nachádza zranený detektív Walsh. Vráťte sa späť do vyčistenej miestnosti. Potom len stačí postupovať cez ostatné časti herne a zatýkať.


9) DuPlessis Diamond Center


Ciele misie:

1. nastoliť poriadok

2. zachrániť všetkých civilistov


Tu je vhodné postupovať druhým, teda horným vchodom. Vezmite si do výbavy oveľa viac omračujúcich granátov ako slzných plynov a oslep. granátov. Taktiež sa vyzbrojte prieraznejšími nábojmi, lebo teroristi majú takmer všetci plynové masky a nepriestrelné vesty. Avšak pamätajte na to, že ste policajná jednotka a nie ozbrojený fanatici strieľajúci na všetko živé. Postupujte po horných miestnostiach a vykonávajte svoje povinnosti. Vyhýbajte sa detektorom kovov, aby vás neprezradili. Potom prejdite na druhé poschodie. Prezrite si miestnosť za dvojkrídlovými dverami blízko schodov k trezoru. Prejdite tieto miestnosti. Ak budete vo vstupnej hale, tak choďte druhými dvojkrídlovými dverami. Budete v chodbe v ktorej sú ešte dvere do jednej samostatej miestnosti. Ak otvoríte ďalšie dvere tak opäť budete na schodoch. Nakoniec sa zamerajte na trezor kde ako tradične je to najviac nebezpečné.


10) Children of Tarrone Tenement


Ciele misie:

1. neutralizovať Andrewa Tarrona

2. nastoliť poriadok

3. zachrániť všetkých civilistov


Vtrhnite do budovy predným vchodom ( no ačo, že nás nikto nepozval :-) ). Prečistite miestnosť napravo. Potom sa vráťte späť na chodbu a zamerajte sa na dvere oproti. Dajte pozor, tu si uskladnili tí šialenci výbušniny a tlakové bomby. Prejdite do spálne Taroňákov. Za spálňou sa nachádza schodište. Choďte do suterénu. Pripravte sa na tuhý odpor. Väčšinou tu nájdete vodcu týchto hlupákov. Uvidíte tu aj masový hrob, kde pochovali svoje deti ( poviem vám príšerný pohľad ). Po schodoch choďte na druhé poschodie. Postupujte cez zvyšok miestnosti pokiaľ nesplníte všetky úlohy. Pozor si dajte najmä na miestnosť spojujúcu prvé a druhé poschodie.


11) St.Michael´s Medical Center


Ciele misie:

1. zachrániť všetkých civilistov

2. nastoliť poriadok

3. zachrániť Hyun-Jun Parka


Zvoľte si vchod ktorý chcete, tu je to aj tak jedno. Preskúmajte sklad, izby pre pacientov, recepciu, čakáreň. Tu sa nestratíte, ale dávajte pozor tu je to už veľmi náročné. Ak si vyčistíte prvé poschodie prejdite do suterénu. Vsuteréne sa nachádza zranený Park väčšinou v umyvárni.


12) The Wolcott Projects


Ciele misie:

1. nastoliť poriadok

2. zachrániť všetkých civilistov

3. neutralizovať Hadeona Koshku

4. stretnúť sa s Jeningsom


Vchod si vyberte sami tu na tom tiež nezáleží. Inak v tejto misii sa väčšinou nachádzajú iba dvaja živí a jeden zranený bezdomovec, takže ak volíte agresívnejší prístup so smrtiacimi zbraňami tak možnosť, že misiu nesplníte, kvôli zabitým civilistom je minimálna. Nech je ako chce, prečistite prvé podlažie. Prečistite aj okolie budovy. Tu si dajte veľký pozor, lebo zločinci sa schovávajú kdekoľvek za hromady odpadu. Potom sa zamerajte na kotolňu. Tu sa nachádza 3 až 5 zločincov, takže buďte obozretný a opatrný. Teraz jeden tím postavte k jedným dverám a druhý tím ku druhým dverám najvyššieho podlažia. Prikážte im vpadnúť tam so slzným plynom. Budova je značne poškodená, tak sa snažte odzbrojiť zločincov čo najskôr.


