1. Další naše weby:
  2. Gta.cz
  3. Mafia & Mafia 2
  4. NFS
  5. S.T.A.L.K.E.R.
  6. Gothic
  7. Worms
  8. Vietcong
  9. T-Games
  10. Webtech

Děkujeme Vám, že máte zájem stahovat soubor:

Vyčkejte prosím, až uplyne odpočet, poté můžete začít stahovat:

7
Knihovny online
Vyhledat hru:
Hledáte tady Váš WinCheater 2?
Tak to pojďte sem!
Warhammer 40 000: Dawn of War: Winter Assault
K této hře bylo nalezeno více záznamů:
Warhammer 40 000: Dawn of War: Winter Assault - návod

Tak a je tu návod na datadisk k výbornej stratégii Warhammer 40.000 Dawn of war, Warhammer 40.000 Dawn of war: Winter Assault. Hra je oproti pôvodnej o niečo vylepšená, lepšie vybalancovaná, každej strane pribudla jedna nová jednotka, vrátane novej rasy Imperiálnej Gardy.


1. Kampaň


Hra obsahuje 2 kampane, jednu za Řád (Imperiálna garda a Eldari) a druhú za  Chaos (Orkovia a Chaos).


A) Řád


1) Nesmíme Ustoupit


ciele: 412. cadianská velitelská rota

       Primárne

       Upevni pozici

            - Zajisti okolí, Postav polní velitelství, Postav Věž, Postav Pěchotní Velitelství,                    Postav Taktické Velitelstvo, Presuň posily vpřed

           Dobyj pevnost

             - Prolom vnější brány, Prolom vnitřní brány, Prolom Vnitřní svatyni, Prolom                          Krvavou bránu, Vyřaď dělostřelectvo

       Sekundárne

       Útok

            - Obsaď velitelství hellhoundů, Obsaď velitelství sentinelů, Zastav nájezdy raptorů       

       Velitelství Ulthwe

       Primárne

       Krvavá brána

             - Priveď posily, Pohyb přes brány sítě, Znič termoplasmové generátory, Zabij                    černokněžníka


Začínate s veľa jednotkami takže si v pohode vybudujete podľa pokynov základňu. Po vybudovaní základne posilnite jednotky (poprípade vyrobte ďalšie) a postupne ničte brány. Po zničení prvej brány odporúčam obsadiť výrobne na vozidlá, určite sa zídu. Pred poslednou bránou môžete zničiť chaosácku základňu a zastaviť tak dotieravé útoky raptorov. Začnite ničiť poslednú bránu a po videu začnete hru za eldarov. Privolajte si posily a postupne zničte všetky termo. generátory. Nakoniec dorazte černokňažníka.


2) Držte řadu!


ciele: 412. cadianská velitelská rota

       Primárne

       Dosáhni Polního Velitelství

            - Obsaď Pěchotní velitelství, Přesuň jednotku kupředu, Obsaď Věže

           Posil Ultramariňáky

            - Znič základnu Chaosu                                                                   Sekundárne

       Císařské stroje

            - Oprav Chiméry, Oprav Sentinely


       Velitelství Ulthwe

       Primárne

       Znič orčí dělostřelectvo

            - Vylákej první orčí armádu, Vylákej druhú orčí armádu, Vylákej třetí orčí armádu


Dosť lineárna misia, stále postupujete ďalej tou istou cestou. Opäť môžete získať nejaké vozidlá, ktoré sa zídu vo vašom postupe. Pred základňou chaosu sa váš postup za imp. gardu zastavý a po krátkej animačke sa vám prepne hra na eldarov. S nimi postupne ničte termo. generátory, aby ste na ich miesto nalákali armádu orkov. Keď ich všetkých odlákate zničte delostrelectvo orkov. Hra znovu pokračuje za imp. gardu, dostanete za úlohu zničiť základňu chaosu. Môžete si pomôcť baziliškami.


3) Kladivo a Kovadlina


ciele: Velitelství Ulthwe

       Primárne

       Postup vpřed

            - Zabij bosse Orků, Postav novou bránu sítě, Použij schopnost přesunu, Postav                      další bránu sítě, Znovu použij schopnost přesunu


       412. cadianská velitelská rota

       Primárne

       Praktická aliance

            - Braň eldarskou základnu, Držte řadu!


