1. Další naše weby:
  2. Gta.cz
  3. Mafia & Mafia 2
  4. NFS
  5. S.T.A.L.K.E.R.
  6. Gothic
  7. Worms
  8. Vietcong
  9. T-Games
  10. Webtech

Děkujeme Vám, že máte zájem stahovat soubor:

Vyčkejte prosím, až uplyne odpočet, poté můžete začít stahovat:

7
Knihovny online
Vyhledat hru:
Hledáte tady Váš WinCheater 2?
Tak to pojďte sem!
Warcraft 3
Warcraft 3 - hrdinové

Napsáno exkluzivně pro www.cheater.cz - všechna práva vyhrazena. K uveřejnění potřebujete náš souhlas - pište na scorpions@seznam.cz.A. Human


1) Paladin


Hlavní atribut : síla


        


Dovednosti (zleva) :

Holy Light - pokud je použit na přátelské jednotky, tak dle úrovně dovednosti danou jednotku vyléčí +200, +400 nebo +600 životů. Pokud je použít proti nemrtvým jednotkám, tak způsobuje poloviční zranění - 100, 200 a 300.


Divine Shield - je-li aktivován, tak se po určitou dobu stane nezranitelným.


1. level - 15,

2. level - 30, 

3. level - 45 sekund.


Devotion Aura - okolní jednotky i hrdina získávají bonusy kezbroji. 1.level  +1, 2. level  +3 a 3. level  +4 armor.


Ressurection - ultimátní kouzlo, oživí 6 zabitých jednotek vblízkém okolí hrdiny.


2) Blood Mage


Hlavní atribut : inteligence


   


Flame Strike - způsobuje v dané oblasti ohnivé sloupy, které zraňuji pozemní jednotky.


1. level -  45 poškození za 1 sekundu, kouzlo trvá 3 sekundy,

2. level -  80 poškození, 

3. level - 110 poškození.


Banish - změní nepřátelskou jednotku do nehmotné podoby, daná jednotka nemůže útočit a nikdo (kromě jednotek s magickým zraněním) ji nemůže zranit.


1.level - trvání kouzla je 12 sekund a spotřeba many 75, 

2. level - 24 sekund a 50 many

3. level - 36 sekund a 25 many.


Siphon Mana - mág vysaje z nepřítele manu a doplní si tak svoji zásobu. Lze aplikovat pouze na jednotku se zásobou many. Kouzlo trvá 6 sekund.


1. level - 18 many za 1 sekundu, 

2. level - 35 many za 1 sekundu,

3. level - 55 many za 1 sekundu.


Phoenix - mág vyvolá ohnivého phoenixe, po vyvolání se mu pomalu snižuje život až k nule, pak se změní na vajíčko, ze kterého se opět zrodí nový phoenix. Jeho ohnivé poškození dokáže zvrátit nejednu prohranou bitvu a ještě je imunní vůči všem kouzlům.
3) Archmage


Hlavní atribut : inteligence


   


Blizzard - způsobí v dané oblasti bouří.


1. level - 6 vln a 30 poškození, 

2. level - 8 vln a 40 poškození 

3. level - 10 vln a 50 poškození.


Summon Water Elemental - vyvolá vodní element, který bojuje na vaši straně.


1.level  - element má 450 životů a způsobuje 21-29 poškození, 

2. level - element má 625 životů a 31-39 poškození 

3. level - element má 900 životů a 41-49 poškození.


Brilliance aura - okolním jednotkám se rychleji obnovuje mana.


Mass Teleport - teleportuje 24 jednotek okolo mága k přátelské budově.


4) Mountain King


Hlavní atribut : síla


  


Storm Bolt - trpaslík hodí po nepříteli kladivo, které nejen silně zraňuje, ale také ho dočasně ochromí. Lze použít i na vzdušné jednotky.


1. level - 100 zranění a 5 sekund omráčení,

2. level - 200 a 7s,

3. level - 300 a 9s.


Thunder Clap - po použití se všechny nepřátelské jednotky okolo hrdiny zpomalí a způsobují menší zranění.


1. level -  70 zranění a -50% rychlost a poškození,

2. level - 110 a -50% rychlost a poškození,

3. level - 150 a -50% rychlost a poškození.


Bash - pasivní dovednost. Pokud je útok úspěšný, tak hrdina způsobí zranění navíc a ještě je nepřítel dočasně omráčen.