13) Old Granite Hotel


Ciele misie:

1. zachrániť všetkých civilistov

2. nastoliť poriadok

3. zachrániť Jamesa Betincourta

4. zachrániť Lawrenca Adamsa

5. nájsť a deaktivovať bomby


Vstup cez výťahovú šachtu sa javí ako lepší. Začneme s prehľadávaním hotelových izieb.

Postupujte opatrne a obozretne lebo toto ja fest ťažká misia. Nachádza sa tu približne 15 dobre ozbrojených teroristov vo vestách a plynových maskách. Ak prečistíte toto poschodie tak sa pripravte na rozrobenú chodbu. Prvá nebezpečná časť. Keď pôjdete po schodoch hore začujete pípanie a na medziposchodí uvidíte kufrík. Teroristi aktivovali bomby. Musíte nájsť 4-5 kufríkov s bombami za čas 9:15. Preto nemeškajte a rýchlo postupujte. Umiestnenie bômb sa nanešťastie mení takže vám neviem presne povedať kde ktorú nájdete. Na hornom poschodí je to lotéria väčšia časť gangstrov sa nachádza tu. Na prechádzanie a čistenie ostatných izieb na tomto poschodí sa hodí najmä omračujúci granát stinger.


14) Mt. Threshold Research Center


Ciele misie:

1. zabezpečiť kufrík

2. neutralizovať Jeana Trouffanta

3. zachrániť Dr. Theodora Sturgeona

4. zachrániť všetkých civilistov

5. nastoliť poriadok


A je to tu. Finálna misia. Nič sa nedá robiť v tejto misii nemáte k dispozícii ostreľovačov, tak je to len na vás piatich. V podstate je jedno ktorým vchodom začnete, ale mne osobne vyhovuje hlavný vchod do budovy. Preštudujte si poriadne plány budovy, lebo sa tu dá veľmi ľahko stratiť. Najskôr zablokujte dvoje dverí na druhom poschodí, ktorými sa dá dostať sem pred hlavný vchod. Vráťte sa pred dvojkrídlové dvere za stolom recepcie. Zistite si ako to vyzerá v chodbe a prečistite ju. Chodba spája všetky miestnosti, tak sa presúvajte do ostatných miestností po nej. Miestnosti majú väčšinou 3 vstupy, tak sa nestraťte ( preto odporúčam držať sa chodby ).


Tu na dolnom podlaží v miestnosti Animal Research v druhej časti sklietkami pre zvieratá nájdete kufrík a aj doktora ( ešte sa mi nestalo aby doktor a kufrík boli inde ). Ak tu to dole vyčistíte, tak sa presuňte do časti Cryogenics do dverí vedľa červeného telefónu, miestnosťou pre skafandre a ďalšími dverami do miestností s nitroglycerínom a schodmi na druhé poschodie, kde prečistíte opatrne ostatné časti laboratória. ( Tu je to fakticky dosť ťažké, na žive som väčšinou ostal len ja a jeden člen tímu ). 


D. Zbrane a vybavenie


Ku každej zbrani a pomôcke máte popis pri zbrojení tímu do akcie. Ja len uvádzam pre vás dôležité informácie a stručný popis.


1) Samopaly


Karabina Colt M4A1Náboje: .223 JHP, .223 FMJ

Počet nábojov v zásobníku: 30

Počet zásobníkov: 3

Režimy streľby: Automaticky/jednotlivo


O kvalitách tejto zbrane niet pochýb, akurát si dajte pozor lebo veľmi kope.


Útočná puška GB36sNáboje: .223 JHP, .223 FMJ

Počet nábojov v zásobníku: 30

Počet zásobníkov: 3

Režim streľby: Automaticky/dávka (3)


O niečo slabšia ako M4A1 používajúca rovnakú muníciu, ale režim streľby znej robí hotovú záležitosť.


Samopal 9mm stlmičom, Samopal 9mmNáboje: 9mm JHP, 9mm FMJ

Počet nábojov v zásobníku: 30

Počet zásobníkov: 4

Režim streľby: Dávka (3)/jednotlivo


Zbraň s tlmičom vhodná k tichému postupu, nevýhoda je iba dávkový režim. U samopalu bez tlmiča som nenašiel žiadny rozdiel oproti samopalu s tlmičom.