Zoberte všetky svoje jednotky a choďte smerom na východ k základni orkov. Zabite tam bossa orkov (Big Mek). Po jeho zabití sa máte presunúť na ďalšie miesto. Na to budete musieť použiť eldarského staviteľa, ktorý má schopnosť teleportácie. Na novom mieste postavte bránu siete a začnite premiestňovať hlavnú budovu. Po premiestnení presuňte aj jednotky pomocou brány siete. Dostanete za úlohu postaviť ďalšiu bránu siete a znovu sa presunúť. Problém je v tom že schopnosť presunutia nemáte nabitú, takže sa budete musieť brániť. Po presunutí a animačke začne hra za imp. gardu. Musíte brániť eldarov, dokým sa nepresunú do vašej základne. Po ich presunutí sa budete musieť 10 min. brániť útokom orkov. Po 10 min. dorazia posily aj s tankom baneblade. Už stačí len aby ste dorazili zostávajúcich útočiacich orkov a squiggotha.


4) Poslední cesta


ciele: Změň strany

       412. cadianská velitelská rota

       Primárne

       Doprav posádku Titána

            - Eskortuj konvoj k bráně, Obsaď řídící budovu, Braň konečné priblížení

           Sekundárne

       Vyčisti cestu

           Použij schopnost přivolat konvoj

           Braň průlom

           Otevři brány

            - Otevři vnější brány, Otevři střední brány, Otevři vnitřní brány

           Převezmi velení na základně

           Velitelství Ulthwe

       Primárne

       Doruč kámen duše

            - Proskoumej vchod do štítu, Znič generátory, Presuň se do štítu                             Sekundárne

       Presuň základnu na planinu

          Presuň se na strategický bod

    

V tejto misií si môžete vybrať za koho ju prejdete. Imp. garda obraňuje konvoj (Land Raider) na ceste ku psychickej bráne. Eldari robia to isté, lenže namiesto land raidera presúvajú svoju hlavnú budovu. Začnem imp. gardou. Hneď na začiatku si privolajte posily z valkýri a zničte pár viež chaosu. Kúsok vyššie útočí chaos na imp. základňu. Obráňte ju a prevezmite jej velenie. Zastavte konvoj pomocou hrdinovej schopnosti a pomaly si vylepšite hlavnú budovu a spravte výskumy keď budete mať hlavnú budovu úplne vylepšenú zrušte gardistov a vozidlá a postavte kasrkinov a tanky leman russ. Pokračujte s konvojom k prvej bráne, ktorú vám otvori váš spojenec. Druhú a tretiu brány otvoríte obsadením jedného strategického bodu, na strane nezáleží. Keď konvoj dostanete pred bránu máte za úlohu obsadiť významnú lokáciu. Po jej obsadení už len posuňte konvoj za psychickú bránu. Za eldarov musíte dostať nejakú jednotku pred psychický štít, ale najskôr by ste mali aspoň raz presunúť veliteľstvo. Na prieskum bude stačiť napr. grav-rank falkon. Ďalšou úlohou bude zničiť termo. generátory. Postav armádu a zničte ich. Presuňte eldarského staviteľa na označené miesto, postavte bránu siete a presuňte hlavnú budovu.


5 A) Imperiální Garda: Císařův Titán


ciele: 412. cadianská velitelská rota

       Primárne

       Titán!

            - Síla Titána, Braň základnu, Poraž Nekrony                                                 Sekundárne

         Zabezpeč místa, kde jsou generátory

           Oprav velitelství vzoru Mars


Vybudujte základňu, obsaďte strategické body a relikviu. Poriadne ich opevnite, rozostavte jednotky a keď budete mať poriadnu obranu začnite stavať termo. generátory. Keď postavíte prvé 2 generátory môžete získať baneblade. Najjednoduchšie je poslať tam skupinu útočných mariňákov a potom len presunúť cez budovu staviteľa. Po postavení 4 generátorov nasleduje animačka, v ktorej vidíte príchod nekronov. 6 postavených generátorov vám umožní ovládnuť zbrane titána a s nimi zničiť nekronské monolity.