1. level - 15% šance na bonus +25 zranění a 2 sekundy omráčení,

2. level - 25% šance na bonus +25 zranění a 2 sekundy omráčení,

3. level - 35% šance na bonus +25 zranění a 2 sekundy omráčení.


Avatar - hrdina získá +500 k životu, +5 k armor a  +20 větší poškození po dobu 60 sekund.B. Orc


1) Tauren Chieftan


Hlavní atribut : síla


  


Shockwave - hrdina vyvolá v daném směru ohnivou vlnu.


1. level -   75,

2. level - 130, 

3. level - 200 poškození.


War Stomp - tenhle útok se hodí proti velkému chumlu nepřátel.


1. level způsobí 25 poškození a 3 sekundy omráčení,

2. level - 50 poškození a 4 sekundy, 

3. level - 75 poškození a 5 sekund.


Endurance Aura - všechny jednotky poblíž hrdiny získají bonus k pohybu a rychlejší útoky.


1. level - 10% pohybu a 5 % k útoku,

2. level - 20% a 10%, 

3. level - 30% a 15%.


Reincarnation - asi nejlepší dovednost ze hry. Pokud hrdina má nabitou schopnost, tak po jeho zabití znovu ožívá a má všechny životy i manu doplněnou, takže ho musíte zabít znovu. Doba nabití je 240 sekund.


2) Far Seer


Hlavní atribut : inteligence


   


Chain Lightning - kouzlo způsobí bleskové zranění nepřátelům. Dokáže dle levelu zranit i více jednotek, první zasažená jednotka dostane plné zranění a další jednotky již dostanou menší.


1. level -   85 poškození a 4 nepřátele zraní,

2. level - 125 a 6, 

3. level - 180 a 8.


Far Sight - odhalí určitou oblast kdekoliv na mapě, ale kromě toho také detekuje neviditelné jednotky. Tato schopnost je většinou vypnuta, pokud hra se odehrává v podzemí.


1. level - odhalí malou oblast za cenu 75 many,

2. level - odhalí větší oblast za 60 many, 

3. level - odhalí mega oblast za 50 many.


Feral Spirit - vyvolá zuřivé duchy vlků, kteří budou bojovat po  vašem boku.


1. level - vlk má 200 životů a zraňuje 11-12,

2. level - 300 životů a 16-17 zranění + kritický útok,

3. level - 500 životů a 21-22 zranění + kritický útok + neviditelnost.


Earthquake - vyvolá v malé oblasti zemětřesení, budovy a jednotky jsou zranění 50 po dobu 25 sekund, u jednotek se jejich rychlost zpomalí o 75%.


3) Shadow Hunter


Hlavní atribut : obratnost


  


Healing wave - po vyvolání hrdina vyléčí jednotky okolo něho.


1. level - 130 životů a 3 jednotky,

2. level - 215 životů a 4 jednotky, 

3. level - 300 životů a 5 jednotek.


Hex - hrdina přemění nepřátelskou jednotku na neškodné zvíře.


1. level - 15 sekund trvání,

2. level - 30 sekund,

3. level - 45 sekund.


Serpent ward - vyvolá na zvoleném místě hada, který okolo sebe chrlí oheň.


1. level - had má 75 životů a způsobuje 11-13 poškození,

2. level - 135 životů a 23-26 poškození,

3. level - 135 životů a 41-45 poškození.


Big bad voodoo - všechny jednotky poblíž hrdiny se stávají po dobu 30 sekund nezranitelní. Vyvolávající hrdina je bohužel zranitelný.


4) Blademaster


Hlavní atribut : obratnost


 


Wind walk - hrdina se stane neviditelným a je mnohem rychlejší než obvykle, pokud ve stavu neviditelnosti zaútočí, získá bonus na poškození.


1. level - 10% rychlost chůze a 50 bonus poškození,

2. level - 40% a 85,

3. level - 70% a 120


Mirror image - hrdina vytvoří svůj odraz, který útočí na nepřátele, ale nezraňuje.


1. level - 1 odraz,

2. level - 2 odrazy,

3. level - 3 odrazy.


Critical strike - kritický útok je jeden z nejlepších dovedností, neboť nemusí se aktivovat. Umožňuje hrdinovi způsobovat větší poškození. 


1. level - 15% šance a 2x větší poškození,

2. level - 15% a 3x, 

3. level - 15% a 4x.