Samopal .45Náboje: .45 JHP, .45 FMJ

Počet nábojov v zásobníku: 25

Počet zásobníkov: 4

Režim streľby: Automaticky/jednotlivo


Silnejšie strelivo ako u 9mm, ľahký a malý. Malá rýchlosť nábojov je jeho jediná nevýhoda.


2) Brokovnice


M4 Super 90Náboje: 12 Gague Slug, 00 Buck

Počet nábojov v zásobníku: 5

Počet zostávajúcich nábojov: 25


Najsilnejšia medzi brokovnicami, môžete vystrieľať všetkých 5 nábojov bez prebíjania.

Nevýhodou je malá kapacita zásobníku.


Nova PumpNáboje: 12 Gague Slug, 00 Buck

Počet nábojov v zásobníku: 8

Počet zostávajúcich nábojov: 22


Strieľa pomalšie a slabšie ako M4 Super 90, výhoda je veľký zásobník.


Nesmrtiaca BrokovnicaNáboje: Pytlíky

Počet nábojov v zásobníku: 8

Počet ostávajúcich nábojov: 22


Presná kópia Novej Pump akurát, že cieľ nezabije, ale prinúti ho vzdať sa.


3) Špeciálne zbrane


PepřometNáboje: OC - guľka

Počet nábojov v zásobníku: 200

Počet zásobníkov: 1


Strieľa špeciálne náboje ktoré paralyzujú cieľ stlačeným oxidom, výhodou je, že sa neprebíja. Nevýhodu je, že nemá ďaleký dostrel.


4) Pištole


Pištoľ M1911Náboje: .45 JHP, .45 FMJ

Počet nábojov v zásobníku: 8

Počet zásobníkov: 4


Veľmi silná pištoľ, používajúca náboje samopalu .45. Nevýhodou je malý počet nábojov v zásobníku.


Pištoľ 9mmNáboje: 9mm JHP, 9mm FMJ

Počet nábojov v zásobníku: 17

Počet zásobníkov: 4


Slabšia ako jej predchodca, ale veľký počet nábojov je jej plus.


Omračujúci TázerNáboje: zásobník

Počet nábojov v zásobníku: 1

Počet zostávajúcich nábojov: 14


Výborná zbraň na paralyzovanie cieľa, mínus malý dostrel a neustále prebíjanie.


5) Donucovacie prostriedky


Slzný plynPerfektný účinok na ozbrojencov ktorý nemajú plynové masky. Poskytuje dostatok času na spacifikovanie nepriateľov.


Oslepujúci granátOslepí a ohluší nepriateľa, nevýhodou je, že ak sa nepriateľ na záblesk nepozerá, zredukuje sa jeho účinok na polovicu. Na záblesk sa nepozerajte ani vy.


Omračujúci granát ( stinger )Po výbuchu sa premení na veľa malých guliek, ktoré omráčia aj teroristov v maskách a vestách. Majte sa pred ním na pozore, ak sa neschováte omráči aj vás.


Koreňový sprejMá ten istý účinok ako paintbalová zbraň, akurát musíte byť blízko cieľa. Odporúčam používať s inou pacifikujúcou zbraňou.


6) Taktické


Dverný klinPerfektná pomôcka, používajte ju pod dvere miestností ktoré ste už vyčistili a nechcete aby sem nepriateľ prenikol.


PeriskopNajužitočnejšia pomôcka na prieskum miestností a chodieb. Jeho používaním pripravujete zločincov o moment prekvapenia.


7) Prerážanie


Otváracia brokovnicaKlasická zbraň na odstrel zámkov. Ak miniete náboje do svojich zbraní, môžete ju použiť.

Má však iba 5 nábojov a na diaľku nulový účinok. Na blízko však účinok smrteľný.


Nálož C2C2 má ten istý účinok ako brokovnica, ale sa prilepuje na kľučku. Ak niekto stojí blízko dverí, môžete ho zabiť, ak stojí ďalej tak má podobný účinok ako oslepujúci granát.


8) Pomôcky


KliešteTúto pomôcku docení snáď každý. Slúži na tiché vypáčenie zámkov, odstránenie dverných klinov, deaktiváciu náloží C2, a v jednej misii dokonca na deaktiváciu bômb. Kliešte netreba do výbavy vyberať má ich každý vojak tímu.