5 B) Eldaři: Starobylé síly


ciele: Velitelství Ulthwe

        Primárne

        Znič Nekrony

             - Povolej Avatara, Použij Kámen duše, Pohřbi Titána

            Shromaždište sítě nesmí být zničeno                                                          Sekundárne

        Vel gardistům


Postavte si základňu a vyrobte pár vojakov, kým sa nespustí animačka. Po animačke sa budete chvíľu brániť. Potom pomocou kameňa duše zničte prvý nekronský monolit. Začnite so staviteľom pochovávať zbrane titána, jednoduchým premiestnením k nim. Keď ovládnete 2 zbrane nasleduje animačka. Po animačke sa k vám pridá imp. garda. S novou schopnosťou veštkyne môžete povolať posily gardistov kde na vás útočia nekroni. Potom už len stačí zničiť všetky monolity so zbraňami titána a kameňom duše.


B) Chaos


1) Shromáždi klany


ciele: Klan Gorgutz

       Primárne

           Shromáždi Klany

            - Znič Prapor Drtičú hlav, Znič prapor Pálivejch chlapú, Znič prapor  Raketovejch               chlapú, Znič prapor Rychlejch Mekú, Znič generátory energie pro bránu                            Squiggothské základny, Osvoboď trenéra Squiggothú, Zajmi Squiggothy

            Znič síly Chaosu

             - Znič jámu strojú Chaosu, Znič velitelství Chaosu

        Sekundárne

          - Obsaď významnú lokaci, Obsaď všechny strategické body


Po skončení animačky sa vydajte k prvému praporu (Drtiči hláv) a zničte ho. Celá základňa orkov a orkovia v nej sa k vám pridajú. Pred vami sa nachídza významná lokácia, ktorú môžete zabrať a splniť tým sekundárnu úlohu. Pozície ďalších praporov sú: Páliví chlapi - SZ, Raketoví chlapi - JV, Rychlý Meci - SV. Po ich zničení budeme mať za úlohu zničiť      6 generátorov. Odporúčam na to vyrobiť wartraky. Keď sa otvorí brána od poslednej základne orkov oslobodte trénera squiggothov zničením jeho klietky. Potom ho už len priveďte ku squiggothom a tí sa k vám pridajú aj s celou základňou. Nakoniec už len postavte poriadnu armádu a zničte základňu chaosu.


2) Lovec!


ciele: Khornova Krvavá legie

       Primárne

       Znič Waaagh!

            - Znič zdroj energie, Zabij válečného bosse

       Sekundárne

       Povolej Khornovi Berserkry

           Chraň chrámy

           Znič energetickou základnu válečného bosse

            - Najdi orčí pevnost, Znič orčí základnu

       Klan Gorgutz

       Primárne

       Znič člověky

            - Znič kasárna, Seber chlapy, Znič člověcí zíkladnu


Obráňte svoju pozíciu a s hrdinom pri chráme vyvolajte khornových berserkrov. Vylepšite odposlúchavacie stanice a ku každej dajte aspoň nejakú obranu. Po tom, čo zistíte že sa boss vie stať nesmrteľným dostanete za úlohu zničiť zdroj energie, ktorým je termo. generátor. Po jeho zničení už len zabite bossa. Dorazila imp. garda a boss utiekol. Teraz hráte za orkov. Vašou úlohou je zničiť imp. gardu. Po ceste sa k vám budú pridávať orkovia, takže ich základňu ľahko zničíte.


3) Krev pro boha krve!