Bladestorm - po vyvolání hrdina okolo sebe seká, jednotky poblíž něho jsou poškozeny 110 za 1 sekundu. Po dobu trvání kouzla je hrdina nezranitelný.C. Undead


1) Crypt Lord


Hlavní atribut : síla


   


Impale - toto kouzlo dokáže zranit více jednotek, nejlépe je použijete ve velkém chumlu s nepřáteli.


1. level -   50 poškození a 2 sekundy omráčení,

2. level -  80 poškození a 3 sekundy,

3. level - 110 poškození a 4 sekundy.


Spiked Carapace - zesílený povrch napomáhá hrdinovi odolat útokům a ještě je vrací zpět.


1. level - 15% poškození zpět k útočníkovi a 3 armor,

2. level - 25% a 5 armor, 

3. level - 35% a 7 armor.


Carrion Beetles - z mrtvol hrdina vytvoří brouka, který není omezen životním časem a je plně připraven zařadit se do vaši armády.


1. level - brouk má 140 životů a způsobuje 8-9 poškození,

2. level - 275 životů, 15-18 poškození a dokáže se zahrabat,

3. level - 410 životů, 22-27 poškození a dokáže se zahrabat.


Locust swarm - vyvolá okolo sebe roj much, které poškozují okolní nepřátelské jednotky, kouzlo trvá 30 sekund a po vypršení času se mouchy vrátí zpět k hrdinovi se mu doplní život.


2) Death Knight


Hlavní atribut : síla


  


Death Coil - protiváha lidského Paladina, dokáže léčit své nemrtvé jednotky a zraňovat všechny živé.


1. level - 200 léčení a poloviční zranění pro nepřátele,

2. level - 400 léčení a 1/2 poškození,

3. level - 600 léčení a 1/2 poškození.


Death Pact - obětuje svoji nemrtvou jednotku a dle počtu životů, které daná jednotka měla, si doplní zdraví.


1. level - 100% ze životů obětí,

2. level - 200% ze životů obětí,

3. level - 300% ze životů obětí.


Unholy Aura - jednotky okolo hrdiny získají bonus k pohybu a rychleji se jim obnovuje život a mana.


1. level - 10% pohybu a malá obnova, 

2. level - 20% pohybu a střední obnova,

3. leve l -30% pohybu a maximální obnova.


Animated Dead - oživí 6 mrtvých těl poblíž hrdiny, která jsou nezranitelná po dobu 40 sekund.


3) Lich


Hlavní atribut : inteligence


 


Frost Nova - vyvolá mrazivý výbuch, které zraní jednotku v epicentru i okolo něj.


1. level - zaměřená jednotka dostane 100 poškození a 50 poškození získají okolní jednotky, 2.level - 100 poškození a 100 poškození v okolí,

3.level - 100 poškození a 150 poškození okolních jednotek.


Frost Armor - spřátelená jednotka získá bonus k brnění.


1. level - 3 armor,

2. level - 5 armor,

3. level - 7 armor


Dark Ritual - obětuje přátelskou jednotku a přemění její život na manu, které se doplní Lichovi.


1. level - 33% many,

2. level - 66% many,

3. level - 100% many.


Death and Decay - vyvolá v malém místě hnilobu, která poškozuje 4% z celkového života za 1 sekundu. Poškození se týká všech pozemních jednotek, budov a stromů.


4) Dreadlord


Hlavní atribut : síla


 


Carrion swarm - vyvolá proud much, které poškozují všechny jednotky před hrdinou.


1. level -   75 poškození,

2. level - 125 poškození,

3. level - 200 poškození.


Sleep - uspí nepřátelskou jednotku po určitou dobu. Pokud se na spící jednotku zaútočí, vzbudí se. 


1. level - 20 sekund a  100 mana,

2. level - 40 sekund a   75 mana,

3.level - 60 sekund a    50 mana.


Vampiric Aura - jednotky okolo hrdiny získají vampirickou auru, při každém útoku na nepřítele se dané jednotce doplní život.


1. level - 15% života,

2. level - 30%,

3. level - 45%


Inferno - z nebes se zřítí meteor, který v daném místě způsobí 50 poškození a 4 sekundy omráčení, po chvílí meteor povstane a stane se z něho Inferno, které bude bojovat na vaší straně po dobu 180 sekund.   D. Night Elf


1) Priest Moon


Hlavní atribut : obratnost


 


Scout - je vyvolána sova, kterou můžete ovládat. Slouží kprůzkumu okolí a je nezranitelná.