PutáTo popisovať nebudem to vie snáď každý. Uvediem len, že ich máte neobmedzené množstvo.


9) Zbrane a vybavenie v multiplayeri


Pod týmto bodom uvádzam zbrane a pomôcky,  s ktorými sa stretnete iba v multiplayeri.


Samopal Ak-47Náboje: JHP, FMJ

Počet nábojov v zásobníku: 30

Počet zásobníkov: 3

Režim streľby: Automaticky/jednotlivo


Zbraň o niečo slabšia ako  americká puška, nekope až tak ako M4A1.


Samopal GalNáboje: JHP, FMJ

Počet nábojov v zásobníku: 25

Počet zásobníkov: 4

Režim streľby: Automaticky/jednotlivo


Veľmi dobrý a tichý samopal, tiež vhodný k tichému postupu. Nevýhoda je tá, že sa nachádza iba v multiplayeri.


Revolver Colt PythonNáboje: JHP, FMJ

Počet nábojov vzásobníku: 6

Počet zásobníkov: 4


Silná pištoľ ktorej na neutralizovanie stačí jediný výstrel. Jej mínusy sú pomalá streľba a zložité prebíjanie.


Kevlarová helmaHelma poskytuje výborné pokrytie hlavy pred nepriateľovými strelami. Helma vydrží istý počet zásahov.


Plynová maskaMaska zabraňuje paralyzovaniu slzným plynom a redukuje aj účinok koreňového spreja a koreňovej zbrane. Neposkytuje však žiadnu ochranu hlavy a obmedzuje váš výhľad.


Ľahká vestaNa zneškodnenie cieľa ktorý používa túto vestu treba prieraznejšie náboje. Vesta poskytuje iba ľahké krytie.


Ťažká vestaVeľmi silná vesta zastavujúca aj prieraznejšie náboje a redukujúca účinok nesmrtiacej brokovnice. Na zneškodnenie cieľa je potrebné špeciálne brokovnicové náboje.


E. Rady a typy


Presný návod na túto hru sa nedá zostaviť, pretože umiestnenie a počet rukojemníkov a gangstrov sa každým opakovaným spustením mení. V návode som popísal postup, aký sa mi zdal najlepší, pri viacnásobnom hraní. Je ale možné, že nájdete aj lepší postup jednotlivými misiami.


Zatvárajte za sebou dvere, pretože inak vás môže zabiť niekto, kto je od vás vzdialený trebárs aj o tri izby ďalej.


Miestnosť pokladajte za vyčistenú a zaistenú až v tedy, keď vám to potvrdia všetci, ktorých ste tam poslali.


Zatýkajte a zaisťujte zbrane len vy. Pri náročnejších misiách totiž môžete zabudnúť niekoho nahlásiť na veliteľstvo a za to sú body dole.


Ak niekoho zatýkate tak si vezmite so sebou do miestnosti aspoň dvoch členov tímu. Môže sa stať, že pri zatýkaní vás niekto nečakane napadne a zraní, pri najhoršom zabije.


Dávajte do tímu tri periskopy. Jeden si berte vy, druhý dajte červeným a tretí modrým.


Čítajte dôkladne brífingy a podľa toho vyzbrojujte do akcie.


Používajte aj ostreľovačov, za zabitie snajperom nie sú body mínus.


Z hry ide urobiť aj čistá strielačka, ale tým stráca svoje kúzlo a prestáva veľmi rýchlo baviť


V misiách 1,2,3,4,5,7,9,11 ( podľa tohto návodu 2,3,4,5,6,8,10,12 ) sú zločinci bez nepriestrelných viest a plynových masiek, takže vyzbrojte tím nesmrtiacimi zbraňami a pri dodržovaní všetkých procedúr vám hodnotenie pod 87 bodov určite nepôjde.


Snažte sa udržiavať svoj postup v tichosti čo možno najdlhšie.


Nestrieľajte do civilistov ostrými nábojmi, ak niekoho zraníte odpočítajú vám 5 bodov za zranenie civilistu.


Ak niekoho postrelíte, nehoďte pred neho stinger, lebo ho zabijete.


F. Váš swat tímKONEC.

Podpořte nás koupením hry:

Partneři a přátelé:

Copyright (c) 1996 - 2019 Jan Svatoš a Ing. Miroslav Moucha
Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.