ciele: Klan Gorgutz

       Primárne

       Zabij generála Sturnna

          Khornova Krvavá legie

       Primárne

       Zajisti jámu krve

            - Obsaď strategické body, Postav jámu strojů, Vybuduj věž

          Proskoumej císařskú základnu

          Naplň jámu krve

            - Ovládni gardisty, Obětuj gardisty

          Znič Avatara

            - Nech černokněžníka posednout, Zabij Avatara


Začiatok je celkom ľahký, máte veľa jednotiek a stačí vám zabiť imp. generála. Za chaos musíte naplniť jámu krve. Predtým ju ale musíte zaistiť. Obsaďte strategické body a postavte na nich odposlúchavacie stanice. Potom postavte jámu strojů a vežu. Ďalej je treba preskúmať cisársku základňu. Použite na to nejakú jednotku so schopnosťou infiltrácie. Teraz už stačí len postupne s černokňažníkom ovládnuť myseľ čaty gardistov a doviesť ich k jame krvi. Odporúčam zobrať černokňažníka, 1 čatu posadnutých mariňákov a útočit na východné cisárske základne (JV základňa sa mi zdá byť najslabšia nachádzajú  sa tam 4 čaty gardistov, psykeri a pár vozidiel). Toto opakujte 5-krát. Po piatej obeti sa musíte 2,5 min. brániť útoku eldarov. Po uplynutí limitu sa z černokňažníka stane silný démon, krvežíznivec. Stačí už len použiť jeho schopnosť Zabij Avatára na avatara.


4) Nech je přijít blíž


ciele: Změň strany

       Khornova Krvavá legie

       Primárne

       Prolom psychický štít

           - Znič konvoj, Obsaď ovládací budovu

       Klan Gorgutz

       Primárne

      Dosáhni Titána

           - Znič základnu eldarů, Zabij věštkyni Taldeer, Znič ovládací budovu


Opäť misia, v ktorej si môžete vybrať za koho ju prejdete. Chaos musí zničiť konvoj a prejsť za psychický štít. Orkovia musia zničiť eldarov a ovládaciu budovu. Chaos začína s malou základňou a pár jednotkami. Obsaďte najbližšie strategické body a vybudujte poriadnu základňu. Potom postavte veľa hororov a teleportujte ich rovno ku konvoju. Keď zničíte konvoj máte obsadiť ovládaciu budovu  - nachádza sa kúsok od psychického štítu. S dosť veľkou armádou by ste sa tam mali v pohode dostať.  Pri psychickom štíte porazte eldarov, imp. gardu a pár mariňákov. Nakoniec stačí prejsť cez psychický štít. Za orkov už klasicky vybudujte základňu a obsaďte strategické body. Potom zaútočte na základne eldarov a ovládaciu budovu. Koniec je taký istý ako za chaos, porazte nepriateľov a prejdite cez psychický štít.


5 A) Chaos: Khornův Titán


ciele: Khornova Krvavá legie

       Primárne

       Získej Titána pro Khorna

            - Obětuj gardisty, Získej části Titána, Znič monolity

           Velitelství Choasu nesmí být zničeno                                                      Sekundárne

       Postav jámu demonů

           Znič depo zbraní


Opevnite svoje pozície a postavte základňu. S psykerom ovládnite 6 čiat gardistov bez seržanta. O psykera sa nebojte, je nesmrteľný. Po 6. obeti sa spustí animačke, po ktorej prídu nekrony. S černokňažníkom ovládnite zbrane titána. Keď ovládnete všetky zničte monolity.


5 B) Orkové: Trofeje


ciele: Klan Gorgutz

       Primárne

       Trofeje

            - Poškoď části Titána Dominanta, Přijď k Crullovi a vyzvi ho na souboj, Poraž                      Nekrony, Skonči souboj s Crullem

         Sekundárne

        Zaútoč na základnu imperiální gardy

           Znič části Titána Crullovi naschvál


Aby ste prilákali pozornosť Crulla musíte poškodiť aspoň 1 časť Titána. Cestou zničte základne imp. gardy, aby vás neotravovali. Po príchode ku Crullovi sa spustí animačka, v ktorej prídu nekroni. Postupne zničte 3 monolity. Po ich zničení sa prebojujte cez základňu chaosu ku Crullovi.


2. Nová Rasa


A) Imperiální garda


Imperiálna Garda je celkom dobrá armáda dobrá ako pre začiatočníka tak aj pre skúseného hráča. Do väčšiny budov môže vojsť pechota, zaujať tam palebné stanovište - strielať na útočiace jednotky a prepravovať sa medzi budovami. Hlavná sila imperiálnej gardy spočíva v dave jednotiek zameraných na diaľku.


3. Budovy, pechota a vozidlá Imperiálnej gardy


A) Budovy


1) Polní VelitelstvíZákladná budova. Vytvára ovládanú oblasť takže okolo nej môžete stavať ďalšie budovy.