1. level - cena na vyvolání je 100 mana,

2 . level - 75 mana,

3. level - 50 mana.


Searing Arrow - zesílí obyčejné útoky na ohnivé, které přidávají hrdinovi bonus k poškození.


1. level - 10 poškození,

2. level - 20 poškození,

3. level - 30 poškození.


Trueshot aura - okolním střeleckým jednotkám se zvyšuje bonus na poškození.


1. level - 10% poškození,

2. level - 20% poškození,

3. level - 30% poškození.


Starfall - z nebes začnou padat hvězdy, které způsobují 50 poškození po dobu 45 sekund všem nepřátelům v okolí.

2) Warden


Hlavní atribut : obratnost


 


Fan of knives - hrdina vystřelí do svého okolí smrtící nože.


1. level -   75 poškození,

2. level - 125 poškození,

3. level - 190 poškození.


Blink - pokud je hrdina obklíčen nepřáteli a není již místo pro útěk, tak potom toto kouzlo je jediná naděje. Umožňuje teleport na krátkou vzdálenost.


1. level - 10 sekund obnovy kouzla za 50 mana,

2. level - 10 sekund obnovy a 10 mana,

3. level -   1 sekunda obnovy a 10 mana


Shadow strike - hrdina vyvolá stínový úder, který zraňuje nepřítele a po krátkou dobu ho otráví. Kouzlo lze aplikovat i na létající jednotky.


1. level -   75 poškození a 10 poškození jedem,

2. level - 150 poškození a 30 poškození jedem,

3. level - 225 poškození a 45 poškození jedem.


Vengeance - po aktivaci se vyvolá mocná stínová bytost, která dokáže vyvolat duchy z těl padlých jednotek a které jsou nezranitelné. Bytost bude bojovat na vaši straně po dobu 180 sekund.


3) Keeper of Grove


Hlavní atribut : inteligence


 


Entangling roots - nepřítel je připoután kořeny, které ho dusí a znemožňují ho v pohybu.


1. level - 15 poškození za 1 sekundu po dobu 12 sekund,

2. level - 15 poškození po dobu 24 sekund,

3. level - 15 poškození a 36 sekund.


Force of nature - v místě, kde jsou stromy, je může hrdina oživit, každý oživený strom bude mít 300 životů s 15- 17poškozeními po dobu 60 sekund.


1. level - 2 stromy,

2. level - 3 stromy,

3. level - 4 stromy.


Thorns Aura - okolní jednotky získají bonus k poškození.


1. level - 10% poškození,

2. level - 20% poškození,

3. level - 30% poškození.


Tranquility - z nebes spadne léčivý déšť, který doplní 20 životů za 1 sekundu po dobu 30 sekund.    


4) Deamon Hunter


Hlavní atribut : obratnost


 


Mana Burn - pokud je vyvolána na jednotku s manou, tak zasažená jednotka je zraněná ekvivalentně se ztrátou many.


1. level -   50 mana,

2. level - 100 mana,

3. level - 150 mana.


Immolation - okolo hrdiny se vytvoří ohnivá aura, která zraňuje okolní jednotky.


1. level - 10 poškození za sekundu,

2. level - 15 poškození a

3. level - 20 poškození.


Evasion - pasivní dovednost, nemusí se aktivovat a nespotřebuje manu. Umožňuje hrdinovi vyhnout se úderům, což je velmi užitečné, když je hrdina obklíčen.


1. level - 10% šanci na úhyb,

2. level - 20%,

3. level - 30%.


Metamorphosis - přemění lovce démonů na to, co loví. V této zrůdné podobě získá hrdina 500 bonus k životů po dobu 60 sekund a zraňuje nepřátele pomocí chaosu.E. Neutrální hrdinové


1) Naga Sea Witch


Hlavní atribut : inteligence


  


Forked Lightning - vyvolá blesky, které poškozují nepřátele poblíž hrdiny.


1. level -   85 poškození,

2. level - 160 poškození,

3. level - 250 poškození.


Frost Arrow - po zásahu je postižené jednotce snížená rychlost pohybu a útoku.