Vylepšenia: Chrám Telepatů  - Umožní vyrábať Psykerov.

                  Chrám Ministoria - Umožní vyrábať Kňazov.


                          Chrám Vrahů - Umožní vyrábať Vrahov.


                   Bitevní Velitelství - Prístup k pokročilejším jednotkám.


         Velitelstvo Regimentu - Prístup k najlepším jednotkám a budovám.


Produkuje: - Gardisté, Technokněz, Komisař, Psyker, Kněz, Vrah.


2) Pěchotní VelitelstvíPechotné veliteľstvo plní funkciu kasární. Každé jedno pechotné veliteľstvo zvyšuje limit čiat o 6. Trénuje sa tu len pechota a hrdina.


Vylepšenia: Kasárna Kasrkinů - Umožňuje produkciu Kasrkínov.

                     

                    Kasárna Ogrynů  - Umožňuje produkciu Ogrynov.


Produkuje: - Gardisté, Kasrkini, Ogryni, Velíci četa.


3) Odposlouchávací staniceObdoba budovy u každej rasy. Slúži na rýchlejšie získavanie rekvizície a opevňovanie strategických bodov a relikvii.


Vylepšenia: Vylepšení opevněné pozice - Vybaví stanicu proti pechotnými zbraňami a produkuje viac rekvizície.


             Težce opevnena pozice     - Vybaví stanicu  silnejšími proti pechotnými zbraňami a produkuje ešte viac rekvizície.


Výskum: Výskum stupňovaného boje - Dáva bonus k produkcii rekvizície.

             

             Ordo exterminatus         - Dáva bonus k produkcii rekvizície.


4) Plazmový generátorProdukuje energiu, sekundárny zdroj, ktorý je potrebný pre pokročilejšie jednotky a výskumy. Na jedno Poľné veliteľstvo ich môžete mať max. 6.


Výskum: Výskum upravené energetické síte - Dáva bonus k produkcii energie.

  

         Výskum úložny plasmových baterii - Dáva bonus k produkcii energie.


5) Taktické velitelstvoBudova, v ktorej prebiehajú výskumy na zlepšenie pechoty. Umožňuje pridávať do pechotných čiat seržantov.


Výskum: Smrt před potupou       - Zvýši morálku Gardistov o 100.


          Bitevní zbroj             - Zvýši Hp Gardistov.


          Nebývalé hrdinstvý      - Zvýši max. veľkosť Veliacej čaty o 2                                                                                  veliteľov.

               

Rozlíšení Satelitního Zaměřování  - Zvýši poškodie gardistov základnou

                                                                        zbraňou.


           Vůle Císaře              - Zvýši morálku gardistov o 150.


          Zbraňová specializace    - 2x zvýši poškodenie granátometmi a                                                                                   plazmovými puškami gardistov a kasrkínov.


          Genetické vylepšení      - Zvýši rýchlosť Kasrkínov.


          Zbroj kasrkinů           - Zvýši Hp Kasrkínov.


          Posílené Bajonety        - Zvýši poškodenie Ogrynov na blízko.


6) Mechanizované velitelstvíTu sa vyrábajú vozidlá. Každá táto budova zvyšuje limit vozidiel o 6.


Vylepšenia: Depo Sentinelů - Umožňuje produkciu Sentinelov.

             

           Depo Hellhoundů - Umožňuje produkciu Hellhundov.

                  

             Depo Bazilišků  - Umožňuje produkciu Baziliškov.

                   

     Depo tanků Leman Russ   - Umožňuje produkciu tankov Leman Russ.


Výskum: Totální válka - Umožňuje postavit Velitelstvo vzoru Mars a vylepšiť Mechanizované velitelstvo o Depo tankov Leman Russ.


Produkuje: - Sentinel, Hellhound, Bazilišek, Leman Russ, Chiméra.


7) Velitelství vzoru MarsVyrába sa tu najsilnejšie vozidlo Imperiálnej gardy, tank Baneblade.


Produkuje: - Baneblade.


8) Termoplazmový generátorTermoplazmový generátor je generátor, ktorý získava 4x viac energie ako obyčajný generátor, ale môže byť postavený len na nálezisku slagu.


9) Věž s těžkým bolteremVeža s bolterom je efektívna proti pechote. Môže byť vylepšená, aby bola efektívna proti vozidlám a budovám. Limit 6 veží/1 Poľné veliteľstvo.


Vylepšenia: Raketová Věž - Vylepší vežu, aby bola efektívna proti vozidlám a budovám.


10) Minové poleMínové pole je pole plné mín, ktoré vybuchnú keď cez ne niečo prejde. Po vybuchnutí všetkých bômb je mínoví pole zničené. Neviditeľné, dokáže ho odhaliť len jednotka, ktorá detekuje neviditeľné jednotky.


B) Pechota


1) TechnoknězStaviteľská jednotka, stavia všetky budovy Imperiálnej gardy. Jediná jeho výhoda je, že rýchlejšie a efektívnejšie opravuje jednotky. Limit 3.


2) GardistéZákladná bojová jednotka Imperiálnej gardy na diaľku. Sú slabí v malom počte alebo bez veliteľov. Pridaním veliteľov, napr.: Komisára, výrazne zvýšite silu čaty. Zo začiatku disponuje malou morálkou, ale výskumami a pridaním veliteľov ju zvýšite. Veľkosť čaty 10.


Posilnenia čaty: 4x, - Seržant zvyšuje Hp a morálku čate.


Vylepšenia: Granátomet - Efektívny proti vozidlám a budovám, dobrý na                                                                    narušenie pechoty.


                Plazmové dělo - Efektívne proti ťažkej pechote.


3) Velíci ČetaObdoba hrdinov iných rás. Skladá sa však z viacerých členov - môžete si ju prispôsobiť tak ako vám to vyhovuje. Veľkosť čaty 5 - 1 generál a ľubovolný 4 velitelia. Limit 1.


Posilnenia čaty: - Komisař - Zvýši morálku, má priemerný útok na blízko.

                          - Psyker - Kúzelnícka jednotka.

                          - Kněz - Zvýši morálku a Hp, silný útok na blízko a má jednu z                                               najlepších schopností - nesmrteľnosť.

                          - Generál - Priemerný útok na blízko základný člen čaty, môžete                                           mať len jedného.


Schopnosti: Bombardování - Silný útok dobrý na ničenie čohokoľvek, zvlášť                                                                  účinný proti pechote.


4) KasrkiniNajlepšia pechota Imperiálnej gardy v boji na diaľku. Odporúčam k nim pripájať kňazov, komisári sa oplatia viacej ku gardistom. Môžu byť vylepšený rovnakými zbraňami ako gardisti. Navyše majú silné granáty. Veľkosť čaty 10.


Posilnenia čaty: 4x, - Seržant kasrkínů zvyšuje Hp a morálku čate.


Schopnosti: Trištivý granát - Spôsobuje obrovské poškodenie pechote, malé                                                                   budovám a vozidlám.


5) OgryniNajsilnejšia a jediná pechota na blízko (okrem veliacej čaty), majú aj silný útok na diaľku ale veľmi nepresný. Sú veľmi odolní, vhodné pripájať kňazov. Veľkosť čaty 7.


Posilnenia čaty: 3x, - Ogryn Dutohlav zvyšuje Hp a morálku čate.


6) KomisařVeliteľ pechoty s priemerným útokom na blízko. Čata, ku ktorej je pripojný, má zvýšenú morálku a je imúnna voči útokom na morálku. Má špeciálnu schopnosť, ktorá pôsobí proti účinkom zlomenia a zvyšuje morálku na max. Limit 3.


Schopnosti: Poprava - Popraví jedného člena čaty - zvýši čate, v ktorej je                                                            pripojený a všetkým v okolí morálku na maximum a dá aj                                                     bonus k poškodeniu.


7) PsykerSlabý útok na diaľku, silnejší na blízko. Jeho hlavná sila však spočíva v kúzlach, ktoré sú veľmi užitočné. Keď je pripojený k čate nepridáva žiadne atribúty, ale má lepšiu obranu. Limit 3.


Schopnosti: Obnažení duše - Spôsobuje silné poškodenie zasiahnutej jednotke,                                                               efektívne proti hrdinom. Je malá                                                                                        pravdepodobnosť že sa obráti proti psykerovi.