1. level - 30% útok a 30% pohybu,

2. level - 50% útok a 50% pohybu,

3. level - 70% útok a 70% pohybu.


Mana Shield - po vyvolání je hrdina ochráněn štítem. Všechny zásahy jdou do many, takže hrdince se život nesnižuje.


1. level - 1 zranění za manu,

2. level - 1,5 zranění za manu,

3. level - 2 zranění za manu. 


Tornado - vyvolá ovladatelné tornádo, které poškozuje budovy a jednotky.


2) Beastmaster


Hlavní atribut : síla


 


Summon Bear - vyvolá mocného medvěda po dobu 70 sekund.


1. level - medvěd získá 600 životů a způsobuje 19-21 zranění,

2. level - získá   900 životů a způsobuje 28-30 zranění,

3. level - získá 1200 životů a způsobuje 38-40 zranění.


Summon Quillbeast - vyvolá zuřivého divočáka po dobu 70 sekund.


1. level - divočák získá 425 životů a způsobuje 13-15 zranění,

2. level - získá 515 životů a způsobuje 26-30 zranění,

3. level - získá 600 životů a způsobuje 39-45 zranění.


Summon Hawk - vyvolá vznešeného sokola po dobu 70 sekund.


1. level - sokol získá 300 životů a dokáže odhalovat neviditelné jednotky,

2. level - získá 450 životů a způsobuje 21-25 zranění,

3. level - získá 650 životů, způsobuje 48-57 zranění, dokáže odhalovat neviditelné a sám je také neviditelný.


Stampede - povolá stádo ještěrek, které explodují s 60 poškozeními po dobu 30 sekund.


3) Dark Ranger


Hlavní atribut : obratnost


 


Silence - používá se na umlčení magických jednotek. Tímto kouzlem jim znemožníte čarování.


1. level - malá oblast po dobu 16 sekund,

2. level - střední oblast po dobu 20 sekund,

3. level - velká oblast po dobu 24 sekund.


Black Arrow - zásahy těmito šípy nejsou nějak bolestivé, ale pokud poslední rána zabije nepřítele, tak se zněho stane kostlivec, který bude bojovat na vaši straně.


1. level -    +2 k poškození a kostlivec bude mít 215 životů,

2. level - +10 poškození a kostlivec bude mít 290 životů,

3. level - +20 životů a kostlivec bude mít 405 životů.


Life Drain - absorbuje životní esenci z nepřátel po dobu 8 sekund. Temný Ranger si tímto způsobem doplňuje život.


1. level - vysaje 25 životů za sekundu,

2. level - vysaje 40 životů za sekundu,

3. level - vysaje 55 životů za sekundu.


Charm - trvale ovládne nepřátelskou jednotku. Kouzlo lze aplikovat a všechny nepřátelské jednotky a pokud jde o neutrální, tak pouze příšery pod 5. level.


4) Pit Lord


Hlavní atribut : síla


 


Rain of fire - hrdina vyvolá ohnivý déšť, které je smrtící pro budovy a jednotky.


1. level - 25 poškození, 6 ohnivých vln a další 5 poškození za sekundu,

2. level - 30 poškození, 8 ohnivých vln a další 10 poškození za sekundu,

3. level - 35 poškození, 10 ohnivých vln a další 15 poškození za sekundu.


Howl of Teror - nepřátelům zasaženým tímto kouzlem se sníží útočný bonus po dobu 15 sekund.


1. level - snížení o 30%,

2. level - snížení o 40%,

3. level - snížení o 50%.


Cleaving Attack - pasivní dovednost, která umožní hrdinovi zranit více nepřátel.


1. level - 30% šance,

2. level - 55% šance,

3. level - 80% šance.


Doom - nepřítel zasažený tímto kouzlem je nakažen strašlivou nemoci, která ho zraňuje po dobu 40 sekund. Po smrti se z jeho těla vyhřezané démon.


5) Pandaren Brewmaster


Hlavní atribut : síla


 


Breath of fire - panda používá svůj ohnivý dech k hromadnému zabíjení. Pokud je jednotka pod kouzlem Drunken Haze, tak se vznítí a dostane poškození po dobu 5 sekund.


1. level -   65 zranění hned a dalších 7 zranění za sekundu,

2. level - 120 zranění hned a dalších 14 zranění za sekundu,

3. level - 175 zranění hned a dalších 21 zranění za sekundu.