                   

                   Bleskový oblouk - Útok, ktorý ničí celé čaty - poškodenie závisí od                                                                veľkosti čaty.

  Prokletí strojových duchů - Použitelné len proti vozidlám - zmení typ zbroje                                                                 zasiahnutého vozidla na pechotnú, vozidlo                                                                          nemôže používať zbrane.


8) KnězSilný útok na blízko, žiadny útok na diaľku. Pripojený k čate pridáva Hp, morálku a veľký bonus k poškodeniu. Špeciálna schopnosť - nesmrtľnosť. Limit 3.


Schopnosti: Fanatizmus - Čata sa stáva imúna voči všetkému poškodeniu a zvýši                                                         morálku na max.


9) VrahĎalší hrdina vybavený ostreľovacou puškou. Veľmi dobrý proti pechote a hrdinom. Limit 1.


Schopnosti: Vrahův zaměřovač - Na krátku dobu zvýši poškodenie a dosah.


                                 Infiltrace - Vrah sa stane neviditeľným pre všetky                                                                                jednotky okrem veliteľov. Pokiaľ je                                                                                    neviditeľný nemôže útočiť.


C) Vozidlá


1) ChiméraÚtočný transportér, tri sloty pre transport. Transportovaná pechota môže počas transportu strielať vďaka palebným postom. Efektívny proti pechote.


2) SentinelKráčajúce vozidlo efektívne proti vozidlám, dá sa použiť aj proti budovám. Zaujímavosťou je že dokáže rušiť obsadenie strategických bodov, významných oblastí a relikvii.


3) HellhoundÚtočné vozidlo s plameňometným útokom. Efektívne proti pechote a budovám.


4) BazilišekŤažké delostrelectvo, vynikajúce na narušovanie pechoty. Obrovský dostrel. Efektívne proti pechore a budovám. Limit 3.


Schopnosti: Zemětřesný granát - Stojí 200  200 - Zničujúca strela,                                                                          spôsobuje obrovské poškodenie zasiahnutej                                                                        oblasti.


5) Leman RussSilný, odolný tank môže byť použitý ako útočné vozidlo alebo aj ako delostrelecké vozidlo. Efektívne proti pechote, vozidlám a budovám.


6) BanebladeUltimátne vozidlo Imperiálnej gardy, extrémne odolné s veľkým dostrelom a poškodením. Efektívne proti všetkým jednotkám. Limit 1.


4. Nové jednotky


A) Chaos


1) Khornovi BerserkřiJednotka určená boj zblízka, má aj zbrane na diaľku ale dosť slabé. Efektívni proti pechote a ťažkej pechote. Veľkosť čaty 8.


Posilnenia čaty: 4x


B) Eldaři


1) Fire DragoniEfektívna pechota na diaľku proti vozidlám a budovám, má však malý dosah. Keď sú zrazený k zemi, tak sa hneď postavia vďaka gravitačným stabilizátorom. Veľkosť čaty 6.


Posilnenia čaty: 2x - Exarch vybavený o niečo silnejšou zbraňou.


C) Orkové


1) Megaobrněný NobovéOdolnejšia verzia nobov. Zameraný na útok zblízka. Efektívny proti pechote a ťažkej pechote. Sú sice dosť pomalý, ale majú schopnosť zvýšiť si rýchlosť. Veľkosť čaty 4. Limit 1.


Posilnenia čaty: 3x


Schopnosti: Vlna Energie - Zvýši rýchlosť na 2-násobok po dobu 15sek, ale                                                                 každú sek. uberá 10 hp.


D) Mariňáci


1) KaplanVeliteľ pechoty, ktorý sa bohužial nedá pripojiť k čate. Efektívny útok na blízko. Taktiež zvyšuje regeneráciu okolnej pechoty. Je vybavený schopnosťou, ktorá spomaľuje a  nemoralizuje pechotu.


Schopnosti: Demoralizačný Řev -  Demoralizuje nepriateľskú čatu a zníži rýchlosť zasiahnutej jednotky na 25% normálu.


Koniec.

Podpořte nás koupením hry:

Partneři a přátelé:

Copyright (c) 1996 - 2019 Jan Svatoš a Ing. Miroslav Moucha
Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.