Drunken haze - nepřátelé zasažené tímto kouzlem se snižuje rychlost pohybu a šance na zásah.


1. level - 50% pohybu a 45% na zásah,

2. level - 50% pohybu a 65% na zásah,

3. level - 50% pohybu a 80% na zásah.


Drunken Brawler - hrdina má schopnost vyhnout se útoku a ještě 10% šanci na bonus ke zranění.


1. level -  7% šance na úhyb a 2x větší zranění,

2 level - 14% šance na úhyb a 3x větší zranění,

3. level - 21% šance na úhyb a 4x větší zranění.


Storm, Earth and Fire - hrdina vyvolá 3 elementy, kteří po dobu 60 sekund budou bojovat. Pokud po vypršení času aspoň jeden z nich přežije, hrdina se opět vrátí do normálu.


6) Tinker


Hlavní atribut : inteligencePocket factory - vytvoří továrnu, které vyrábějí explozivní roboty po dobu 40 sekund.


1. level - exploze způsobí 30 poškození,

2. level - exploze způsobí 60 poškození,

3. level - exploze způsobí 80 poškození.


Cluster Rocket - hrdina vypustí raketový déšť.


1. level - 35 poškození,

2. level - 65 poškození,

3. level - 100 poškození.


Engineering Upgrade - zlepší hrdinovi jeho dovednosti, jako je zvětšení oblasti dopadu pro Cluster Rocket, roboty z Pocket Factory jsou rychlé postavení a zesílení brnění pro Robo Goblin. Dále mu zvyšuje rychlost pohybu a větší poškození.


1. level - 2 poškození a 10% rychlost,

2. level - 4 poškození a 20% rychlost,

3. level - 6 poškození a 30% rychlost.


Robo Goblin - z Tinkera se stane robot, který je imunní vůči kouzlům, získá bonus k brnění a síle a při ničení budov nemá konkurenci.F. Další hrdinové


1) Firelord


Hlavní atribut : obratnost


        


Soul burn - typické útočné kouzlo, které znemožňuje postižené jednotce čarovat a snižuje mu útoky o 50%. Pokud je použito na hrdinu, tak účinek kouzla je poloviční.


1. level - 100 poškození za 14 sekund,

2. level - 225 poškození za 16 sekund,

3. level - 375 poškození za 18 sekund.


Summon Lava Spawn - vyvolá lávového tvora, který bude bojovat po vaší straně po dobu 70 sekund. Dokáže útočit i na vzdušné jednotky.


1. level - 425 životů a 11-27 poškození,

2. level - 550 životů a 21-45 poškození,

3. level - 700 životů a 32-56 poškození.


Incinerate - nepřítel je upálen za živá, každý úder ho zraňuje a způsobuje mu větší poškození způsobené ohněm. Pokud je postižený zabít, způsobí malý výbuch, který poškodí okolní jednotky.


1. level - bonus k poškození +1 a 30 za výbuch,

2. level - bonus k poškození +2 a 45 za výbuch,

3. level - bonus k poškození +3 a 60 za výbuch.


Volcano - Firelord vyvolá v malé oblasti sopečný výbuch, odlétající kameny poškozují jednotky a také je omračují.


2) Alchemist


Hlavní atribut : síla


   


Healing spray - alchymista vystříkne léčebný roztok.


1. level - 3 vlny a doplní 35 životů,

2. level - 4 vlny a doplní 50 životů,

3. level - 5 vln a doplní 65 životů.


Chemical rage - způsobí, že zloobr, na kterém sedí alchymista, je o 50% rychlejší a zvyšuje se mu rychlost útoku trvající 15 sekund.


1. level - o 25% rychlejší útok,

2. level - o 75% rychlejší útok,

3. level - o 125% rychlejší útok


Acid Bomb - po vhození mezi davy nepřátel způsobí zranění a snižuje brnění.


1. level -  5 poškození a snížení brnění o 3,

2. level - 10 poškození a snížení brnění o 4,

3. level - 15 poškození a snížení brnění o 5.


Transmute - přemění libovolnou jednotku na zlato, které pak přidá do pokladnice. Kouzlo lze použít pouze na nepřátele nebo neutrální monstra, která nemají level větší jak 5.


KONEC.

Podpořte nás koupením hry:

Partneři a přátelé:

Copyright (c) 1996 - 2019 Jan Svatoš a Ing. Miroslav Moucha
Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.